Активни проекти

Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Проект „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“

Проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“

Проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“

Проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“

Проект „Училище за зелено бъдеще“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“

Проект „Училище за зелено бъдеще“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“

Проект „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ по „Малка грантова схема кнъгова икономика“

Проект „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ по „Малка грантова схема кнъгова икономика“

Проект „Променяме се с климата“ по Малка грантова схема „Климат“

Проект „Променяме се с климата“ по Малка грантова схема „Климат“

Проект „Пътешественици във времето“ по Малка грантова схема „Климат“

Проект „Пътешественици във времето“ по Малка грантова схема „Климат“

Проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ по открита покана №3 „Климат“

Проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ по открита покана №3 „Климат“

Проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“ по открита покана №3 „Климат“

Проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“ по открита покана №3 „Климат“

Проект „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в Община Стралджа“ по открита покана №3 „Климат“

Проект „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в Община Стралджа“ по открита покана №3 „Климат“

Проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ по открита покана №3 „Климат“

Проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ по открита покана №3 „Климат“

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат