Новини и публикации

Защитено жилище ще помага на сами деца мигранти в софийския район „Оборище“
Защитено жилище ще помага на сами деца мигранти в софийския район „Оборище“

Защитено жилище ще помага на сами деца мигранти в софийския район „Оборище“

27-01-2023 17:06
Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.
Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.
Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.

Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.

12-12-2022 14:27
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма
Информационен ден по програма

Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

08-11-2022 17:36
Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област
Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област
Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област

Подготвителна среща за създаване на форум на програмните оператори в област "Вътрешни работи" бе проведена на 28-29 септември 2022 г. в София

30-09-2022 10:10
Обучение в Националния институт по криминалистика
Обучение в Националния институт по криминалистика
Обучение в Националния институт по криминалистика

Експерти от норвежката Националната служба за разследване проведоха обучения за експерти от Националния институт по криминалистика

19-09-2022 11:41
Покана за набиране на проектни предложения

Обява за набиране на проектни предложения - BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“

02-09-2022 16:00
Информационен ден
Информационен ден
Информационен ден

Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

18-07-2022 09:47
Покана

Покана за участие в информационен ден по процедура за подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията

06-07-2022 14:32
Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

23-06-2022 17:08
Покана за набиране на проектни предложения
Покана за набиране на проектни предложения

Покана за набиране на проектни предложения „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави"

09-06-2022 19:53
Norwegian forensic scientists share experience with colleagues from the National Institute of Forensic Sciences
Norwegian forensic scientists share experience with colleagues from the National Institute of Forensic Sciences

Norwegian forensic scientists share experience with colleagues from the National Institute of Forensic Sciences

09-06-2022 10:39
Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика
Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

Норвежки криминалисти споделят опит с колеги от Националния институт по криминалистика

09-06-2022 10:35
Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията
Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията
Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията

Информационни сесии в ромската общност по проблемите, свързани с убежището и миграцията

16-05-2022 11:23
Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“
Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“
Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“

Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“

11-05-2022 11:30
Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма
Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма
Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма

Девето заседание на Комитета за сътрудничество по програма "Вътрешни работи"

29-04-2022 15:31

"Подкрепа за бъдеще" за децата бежанци

29-04-2022 11:41