Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

06-12-2018 17:49
Обща информация за програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Обща информация за програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

03-12-2018 16:12
Милко Бернер: Убеден съм, че работата ще допринесе за задълбочаване на утвърденото двустранно сътрудничество между правоохранителните органи на България и Норвегия
Милко Бернер: Убеден съм, че работата ще допринесе за задълбочаване на утвърденото двустранно сътрудничество между правоохранителните органи на България и Норвегия
Милко Бернер: Убеден съм, че работата ще допринесе за задълбочаване на утвърденото двустранно сътрудничество между правоохранителните органи на България и Норвегия

Милко Бернер: Убеден съм, че работата ще допринесе за задълбочаване на утвърденото двустранно сътрудничество между правоохранителните органи на България и Норвегия

29-11-2018 16:51

Министерството на вътрешните работи стартира изпълнението на новия програмен период по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

20-11-2018 10:00
Фонд Активни граждани - Информация за кандидатите в конкурса за стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Фонд Активни граждани - Информация за кандидатите в конкурса за стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

09-11-2018 09:27
80 проектни предложения са получени по първата Покана за кандидатстване по програмата за развитие на бизнеса

80 проектни предложения са получени по първата Покана за кандидатстване по програмата за развитие на бизнеса

30-10-2018 10:48
Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“
Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“
Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

28-10-2018 23:08
Двустранен семинар по Финансовия механизъм на ЕИП 2014–2021 - Фонд Активни граждани в България през Ноември 2018 г.

Двустранен семинар по Финансовия механизъм на ЕИП 2014–2021 - Фонд Активни граждани в България през Ноември 2018 г.

17-10-2018 14:55
Откриване на програмата за местно развитие и среща за създаване на партньорства

Откриване на програмата за местно развитие и среща за създаване на партньорства

10-10-2018 15:19
България е отличник сред всички държави бенефициенти по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г.
България е отличник сред всички държави бенефициенти по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г.

България е отличник сред всички държави бенефициенти по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г.

28-09-2018 10:48
Заместник-министър Русинова: Безработицата в България е на рекордно ниско равнище

Откриващо събитие по програма "Социален диалог - достойни условия на труд"

19-09-2018 10:48
Социален диалог за по-стабилен и равноправен пазар на труда

Социален диалог за по-стабилен и равноправен пазар на труда

14-09-2018 09:41
Използване на средства от Двустранния фонд на програмата (преди сключването на договори)

Използване на средства от Двустранния фонд на програмата (преди сключването на договори)

12-09-2018 17:09
Публикувани са програмните споразумения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Публикувани са програмните споразумения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

24-07-2018 16:28
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна

Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна

04-07-2018 09:41
Обща информация за Програма

Обща информация за Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи"

02-07-2018 09:59