базата данни на ЕСПЧ

Преводът на ръководството за базата данни на ЕСПЧ на български език е изготвен с финансовата подкрепа на НФМ

30-11-2021 15:37
преходни отделения в затворите
преходни отделения в затворите
преходни отделения в затворите

Експерти обмениха опит с норвежките си партньори за строителство на преходни отделения в затворите

30-11-2021 15:37
Норвежка съдебна администрация МП
Норвежка съдебна администрация МП
Норвежка съдебна администрация МП

Норвежката съдебна администрация се запозна на място с напредъка по проекти на НФМ у нас

28-10-2021 16:48
НИП Норвежката съдебна администрация

Представители на Норвежката съдебна администрация се запознаха с напредъка по проект на НИП

27-10-2021 16:34
НИП и Съвета на Европа

Виртуален обмен на опит между НИП и Съвета на Европа

26-10-2021 15:19
Министерството на правосъдието организира Информационен ден по Малка грантова схема на 22 октомври 2021 г.

Министерството на правосъдието организира Информационен ден по Малка грантова схема на 22 октомври 2021 г.

18-10-2021 16:14
ОФМ среща МП
ОФМ среща МП
ОФМ среща МП

Техническа среща с представители на ОФМ и НКЗ

14-10-2021 17:02
Малка грантова схема

Програмният оператор на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 обявява процедура за набиране на проектни предложения по Малка грантова схема

05-10-2021 12:53
ГДИН норвежки партньори
ГДИН норвежки партньори
ГДИН норвежки партньори

Норвежки партньори посетиха Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

24-08-2021 17:21
праверки, ръководител на Програмния оператор
праверки, ръководител на Програмния оператор
праверки, ръководител на Програмния оператор

Ръководителят на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ Мария Павлова посети затворите Пловдив, Враца и Бургас

16-07-2021 11:14
НИП и Норвежката съдебна администрация
НИП и Норвежката съдебна администрация

Проведе се виртуален обмен на професионален опит между НИП и Норвежката съдебна администрация

25-06-2021 15:40
Безопасна материална среда в затворите и арестите
Безопасна материална среда в затворите и арестите
Безопасна материална среда в затворите и арестите

Пазарджишкият затвор с модерен обучителен център

24-06-2021 13:38
центровете за безплатни правни консултации
центровете за безплатни правни консултации
центровете за безплатни правни консултации

Заместник-министрите Мария Павлова и Иван Демерджиев откриха центровете за безплатни правни консултации на хора, живеещи под прага на бедност

24-06-2021 13:10
НИП

Приключи първото обучението, посветено на гражданскоправните и психологичните аспекти на домашното насилие

28-04-2021 10:34
Мобилни групи НБПП
Мобилни групи НБПП
Мобилни групи НБПП

Адвокати обикалят отдалечени села и ромски махали, дават правни консултации на хора от уязвими социални групи

21-04-2021 16:04
Бюлетин ЕСПЧ януари - март 2021

Публикуван е Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода януари – март 2021 г

09-04-2021 11:33