Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност