Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Откриващо информационно събитие и семинар за създаване на партньорства

МОСВ организира откриващо информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма „Опазване на околна среда и климатични промени“

16-04-2019 11:04
Събития, организирани през 2019 г. от Съвета на Европа

Събития, организирани през 2019 г. от Съвета на Европа

10-04-2019 16:04
Процедура за предварително дефинирана инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“ по Фонда за двустранни отношения

Националното координационно звено обявява процедура за предварително дефинирана инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“ по Фонда за двустранни отношения

09-04-2019 16:15
Процедура за предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“ по Фонда за двустранни отношения

Националното координационно звено обявява процедура за предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“ по Фонда за двустранни отношения

09-04-2019 16:06
Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа

Нова брошура по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.

08-04-2019 10:13
Търсите ли партньор за съвместни проекти?

Търсите ли партньор за съвместни проекти?

26-03-2019 09:21
Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи

Фонд Активни граждани България - Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи

15-03-2019 11:32
Промяната – Норвежкият ремонт на затворите

Документален филм „Промяната – Норвежкият ремонт на затворите"

14-03-2019 16:21
Обявяване на процедурата за проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP“

Обявяване на процедурата за проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP“

14-03-2019 15:51
Комитет за сътрудничество
Комитет за сътрудничество
Комитет за сътрудничество

Комитет за сътрудничество по Програма „Правосъдие“

05-03-2019 12:40
Покана по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. - Схема за подкрепа на пътувания.

Покана по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. - Схема за подкрепа на пътувания.

26-02-2019 13:58
Нова процедура по програмата
Нова процедура по програмата

Нова процедура по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

22-02-2019 16:57
Удължаване на срока за подаване на предефиниран проект
Удължаване на срока за подаване на предефиниран проект

Удължаване на срока за подаване на предефиниран проект

18-02-2019 17:03
Над 100 организации се включиха в събитието „Иницииране на партньорства“
Над 100 организации се включиха в събитието „Иницииране на партньорства“

Над 100 организации се включиха в събитието „Иницииране на партньорства“

01-02-2019 18:20
Приключи Първият конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България

Приключи Първият конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България

29-01-2019 09:43
Обявена е първата процедура

Обявена е първата процедура по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

16-01-2019 16:01