Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество