Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Откриващо събитие на предефинирания проект “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“
Откриващо събитие на предефинирания проект “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“
Откриващо събитие на предефинирания проект “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

Откриващо събитие на предефинирания проект “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

07-08-2020 14:51
Кратко резюме на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Кратко резюме на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

31-07-2020 13:37

Резултати от оценката на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

27-07-2020 13:27
Какво представлява програма „Енергетика“

Какво представлява програма „Енергетика“

22-07-2020 14:39
Какво представлява програма „Вътрешни работи“

Какво представлява програма „Вътрешни работи“

22-07-2020 14:07
Открита покана за кандидатстване №3

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по Открита покана №3

21-07-2020 10:45
Информационен ден - УЕБИНАР по публикувани покани по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на 24.07.2020 г.

Информационен ден - УЕБИНАР по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

17-07-2020 13:44
Какво е powerhouse?

Какво е powerhouse?

15-07-2020 12:57
Открита покана за кандидатстване Малка грантова схема №4

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по Малка грантова схема №4

15-07-2020 11:09
Важно: Указания на НКЗ към Програмния оператор и бенефициентите

Важно: Указания на НКЗ към Програмния оператор и бенефициентите

13-07-2020 10:50
Консултативен съвет към Младежки център - Пловдив ще помага за реализиране на нови дейности
Консултативен съвет към Младежки център - Пловдив ще помага за реализиране на нови дейности
Консултативен съвет към Младежки център - Пловдив ще помага за реализиране на нови дейности

Консултативен съвет към Младежки център - Пловдив ще помага за реализиране на нови дейности

10-07-2020 17:19

Допълнителни разяснения от Програмния оператор във връзка с пандемията от COVID 19

09-07-2020 15:54
Обучение на изпълнителите на проектите за разширяване на младежките центрове в Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца
Обучение на изпълнителите на проектите за разширяване на младежките центрове в Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца

Обучение на изпълнителите на проектите за разширяване на младежките центрове в Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца

03-07-2020 10:12
Стартира изпълнението на проектите за разширяване на младежките центрове, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП

Стартира изпълнението на проектите за разширяване на младежките центрове, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП

02-07-2020 10:00
Резултатите от процедура „Малка грантова схема  за пилотни модели за пречистване на морските води“

Резултати от процедура „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2 : „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води"

22-06-2020 08:15
Фонд Активни граждани стартира нова мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19

Фонд Активни граждани стартира нова мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19

19-06-2020 11:18