Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

МОСВ ще отбележи Международния ден на Черно море

МОСВ ще отбележи Международния ден на Черно море

29-10-2020 14:02
Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове
Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове
Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове

Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове

28-10-2020 18:07
Проведе се Третата годишна среща по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Проведе се Третата годишна среща по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

26-10-2020 17:19
Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове
Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове
Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове

Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове

20-10-2020 15:49
Обучителен център в затвора в Пазарджик
Обучителен център в затвора в Пазарджик
Обучителен център в затвора в Пазарджик

Започна изграждането на обучителен център в затвора в Пазарджик

15-10-2020 14:45
Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата „Бизнес развитие, иновации и подкрепа на МСП“, фокусна област „Иновации за зелена индустрия“, беше затворена на 30 септември 2020 г.

Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата „Бизнес развитие, иновации и подкрепа на МСП“, фокусна област „Иновации за зелена индустрия“, беше затворена на 30 септември 2020 г.

14-10-2020 09:16
Процедура за кандидатстване по предварително дефинираната двустранна инициатива “Bulgarian Cross-border Dialogue”

Процедура за кандидатстване по предварително дефинираната двустранна инициатива “Bulgarian Cross-border Dialogue” по Фонда за двустранни отношения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021г.

08-10-2020 15:22
Резултати от процедурата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

Резултати от процедурата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

07-10-2020 14:40
Обучителен център и пилотен затвор в Самораново

Специален репортаж на ТВ "Запад" за изграждането на обучителен център и пилотен затвор в Самораново

01-10-2020 15:12
Фонд Активни граждани България - Начало на Втори конкурс за стратегически проекти и стартиране на Мярка за предоставяне на финансиране за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори (seed money facility)

Фонд Активни граждани България - Начало на Втори конкурс за стратегически проекти и стартиране на Мярка за предоставяне на финансиране за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори (seed money facility)

28-09-2020 16:54
Уебинар на граждански организации от България и страните-донори по програма Фонд Активни граждани България

Уебинар на граждански организации от България и страните-донори по програма Фонд Активни граждани България

25-09-2020 11:02
Иновация Норвегия организира онлайн събитие на тема Welfare Technology

Иновация Норвегия организира онлайн събитие на тема Welfare Technology

18-09-2020 15:33
Обществено обсъждане на актуалните задачи,  свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години
Обществено обсъждане на актуалните задачи,  свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години
Обществено обсъждане на актуалните задачи,  свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години

Обществено обсъждане на актуалните задачи, свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години

17-09-2020 11:23
Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд
Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд
Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд

Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд

14-09-2020 10:34
Втора покана за проектни предложения по Фонда за младежка заетост на ЕИП
Втора покана за проектни предложения по Фонда за младежка заетост на ЕИП

Втора покана за проектни предложения по Фонда за младежка заетост на ЕИП

04-09-2020 13:04
Центрове
Центрове

Центрове "Домашни грижи" във Видин, Белоградчик и Монтана

28-08-2020 14:00