Документи

Документ Описание Файл
Регламент за изпълнение на НФМ 2014-2021 Регламент за изпълнение на НФМ 2014-2021 Свалете Файла
Ръководство за двустранни отношения Ръководство за двустранни отношения Свалете Файла
Финансово ръководство Финансово ръководство Свалете Файла
Споразумение за изпълнение на програма "Вътрешни работи" Споразумение за изпълнение на програма "Вътрешни работи" Свалете Файла
Програмно споразумение Програмно споразумение Свалете Файла
Допълнителна информация и проекти по НФМ 2014-2021 Допълнителна информация и проекти по НФМ 2014-2021 Свалете Файла
Адендум и изменени Анекси I и II към Програмното споразумение за финансиране на програма "Вътрешни работи" Адендум и изменени Анекси I и II към Програмното споразумение за финансиране на програма "Вътрешни работи" в сила от 09.07.2019 г. Свалете Файла
Системи за управление и контрол на изпълнението на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Системи за управление и контрол на изпълнението на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Свалете Файла
Изменение на Системите за управление и контрол на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Версия 2 Изменение на Системите за управление и контрол на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Версия 2 Свалете Файла
Изменение на Системите за управление и контрол на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Версия 3 Системи за управление и контрол на изпълнението на програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Версия 3 Свалете Файла
Изменение на Системите за управление и контрол на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Версия 4 Изменение на Системите за управление и контрол на програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Версия 4 Свалете Файла
Програмно споразумение (в сила от 24.02.2021 г.) Изменение на Програмното споразумение по програма "Вътрешни работи", влязло в сила на 24.02.2021 г. Свалете Файла
Програмно споразумение по програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. – версия 15 Програмно споразумение по програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. – версия 15 Свалете Файла
Програмно споразумение (в сила от 08.02.2022 г.) Изменение на Програмното споразумение по програма "Вътрешни работи", влязло в сила на 08.02.2022 г. Свалете Файла
Програмно споразумение по програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. (в сила от 18.08.2022 г.) Програмно споразумение по програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. (в сила от 18.08.2022 г.) Свалете Файла
Наръчник за комуникация и дизайн - изм. 2022 г. (на англ. език) Наръчник за комуникация и дизайн - изм. 2022 г. (на англ. език) Свалете Файла