Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Публикувани са програмните споразумения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Публикувани са програмните споразумения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

24-07-2018 16:28
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна
Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна

Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна

04-07-2018 09:41
Обща информация за Програма

Обща информация за Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи"

02-07-2018 09:59
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България

21-06-2018 13:54
Свързана Европа 2017-2018 - дигитален годишен доклад

Свързана Европа 2017-2018 - дигитален годишен доклад

14-06-2018 16:41
Публично представяне на Фонд Активни граждани в България
Публично представяне на Фонд Активни граждани в България
Публично представяне на Фонд Активни граждани в България

Публично представяне на Фонд Активни граждани в България

08-06-2018 13:49
Стартират първите програми от новия програмен период по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.
Стартират първите програми от новия програмен период по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Стартират първите програми от новия програмен период по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

23-05-2018 11:20
България и Норвегия подписаха първото Споразумение по Програма Околна среда и изменение на климата за 30,5 млн. лева

България и Норвегия подписаха първото споразумение по програма "Околна среда и изменение на климата"

11-04-2018 02:00
Комитет за сътрудничество по програмата за местно развитие

Комитет за сътрудничество по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

08-03-2018 18:57
Стартира фондът за регионално сътрудничество

Стартира фондът за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021г.

24-01-2018 15:10
Набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по програма

Стартира набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

08-01-2018 11:27
Среща с министър Марит Рьосланд

Вицепремиерът Томислав Дончев се срещна с норвежкия министър за Европейското икономическо пространство и европейските въпроси Марит Рьосланд

13-11-2017 14:45
Брошура, отбелязваща 10 години Финансови механизми в България

Брошура, отбелязваща 10 години Финансови механизми в България

13-11-2017 10:49
Приключи набирането на проектни предложения по Фонда за младежка заетост

Приключи набирането на проектни предложения по Фонда за младежка заетост

04-09-2017 11:33
Наближава крайният срок за кандидатстване по Фонда за младежка заетост

Наближава крайният срок за кандидатстване по Фонда за младежка заетост

19-07-2017 11:38
Нови лога за Финансовите механизми

Нови лога за Финансовите механизми

15-06-2017 11:47