Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“
МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“
МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“

МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“

16-04-2021 13:17
Онлайн събитие за представяне на проект за повишаване капацитета на Главна дирекция
Онлайн събитие за представяне на проект за повишаване капацитета на Главна дирекция
Онлайн събитие за представяне на проект за повишаване капацитета на Главна дирекция

Онлайн събитие за представяне на проект за повишаване капацитета на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност

12-04-2021 15:31
Близо 200 културни организации участваха в информационния ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

Близо 200 културни организации участваха в информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

09-04-2021 17:00
Бюлетин ЕСПЧ януари - март 2021

Публикуван е Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода януари – март 2021 г

09-04-2021 11:33
Информационен ден - УЕБИНАР по Покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“

Информационен ден - УЕБИНАР по Покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“

31-03-2021 17:21
Втора покана за проектни предложения - Иновации за зелена индустрия, малка грантова схема

Втора покана за проектни предложения - Иновации за зелена индустрия, малка грантова схема

31-03-2021 10:22
В търсене на изгубеното поколение – с професионална грижа и уют към младежка заетост и образование
В търсене на изгубеното поколение – с професионална грижа и уют към младежка заетост и образование
В търсене на изгубеното поколение – с професионална грижа и уют към младежка заетост и образование

В търсене на изгубеното поколение – с професионална грижа и уют към младежка заетост и образование

30-03-2021 09:56
10 партньора в 4К: Климатични действия, Координация, Капацитет, Креативност“

Начална работна среща на предефиниран проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“

29-03-2021 12:36
МОСВ представи изискванията по покана за намаляване на замърсяването от сухоземни източници върху морската среда

Министерство на околната среда и водите представи изискванията по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

26-03-2021 15:31
Информационен ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

Информационен ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

26-03-2021 12:45
Електронното обучение

Стартира електронното обучение, посветено на гражданскоправните и психологичните аспекти на домашното насилие

22-03-2021 11:00
Уебинар на тема

Уебинар на тема "Технология на благосъстоянието" в България

22-03-2021 10:14
Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване ‚Дифузно замърсяване на морски води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване ‚Дифузно замърсяване на морски води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

19-03-2021 17:04
Сравнителен анализ Исландия – България, 2021г. от Фондация

Сравнителен анализ Исландия – България, 2021г. от Фондация "Карин дом"

19-03-2021 17:04
ПО стартира обучения за изпълнение на проекти по Програма ООСКП

ПО стартира обучения за изпълнение на проекти по Програма ООСКП

18-03-2021 14:52
Първа Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ е отворена за подаване на проектни предложения

Първа Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ е отворена за подаване на проектни предложения

16-03-2021 17:50