Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Програмният оператор публикува е-Бюлетин за изпълнението на програмата

Програмният оператор публикува е-Бюлетин за изпълнението на програмата

23-08-2019 17:13
Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

16-08-2019 13:33
Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

02-08-2019 16:43
Семинар по програма „Правосъдие“ НФМ 2014-20121
Семинар по програма „Правосъдие“ НФМ 2014-20121
Семинар по програма „Правосъдие“ НФМ 2014-20121

Представители на Норвежката корекционна служба посетиха терена, на който се предвижда изграждането на обучителен център и пилотен затвор

26-06-2019 16:36
Информационен ден на 25.06.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г
Информационен ден на 25.06.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г

Информационен ден на 25.06.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г

25-06-2019 16:00
Нов договор за изпълнение на проект, финансиран по ФМ на ЕИП

Нов договор за изпълнение на проект, финансиран по ФМ на ЕИП

20-06-2019 15:03
Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, Фонд Активни граждани България

Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, Фонд Активни граждани България

18-06-2019 17:27
Стартира изпълнението на първия проект по програмата

Стартира изпълнението на първия проект по програмата

07-06-2019 15:54
Становище на Националното координационно звено по повод на  зачестили публикации за връзка на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на ЕИП с проекта на Национална стратегия за децата

Становище на Националното координационно звено по повод на зачестили публикации за връзка на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на ЕИП с проекта на Национална стратегия за децата

03-06-2019 10:14
Тематична среща по темата гражданско образование организира операторът на Фонд Активни граждани България

Тематична среща по темата гражданско образование организира операторът на Фонд Активни граждани България

30-05-2019 15:40
Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

23-05-2019 14:23

Информационен ден на 21.05.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021

21-05-2019 15:30
Подадени проектни предложения по Програма

Приключи първият етап на оценка на подадените проектни предложения по Програма "Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "Технология на благосъстоянието"

21-05-2019 10:53
Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд

Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд

20-05-2019 10:42
Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

17-05-2019 15:06
4-то заседание на Комитета за сътрудничество
4-то заседание на Комитета за сътрудничество
4-то заседание на Комитета за сътрудничество

4-то заседание на Комитета за сътрудничество

14-05-2019 10:00