Културно предприемачество, наследство и сътрудничество