Новини и публикации

Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

23-06-2022 17:08
Покана за набиране на проектни предложения
Покана за набиране на проектни предложения

Покана за набиране на проектни предложения „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави"

09-06-2022 19:53
Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика
Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

09-06-2022 10:35
Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията
Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията
Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията

Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията

16-05-2022 11:23
Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“
Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“
Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“

Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“

11-05-2022 11:30
Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма
Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма
Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма

Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма "Вътрешни работи"

29-04-2022 15:31

"Подкрепа за бъдеще" за децата бежанци

29-04-2022 11:41
Осмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 14 декември 2021 г.
Осмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 14 декември 2021 г.
Осмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 14 декември 2021 г.

Осмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 14 декември 2021 г.

16-12-2021 15:15
Държавната агенция за бежанците проведе онлайн конференция за представяне на проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“
Държавната агенция за бежанците проведе онлайн конференция за представяне на проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“
Държавната агенция за бежанците проведе онлайн конференция за представяне на проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“

Държавната агенция за бежанците проведе онлайн конференция за представяне на проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“

10-12-2021 09:37
Откриваща конференция на дирекция
Откриваща конференция на дирекция
Откриваща конференция на дирекция

Откриваща конференция на дирекция "Вътрешна сигурност" - МВР по проект "Превенция и противодействие на корупцията", изпълняван в рамките на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

11-08-2021 14:53
Информационен ден по Програма
Информационен ден по Програма
Информационен ден по Програма

Информационен ден по Програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 беше проведен на 14.07.2021 г.

15-07-2021 13:11
Информационен ден на 14.07.2021 г. по Програма

Информационен ден на 14.07.2021 г. по Програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

09-07-2021 17:18
Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.
Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.
Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.

Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.

09-07-2021 13:53
Oткрита е покана за набиране на проектни предложения в областта на убежището и миграцията

Oткрита е покана за набиране на проектни предложения в областта на убежището и миграцията

24-06-2021 16:00
Седмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 10 юни 2021 г.
Седмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 10 юни 2021 г.
Седмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 10 юни 2021 г.

Седмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 10 юни 2021 г.

14-06-2021 10:05
МОМ откри работата по нов проект, свързан с ромските общности в България
МОМ откри работата по нов проект, свързан с ромските общности в България

МОМ откри работата по нов проект, свързан с ромските общности в България

01-06-2021 17:09