Активни проекти

Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Проект „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“

Проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“

Проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“