Енергия от възобновяеми източници, енергийни ефективност, енергийна сигурност