Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Провеждане на УЕБИНАР по

Информационен ден - УЕБИНАР по "Малка грантова схема кръгова икономика" по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

04-06-2020 15:19
Информационен ден - УЕБИНАР по Открита покана №2

Информационен ден - УЕБИНАР по Открита покана №2 "Кръгова икономика по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

04-06-2020 04:00
Актуализирана версия на Ръководството за бенефициенти

Актуализирана версия на Ръководството за бенефициенти

27-05-2020 17:38
Публикувани са резултатите от оценката по  Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“

Публикувани са резултатите от оценката по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2 : „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води"

21-05-2020 15:42
Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедурата„Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедурата„Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

21-05-2020 10:21
Информационен уебинар по втората покана за представяне на проектни предложения – Иновации за зелена индустрия – България

Информационен уебинар по втората покана за представяне на проектни предложения – Иновации за зелена индустрия – България

19-05-2020 12:46
Уточнение

Уточнение

08-05-2020 17:02
Публикуван е протокол за приключил етап на административно съответствие по покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2

Публикуван е протокол за приключил етап на административно съответствие по покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2

08-05-2020 13:28
Открита покана за кандидатстване №2

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по Открита покана №2

08-05-2020 02:19
Oбявяване на процедура за предварително дефиниран проект, свързан с проектирането на национална детска болница

Oбявяване на процедура за предварително дефиниран проект, свързан с проектирането на национална детска болница

04-05-2020 16:00
ВАЖНО!!! Информационен ден - УЕБИНАР по

ВАЖНО!!! Информационен ден - УЕБИНАР по "Малка грантова схема кръгова икономика" по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

29-04-2020 15:19
Информационен ден - УЕБИНАР по

Информационен ден - УЕБИНАР по "Малка грантова схема кръгова икономика" по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

29-04-2020 15:19
Възобновява се срокът за оценка на проектните предложение по обявената покана по Резултат 2

Възобновява се срокът за оценка на проектните предложение по обявената покана по Резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култура"

16-04-2020 16:57
Удължаване срока на кандидатстване по програма

Удължаване срока на кандидатстване по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

10-04-2020 11:05

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по МГС 3

06-04-2020 15:19
Обявяване на процедура за Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по Предефиниран проект №3 програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

02-04-2020 17:44