Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Отворена е втора процедура за набиране на проектни предложения по фокусната област „Технологии на благосъстоянието“

Отворена е втора процедура за набиране на проектни предложения по фокусната област „Технологии на благосъстоянието“

22-01-2021 15:22
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си

Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си

20-01-2021 16:17
Актуализиран вариант на насоките за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. – Схема за подкрепа на пътувания

Актуализиран вариант на насоките за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. – Схема за подкрепа на пътувания

18-01-2021 18:33

Двадесет общини ще получат безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

06-01-2021 16:56
Програмният оператор публикува е-Бюлетин №2 за изпълнението на програмата

Програмният оператор публикува е-Бюлетин №2 за изпълнението на програмата

21-12-2020 14:09
Публикуван е списък с одобрени за финансиране проектни предложения и резерви по първа покана по Резултат 2

Публикуван е списък с одобрени за финансиране проектни предложения и резерви по първа покана по Резултат 2

04-12-2020 17:18
Сравнение на медийното отразяване на домашното насилие в България и Норвегия

Основни дейности и резултати по проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349

03-12-2020 10:15
„Кръгла маса“ за обсъждане на проекта за покана за подбор проекти в подкрепа на ромското включване

„Кръгла маса“ за обсъждане на проекта за покана за подбор проекти в подкрепа на ромското включване

02-12-2020 16:38
Екипи за правна помощ
Екипи за правна помощ
Екипи за правна помощ

Националното бюро за правна помощ сформира екипи за правна помощ на хора, живеещи под прага на бедност и пострадали от домашно насилие

24-11-2020 11:30
Екипът на Програма

Екипът на Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" участва в годишната среща на Програмните оператори по култура

20-11-2020 15:10
Резултати от проект

Резултати от проект "STRONG", програма "Социален диалог - достойни условия на труд", Норвежки финансов механизъм.

19-11-2020 13:10
Обществено обсъждане на покана за подбор на проекти в подкрепа на ромското включване

Обществено обсъждане на покана за подбор на проекти в подкрепа на ромското включване

18-11-2020 11:01
Комитет за сътрудничество онлайн
Комитет за сътрудничество онлайн
Комитет за сътрудничество онлайн

Първо онлайн заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“

12-11-2020 05:30
Избрани са 10-те общини, чиито стратегии за местно развитие ще бъдат разработени по проекта GALOP

Избрани са 10-те общини, чиито стратегии за местно развитие ще бъдат разработени по проекта GALOP

10-11-2020 08:56
Отбелязваме 31 октомври под наслов „Заедно за по-синьо Черно море“

Отбелязваме 31 октомври под наслов „Заедно за по-синьо Черно море“

30-10-2020 17:00
ПО на Програма ООСКП обявява резултатите от „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

ПО на Програма ООСКП обявява резултатите от „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

30-10-2020 12:15