Сигнализирайте за нередности

Финансовият механизъм на ЕИП и Норвежкият финансов механизъм няма да толерират корупционни практики. Чрез този формуляр могат да бъдат подавани жалби и сигнали по подозрение в нерености до Националното координационно звено.

Изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ се извършва при спазване на политика за добро управление, откритост, прозрачност и отчетност.

При съмнение за корупция по финансовите механизми, моля да сигнализирате на Националното координационно звено или други институции ангажирани с управлението на грантовете. Моля да предоставите възможно най-подробна информация относно събитията, с които сте запознати.