Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ!

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ!

10-10-2018 15:19
България е отличник сред всички държави бенефициенти по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г.
България е отличник сред всички държави бенефициенти по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г.

България е отличник сред всички държави бенефициенти по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г.

28-09-2018 10:48
Заместник-министър Русинова: Безработицата в България е на рекордно ниско равнище

Откриващо събитие по програма "Социален диалог - достойни условия на труд"

19-09-2018 10:48
Социален диалог за по-стабилен и равноправен пазар на труда

Социален диалог за по-стабилен и равноправен пазар на труда

14-09-2018 09:41
Използване на средства от Двустранния фонд на програмата (преди сключването на договори)

Използване на средства от Двустранния фонд на програмата (преди сключването на договори)

12-09-2018 17:09
Публикувани са програмните споразумения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Публикувани са програмните споразумения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

24-07-2018 16:28
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна

Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна

04-07-2018 09:41
Обща информация за Програма

Обща информация за Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи"

02-07-2018 09:59
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България

21-06-2018 13:54
Свързана Европа 2017-2018 - дигитален годишен доклад

Свързана Европа 2017-2018 - дигитален годишен доклад

14-06-2018 16:41
Публично представяне на Фонд Активни граждани в България
Публично представяне на Фонд Активни граждани в България
Публично представяне на Фонд Активни граждани в България

Публично представяне на Фонд Активни граждани в България

08-06-2018 13:49
Стартират първите програми от новия програмен период по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.
Стартират първите програми от новия програмен период по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Стартират първите програми от новия програмен период по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

23-05-2018 11:20
България и Норвегия подписаха първото Споразумение по Програма Околна среда и изменение на климата за 30,5 млн. лева

България и Норвегия подписаха първото споразумение по програма "Околна среда и изменение на климата"

11-04-2018 02:00
Комитет за сътрудничество по програмата за местно развитие

Комитет за сътрудничество по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

08-03-2018 18:57
Стартира фондът за регионално сътрудничество

Стартира фондът за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021г.

24-01-2018 15:10
Набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по програма

Стартира набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

08-01-2018 11:27