Активни проекти

Спектакъл „Избори”: укрепване на ценностите в обществото чрез съвременно творчество

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Пер Гюнт пътува

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

България-Норвегия пеят!

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно потребление - фолклорните изкуства, бит и занаяти на потомците на норвежките викинги и различни етноси от България

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА ЧРЕЗ СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 2002, НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ И ЕЛВЕКС ЛАРС ВИТБЪРГ ЕКСПИРЪНС (НОРВЕГИЯ)

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Традициите ни обединяват

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Скритите съкровища на Народния театър - дигитално достъпни

ПЪРВА ПОКАНА ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА…

Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне

ПЪРВА ПОКАНА ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА…

Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен

ПЪРВА ПОКАНА ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА…

Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей

ПЪРВА ПОКАНА ПО ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА"