Новини и статии

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

 

Община Несебър обновява богатото си културно наследство
Община Несебър обновява богатото си културно наследство

Община Несебър обновява богатото си културно наследство

24-06-2022 14:31
Национален обучителен курс „Компасито, Образование по права на човека с деца”- България

Национален обучителен курс „Компасито, Образование по права на човека с деца”- България

24-06-2022 11:59
Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

23-06-2022 17:08
Пресконференция по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“
Пресконференция по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“
Пресконференция по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

Пресконференция по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

22-06-2022 16:07
Проект „Традициите ни обединяват“ представя културния обмен между България и Норвегия

Проект „Традициите ни обединяват“ представя културния обмен между България и Норвегия

17-06-2022 17:04
Откриваща пресконференция по проект  „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“

Откриваща пресконференция по проект „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“

17-06-2022 15:21
Община Шумен дигитализира 30 000 културни единици за бъдещите поколения

Община Шумен дигитализира 30 000 културни единици за бъдещите поколения

17-06-2022 10:33
Започва първият по рода си студентски театрален фестивал в Хасково

Започва първият по рода си студентски театрален фестивал в Хасково

16-06-2022 10:27
Покана за набиране на проектни предложения
Покана за набиране на проектни предложения

Покана за набиране на проектни предложения „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави"

09-06-2022 19:53
Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика
Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

09-06-2022 10:35
Стартира проектът за опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне на община Русе
Стартира проектът за опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне на община Русе

Стартира проектът за опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне на община Русе

06-06-2022 14:59
Пресконференция на Международен младежки център - Перник
Пресконференция на Международен младежки център - Перник
Пресконференция на Международен младежки център - Перник

Пресконференция на Международен младежки център - Перник

31-05-2022 11:30
Покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти

Покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти

30-05-2022 17:55
НБПП Варна Координационен механизъм
НБПП Варна Координационен механизъм
НБПП Варна Координационен механизъм

Министерството на правосъдието прави координационен механизъм с местните институции за бърза реакция при домашно насилие

30-05-2022 14:31
Проектът „Мобилна творческа мрежа“ бе представен в Пловдив
Проектът „Мобилна творческа мрежа“ бе представен в Пловдив
Проектът „Мобилна творческа мрежа“ бе представен в Пловдив

Проектът „Мобилна творческа мрежа“ бе представен в Пловдив

26-05-2022 16:49
МГС одобрени проекти

Одобрени са проектите по Малката грантова схема на праграма „Правосъдие“

25-05-2022 15:44