Документи

Програмно споразумение на Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (в сила до 12.02.2021 г.)

 

Програмно споразумение на Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (в сила до 11.02.2021 г.)

 

 

Програмно споразумение на Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (в сила до 06.07.2021 г.) 

Съдържа споразумение между ЦКЗ и КФМ и съпътстващи приложения.

 

 

Съдържа споразумение между ЦКЗ и КФМ и съпътстващи приложения.

 

 

Съдържа споразумение между ЦКЗ и КФМ и съпътстващи приложения.

Свалете файла

 

 

 

Свалете файла

 

 

 

Свалете файла

Системи за упраление и контрол на изпълнението на програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество"

Дата на публикуване - 06.03.2024 г. 

Свалете файла

Програмно споразумение на Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (в сила от 12.12.2022 г.) 

Съдържа споразумение между ЦКЗ и КФМ и съпътстващи приложения.

Свалете файла

Програмно споразумение на Програма PA14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" (в сила от 11.12.2023 г.)

Съдържа споразумение между ЦКЗ и КФМ и съпътстващи приложения.

Свалете файла

Презентация на Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" 

 Обща информация за отделните резултати по програмата.

Свалете файла 

Презентация "Културно сътрудничество и партньорствата в рамките на Програмата"

Информация относно сътрудничествата и принципите на партньорство в рамките на Програмата 

Свалете файла 
 

Резултати от Протокол № 1 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

Резултати от Протокол № 2 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла 

Резултати от Протокол № 3 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

Резултати от Протокол № 4 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

Резултати от Протокол № 5 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

Резултати от Протокол № 6 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

Резултати от Протокол №7 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничествто"

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатсване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

Резултати от Протокол № 8 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничествто"

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатсване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

Резултати от Протокол № 9 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничествто"

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатсване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

Резултати от Протокол № 10 от разглеждане на постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма PA14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничествто"

Информация относно постъпилите Апликационни форми по Покана за кандидатсване по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво по Програма Свалете файла

График на информационната кампания, с която ще се разясняват процедурите за кандидатстване по Резултат 2 "Подобрен достъп до култура и изкуства"

График на информационната кампания, с която ще се разясняват процедурите за кандидатстване по Резултат 2 "Подобрен достъп до култура и изкуства" Свалете файла

Презентация на Резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култура"

Презентация на Насоките за кандидатсване, представяна в рамките на информационната кампания (10 - 27 септември 2019 г.). Свалете файла

ПОКАНА ЗА НAБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО КУЛТУРА И ИЗКУСТВА“

Дата на публикуване 02.09.2019 г.   Свалете файла

Протокол за приключил етап на административно съответствие и допустимост по първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Дата на публикуване 08.05.2020 г.  Свалете файла 

Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, и резерви по обявена първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Дата на публикуване 04.12.2020 г. Свалете файла

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Дата на публикуване 09.02.2022 г. 

Свалете файла

 

 

Индикативен график на Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" (08.03.2021 г.)

График на предстоящите покани Свалете файла

Презентация на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

Обща презентация на Поканата Свалете файла

Презентация на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

Обща презентация на Поканата Свалете файла 

Формуляр за търсене на норвежки партньор

 

 Формуляр за търсене на норвежки партньор

 

Свалете файла

Формуляр за търсене на партньори от Лихтенщайн

Формуляр за търсене на партньори от Лихтенщайн Свалете файла

Презентация на Резултат 3 "„Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Обща презентация на Поканата Свалете файла

Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по  Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 "Дигитално достъпни обекти на културното наследство" на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Дата на публикуване 08.02.2022 г.  Свалете файла

Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управлние на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

 Дата на публикуване 29.03.2022 г. Свалете файла

Ръководство за изпълнение на проекти

Дата на публикуване 12.07.2022 г. Свалете файла

Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Втора покана на Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“
на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Дата на публикуване 25.07.2022 г. Свалете файла

Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Първа покана на Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура
на етнически и културни малцинства (фокус върху ромите)“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Дата на публикуване 22.11.2022 г.  Свалете файла