Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

ВАЖНО! УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Покана за кандидатстване по по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“  до 29.05.2020

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

27-03-2020 16:00
Временно се преустановява приемането на заявления за Схемата за подкрепа на пътувания по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

Временно се преустановява приемането на заявления за Схемата за подкрепа на пътувания по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

20-03-2020 09:19
Временно се преустановява приемането и разглеждането на заявления по Фонда за двустранни отношения

Временно се преустановява приемането и разглеждането на заявления по Фонда за двустранни отношения

18-03-2020 12:09

Срокът за подаване на проектни предложения за модернизация на осветление в общините остава непроменен

17-03-2020 16:18
Обявяване на процедура за Предефиниран проект №2

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по Предефиниран проект №2 програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

12-03-2020 09:00
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма

Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

12-03-2020 08:37
Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие

Магистрати, съдебни служители, вещи лица и адвокати ще бъдат обучавани в противодействие и защита на насилието срещу жени и домашното насилие

10-03-2020 16:02
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма

Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

10-03-2020 08:30
Отменят се информационните срещи по програма

Отменят се информационните срещи по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

09-03-2020 16:34
Поредицата от обучения по екологично законодателство организирани от Българско дружество за защита на птиците продължават в София, Варна и Свищов

Поредицата от обучения по екологично законодателство организирани от Българско дружество за защита на птиците продължават в София, Варна и Свищов

05-03-2020 09:33
България и Норвегия с общи действия за спазване на правилата за безопасност и здраве на работното място у нас

Съвместни проверки и срещи бяха реализирани по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“

28-02-2020 09:19
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма

Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

26-02-2020 08:28
Иновация Норвегия обяви покана за набиране на проектни предложения по програма

Иновация Норвегия обяви покана за набиране на проектни предложения по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

19-02-2020 11:05
Информация по процедура

Информация по процедура "Изграждане на младежки центрове"

18-02-2020 14:17
Информация за кандидати по отворени процедури за подаване на проекти

Информация за кандидати по отворени процедури за подаване на проекти

17-02-2020 14:51
СРОКЪТ за регистрация в Информационен ден по покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ Е УДЪЛЖЕН ДО 18.02.2020
СРОКЪТ за регистрация в Информационен ден по покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ Е УДЪЛЖЕН ДО 18.02.2020

Удължаване на срока за регистриране в Информационен ден по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ до 18.02.2020

13-02-2020 00:00