Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, Фонд Активни граждани България

Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, Фонд Активни граждани България

18-06-2019 17:27
Стартира изпълнението на първия проект по програмата

Стартира изпълнението на първия проект по програмата

07-06-2019 15:54
Становище на Националното координационно звено по повод на  зачестили публикации за връзка на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на ЕИП с проекта на Национална стратегия за децата

Становище на Националното координационно звено по повод на зачестили публикации за връзка на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на ЕИП с проекта на Национална стратегия за децата

03-06-2019 10:14
Тематична среща по темата гражданско образование организира операторът на Фонд Активни граждани България

Тематична среща по темата гражданско образование организира операторът на Фонд Активни граждани България

30-05-2019 15:40
Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

23-05-2019 14:23
Подадени проектни предложения по Програма

Приключи първият етап на оценка на подадените проектни предложения по Програма "Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "Технология на благосъстоянието"

21-05-2019 10:53
Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд

Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд

20-05-2019 10:42
Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

17-05-2019 15:06
4-то заседание на Комитета за сътрудничество
4-то заседание на Комитета за сътрудничество
4-то заседание на Комитета за сътрудничество

4-то заседание на Комитета за сътрудничество

14-05-2019 10:00

На 22 май ще бъде официално открита програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

10-05-2019 14:23
Проведе се информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма ООСКП
Проведе се информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма ООСКП

Проведе се информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма ООСКП

09-05-2019 17:22
Удължаване на срока за подаване на предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“

Удължаване на срока за подаване на предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“

09-05-2019 14:27
С подадени 6 проекта от български организации, България е сред 4-те най-активни държави по програмата за социално включване и достойни условия на труд

С подадени 6 проекта от български организации, България е сред 4-те най-активни държави по програмата за социално включване и достойни условия на труд

07-05-2019 11:45
Откриващо информационно събитие и семинар за създаване на партньорства

МОСВ организира откриващо информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма „Опазване на околна среда и климатични промени“

16-04-2019 11:04
Събития, организирани през 2019 г. от Съвета на Европа

Събития, организирани през 2019 г. от Съвета на Европа

10-04-2019 16:04
Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа

Нова брошура по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.

08-04-2019 10:13