Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Стартира проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“
Стартира проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“
Стартира проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“

Стартира проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“

20-01-2020 10:48

Процедура с ИСУН № BGENVIRONMENT-2.001-открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“, по резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ е УДЪЛЖЕН до 16.01.2020 г.

06-01-2020 17:20
Информация за кандидатите по поканата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

Информация за кандидатите по поканата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

23-12-2019 10:36

Информационен ден по „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

20-12-2019 16:59
Покана за кандидатстване по Малка грантова схема  за пилотни модели за пречистване на морските води по програма

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

20-12-2019 16:39
Стартира проект „Превенция чрез осведоменост“ по Фонд Активни граждани България
Стартира проект „Превенция чрез осведоменост“ по Фонд Активни граждани България
Стартира проект „Превенция чрез осведоменост“ по Фонд Активни граждани България

Стартира проект „Превенция чрез осведоменост“ по Фонд Активни граждани България

19-12-2019 15:53
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма

Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

13-12-2019 14:51
Конференция
Конференция
Конференция

Конференция "Психичното здраве и NEED`s" по проект LIKE, финансиран по Фонда за младежка заетост на ЕИП

13-12-2019 14:11
Кръгла маса:  Мерки за интеграция на ромите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.
Кръгла маса:  Мерки за интеграция на ромите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.
Кръгла маса:  Мерки за интеграция на ромите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

Кръгла маса: Мерки за интеграция на ромите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

12-12-2019 09:54
Проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 –2021

Проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 –2021

09-12-2019 10:36
Приключи процесът на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.

Приключи процесът на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.

06-12-2019 14:43
Удължен е срокът за кандидатстване по обявената първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Удължен е срокът за кандидатстване по обявената първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

03-12-2019 13:57
Проект L.I.K.E. по Фонда за младежка заетост на ФМ на ЕИП и НФМ стартира сравнително изследване

Проект L.I.K.E. по Фонда за младежка заетост на ФМ на ЕИП и НФМ стартира сравнително изследване

28-11-2019 13:42
Проект „Активни срещу насилието над жени“

Проект „Активни срещу насилието над жени“

25-11-2019 14:09
Уточнение

Уточнение

21-11-2019 14:12
Фонд Активни граждани България организира график на насочващите семинари

Фонд Активни граждани България организира график на насочващите семинари

18-11-2019 10:36