Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Краен срок за разяснения по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Краен срок за разяснения по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

28-07-2021 17:00
Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София
Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София
Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София

Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София

27-07-2021 13:54
Краен срок за разяснения по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

Краен срок за разяснения по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

23-07-2021 17:31
Възобновява се възможността за кандидатстване по схемата за пътувания по ФДО

Възобновява се възможността за кандидатстване по схемата за пътувания по ФДО

19-07-2021 09:19
Подкрепа за стартиращи фирми по Програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“, България

Подкрепа за стартиращи фирми по Програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“, България

16-07-2021 17:04
Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“, България

Резюме от втората покана за набиране на проектни предложения, малка грантова схема, фокусна област „Иновации за зелена индустрия“

16-07-2021 16:35
Информационен ден по Програма
Информационен ден по Програма
Информационен ден по Програма

Информационен ден по Програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 беше проведен на 14.07.2021 г.

15-07-2021 13:11
Съдействие при търсене на партньори от Лихтенщайн

Съдействие при търсене на партньори от Лихтенщайн

12-07-2021 17:53
Информационен ден на 14.07.2021 г. по Програма

Информационен ден на 14.07.2021 г. по Програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

09-07-2021 17:18
Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.
Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.
Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.

Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.

09-07-2021 13:53
Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения  „Интегрирани мерки в подкрепа на Ромското включване

Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на Ромското включване"

09-07-2021 08:31
Съдействие при търсене на партньори от Съвет по изкуствата – Норвегия

Съдействие при търсене на партньори от Съвет по изкуствата – Норвегия

05-07-2021 10:19
Светът, в който нашият път определя тяхната съдба. Или как грижата за птиците може да бъде кауза и смисъл в живота
Светът, в който нашият път определя тяхната съдба. Или как грижата за птиците може да бъде кауза и смисъл в живота
Светът, в който нашият път определя тяхната съдба. Или как грижата за птиците може да бъде кауза и смисъл в живота

Светът, в който нашият път определя тяхната съдба. Или как грижата за птиците може да бъде кауза и смисъл в живота

02-07-2021 11:39
Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на Ромското включване“

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на Ромското включване“

01-07-2021 16:37
Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001
Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001

Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа"

30-06-2021 16:48
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕФИНИРАН ПРОЕКТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕФИНИРАН ПРОЕКТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“

30-06-2021 16:19