Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Главна инспекция по труда започва изпълнението на проект за сътрудничество за достойни условия на труд

Главна инспекция по труда започва изпълнението на проект за сътрудничество за достойни условия на труд

17-10-2019 11:26
Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

16-10-2019 12:21
Фонд Активни граждани, България обявява конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

10-10-2019 09:43
Предстои Информационен ден в хотел РАМАДА София за обявената Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Предстои Информационен ден в хотел РАМАДА София за обявената Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

01-10-2019 10:59
Над 250 организации се включиха в информационната кампания на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Над 250 организации се включиха в информационната кампания на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

30-09-2019 17:23
Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

27-09-2019 10:36
Изграждане на кампус за младши магистрати

ВСС иска терен от правителството за изграждане на кампус за младши магистрати с помощта на НФМ

26-09-2019 15:01
Oграничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

Oграничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

11-09-2019 12:25
Зам.-министър Амелия Гешева: Предоставяме повече възможности за реализацията на интересни и творчески проекти по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Зам.-министър Амелия Гешева: Предоставяме повече възможности за реализацията на интересни и творчески проекти по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

10-09-2019 16:26
Заместник-министър Амелия Гешева открива информационната кампания на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Заместник-министър Амелия Гешева открива информационната кампания на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

10-09-2019 10:38
Министерството на културата обяви покана и започва информационна кампания по Програма PA 14  „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Министерството на културата обяви покана и започва информационна кампания по Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

03-09-2019 16:38
Програмният оператор публикува е-Бюлетин за изпълнението на програмата

Програмният оператор публикува е-Бюлетин за изпълнението на програмата

23-08-2019 17:13
Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

02-08-2019 09:40
Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

29-07-2019 09:43
Семинар по програма „Правосъдие“ НФМ 2014-20121
Семинар по програма „Правосъдие“ НФМ 2014-20121
Семинар по програма „Правосъдие“ НФМ 2014-20121

Представители на Норвежката корекционна служба посетиха терена, на който се предвижда изграждането на обучителен център и пилотен затвор

26-06-2019 16:36
Информационен ден на 25.06.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г
Информационен ден на 25.06.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г

Информационен ден на 25.06.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г

25-06-2019 16:00