Фонд за двустранни отношения

Фондът за двустранни отношения се управлява от Националното координационно звено и от Съвместен комитет за двустранни отношения, в който участват представители на НКЗ, на министерствата на външните работи на Р. България, Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.