Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи