Новини и статии

Министерството на външните работи започна работа по проект за  изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

Министерството на външните работи започна работа по проект за изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

04-10-2021 11:45
Възобновява се възможността за кандидатстване по схемата за пътувания по ФДО

Възобновява се възможността за кандидатстване по схемата за пътувания по ФДО

19-07-2021 09:19
Информационна кампания „Знай си правата“ получи златно отличие в международен конкурс

Информационна кампания „Знай си правата“ получи златно отличие в международен конкурс

21-06-2021 12:13
Разяснителна информация за правата и задълженията на работниците в Норвегия

Разяснителна информация за правата и задълженията на работниците в Норвегия

19-02-2021 15:03
Актуализиран вариант на насоките за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. – Схема за подкрепа на пътувания

Актуализиран вариант на насоките за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. – Схема за подкрепа на пътувания

18-01-2021 18:33
Процедура за кандидатстване по предварително дефинираната двустранна инициатива “Bulgarian Cross-border Dialogue”

Процедура за кандидатстване по предварително дефинираната двустранна инициатива “Bulgarian Cross-border Dialogue” по Фонда за двустранни отношения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021г.

08-10-2020 15:22
DFPO-1.004 - Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България в борбата срещу антисемитизма и опазването на еврейското наследство

DFPO-1.004 - Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България в борбата срещу антисемитизма и опазването на еврейското наследство

18-08-2020 10:12
DFPO-1.003 - Кризисен център за управление в Министерството на външните работи на България

DFPO-1.003 - Кризисен център за управление в Министерството на външните работи на България

18-08-2020 09:56
Временно се преустановява приемането на заявления за Схемата за подкрепа на пътувания по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

Временно се преустановява приемането на заявления за Схемата за подкрепа на пътувания по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

20-03-2020 09:19
България и Норвегия с общи действия за спазване на правилата за безопасност и здраве на работното място у нас

Съвместни проверки и срещи бяха реализирани по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“

28-02-2020 09:19
Главна инспекция по труда започва изпълнението на проект за сътрудничество за достойни условия на труд

Главна инспекция по труда започва изпълнението на проект за сътрудничество за достойни условия на труд

17-10-2019 11:26
Удължаване на срока за подаване на предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“

Удължаване на срока за подаване на предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“

09-05-2019 14:13
Процедура за предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“ по Фонда за двустранни отношения

НКЗ обявява процедура за предефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“ по Фонда за двустранни отношения

09-04-2019 14:12
Процедура за предварително дефинирана инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“ по Фонда за двустранни отношения

НКЗ обявява процедура за предефинирана инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“ по Фонда за двустранни отношения

09-04-2019 14:12
Покана по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. - Схема за подкрепа на пътувания.

Покана по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. - Схема за подкрепа на пътувания.

26-02-2019 13:58