Новини и публикации

„Вкусът на живота“ или защо всичко е постижимо
„Вкусът на живота“ или защо всичко е постижимо
„Вкусът на живота“ или защо всичко е постижимо

„Вкусът на живота“ или защо всичко е постижимо

05-05-2023 22:28
Разговорник с рядко срещани езици за работа с бежанци
Разговорник с рядко срещани езици за работа с бежанци
Разговорник с рядко срещани езици за работа с бежанци

Разговорник с рядко срещани езици за работа с бежанци

04-04-2023 11:22
Нови 3D скенери помагат за разкриването на престъпления
Нови 3D скенери помагат за разкриването на престъпления
Нови 3D скенери помагат за разкриването на престъпления

Нови 3D скенери помагат за разкриването на престъпления

10-03-2023 09:48
Над 900 деца бежанци са получили подкрепа по проект на Каритас София  в рамките на година
Над 900 деца бежанци са получили подкрепа по проект на Каритас София  в рамките на година
Над 900 деца бежанци са получили подкрепа по проект на Каритас София  в рамките на година

Над 900 деца бежанци са получили подкрепа по проект на Каритас София в рамките на година

23-02-2023 13:38
Защитено жилище ще помага на сами деца мигранти в софийския район „Оборище“
Защитено жилище ще помага на сами деца мигранти в софийския район „Оборище“

Защитено жилище ще помага на сами деца мигранти в софийския район „Оборище“

27-01-2023 17:06
Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.
Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.
Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.

Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.

12-12-2022 14:27
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма

Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

08-11-2022 17:36
Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област
Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област
Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област

Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област "Вътрешни работи" бе проведена на 28-29 септември 2022 г. в София

30-09-2022 10:10
Обучение в Националния институт по криминалистика
Обучение в Националния институт по криминалистика
Обучение в Националния институт по криминалистика

Експерти от норвежката Националната служба за разследване проведоха обучения за експерти от Националния институт по криминалистика

19-09-2022 11:41
Покана за набиране на проектни предложения

Обява за набиране на проектни предложения - BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“

02-09-2022 16:00
Информационен ден
Информационен ден
Информационен ден

Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

18-07-2022 09:47
Покана

Покана за участие в информационен ден по процедура за подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията

06-07-2022 14:32
Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

23-06-2022 17:08
Покана за набиране на проектни предложения
Покана за набиране на проектни предложения

Покана за набиране на проектни предложения „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави"

09-06-2022 19:53
Norwegian forensic scientists share experience with colleagues from the National Institute of Forensic Sciences
Norwegian forensic scientists share experience with colleagues from the National Institute of Forensic Sciences

Norwegian forensic scientists share experience with colleagues from the National Institute of Forensic Sciences

09-06-2022 10:39
Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика
Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

09-06-2022 10:35