Процедури по ПМС 118/2014

В РАЗДЕЛА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОПИСАНИЕ ВАЛИДНА ДО ПОКАНА
04.04.2024 г. "Лаки 131" ООД

 Процедура за избор на изпълнители с публична покана с предмет: 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:

- Обособена позиция 1: Роботизирана система за механично почистване на алуминиеви отливки – 1 бр.;

- Обособена позиция 2: Сушилня за силиконови уплътнения, захранвана с отпадна топлина от компресорите – 1 бр.;

- Обособена позиция 3: Изграждане на фотоволтаична централа – 1 бр.;

- Обособена позиция 4: Устройство за мониторинг и управление на произведената енергия“ – 1 бр.

Проект “ Подобряване на енергийната ефективност в Лаки 131 ООД“, с бенефициент: „Лаки 131 ООД“ ООД, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

12.04.2024 г./ 16:00 ч.  Пакет документи
29.03. 2024 г. "Хайтек" ООД

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Четиристранно рендосваща и профилираща машина с 4 глави"

5 април 2024, 17.00 ч. Пакет документи
20.03.2024 г. "Сибон-Маш" ООД

„Доставка на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди  с инсталирана мощност до 60 кWр,“, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0013-C01 от 19.05.2023 г. за проект “Енергийна ефективност на индустриалния процес в "Сибон-маш" ООД“, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

27.03.2024 г./ 17:00 ч. Пакет документи
22.02.2024 г. "ВОП" ООД

Доставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди – до 47 кWр, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0010-C01 от 19.05.2023 г. за проект “Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

29.02.2024 г./ 17:00 ч. Пакет документи
15.02.2024 г. Курсор ЕООД

„Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини верижен багер с въртящ се купол на 360 градуса– 1 /един/ бр.“

Финансиран съгласно Договор за БФП № BGENERGY-2.003-0008, във връзка с изпълнение на проект № BGENERGY-2.003-0008-С01 „Подобряване енергийната ефективност в Курсор ЕООД" по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

 
  1. 02.2024 г.
16:00 ч.
Пакет документи
15.02.2024 г. „Кристиян-Алберт Андонов – Тодорка Андонова“ ЕТ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компресор“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ „2023/372953 Green Innovation in Kristian – Albert Andonov – Todorka Andonova STC”

22.02.2024 г./17.00 ч. Пакет документи
02.02.2024 г. Фондация „Здраве и социално развитие“

„Предоставяне на логистична подкрепа, хотелско настаняване, изхранване,  кафе паузи и наем на работна зала с придружаващо техническо оборудване, транспорт и други в рамките на две обособени позиции“, в изпълнение на дейности по проект на фондация „Здраве и социално развитие“

14.02.2024 г./ 17:00 ч.  Пакет документи
01.02.2024 г. "Промаксис" ЕООД

„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции”:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Смарт мобилен филтърен агрегат – 1 бр

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Смарт система за вакуумна дехидратация - 2 бр

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: 4G интернет гейтуей за съществ

09.02.2024 г./ 11:00 ч.

Пакет документи
01.02.2024 г. "АРКО ИМОТИ" ООД

Разработване на електронна платформа за отдалечени огледи на ваканционни имоти

08.02.2024 г., 17.00 ч.

Пакет документи
16.01.2024 г. „Стеаринос“ ООД

Доставка на линия за леене с високо напрежение на керамични изделия – 1 бр.

23.01 2024 г., 17.00 ч.

Пакет документи
16.01.2024 г. „Стеаринос“ ООД

Доставка на преса с печат към специализирана производствена линия за  керамичната част на иновативен продукт Ceram Scent®

23.01 2024 г., 17.00 ч.

Пакет документи
03.01.2024 г. „Кристиян-Алберт Андонов – Тодорка Андонова“ ЕТ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пробивен център

10.01.2024 г., 17.00 ч.

Пакет документи
15.12.2023 г. Сдружение "Клъстер за образование, обучения и квалификации"

Услуги по разработване на учебно съдържание за проект № BGLD-1.007-0067 „Въвеждане на иновативен метод за стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места“

22.12.2023 г., 17:00 ч.

Пакет документи
15.12.2023 г. Сдружение "Клъстер за образование, обучения и квалификации"

Услуги по разработване на учебно съдържание за проект № BGLD-1.007-0068 „Иновативни заедно – за стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местния пазар“

22.12.2023 г., 17:00 ч.

Пакет документи
12.12.2023 г. „Пласт Комерс - 93“ ООД

“Доставка на специализиранa ко-екструдерна линия за иновативен профил от рециклирано PVC“.

19.12.2023 г.,  17.00 ч.

Пакет документи
12.12.2023 г. Балкан Био Бг ЕООД

Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадна топлина по Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Повишаване на ефективността на индустриалните процеси  в производството на „БАЛКАН БИО БГ” ЕООД  чрез подобрена енергийна ефективност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

20.12.2023 г.

17:00 ч.
Пакет документи
4.12.2023 г. Национално сдружение за единство и партньорство

Ромската сватба – пътуващ спектакъл във формат "video-live"

11.12.2023 г. Пакет документи
1.12.2023 г. Национално сдружение за единство и партньорство

“Дигитална работилница за ромски фолклор, празненства и ритуали във видео формат - уеб приложениe в интеграция с мобилни приложения и социалните мрежи"

10.12.2023 г. Пакет документи
30.11.2023 г. “Гецов и партньори консултантс“ ЕООД

„Изработка на интернет сайт съдържащ цялостна и интегрирана информация за предлаганите възможности за къмпинг туризъм в региона на община Банско, както и на територията на цяла България“

 07.12.2023 г., 17:00 ч Пакет документи
23.11.2023 г. ДКВ-Д ООД

Доставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди – 60 kW“, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0001-C02 от 19.05.2023 г. за проект “Енергийна ефективност за повишаване ефективността на индустриалния процес в "ДКВ-Д" ООД“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

30.11.2023 г.

17:00 ч.
Пакет документи
17.11. 2023 г. „Хайтек“ ООД

"Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следната обособена позиция:

Обособена позиция 1: „Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизиран пакетиращ и палетизиращ възел в производство на пелети за отопление“.

23.11. 2023 17.00 ч.  Пакет документи
16.11.2023 г. "Елдоминвест" ООД

Доставка и въвеждане в експлоатация на топлообменник за оползотворяване на остатъчната енергия в отработените газове  от пещ за емайлиране в изпълнение на договор за БФП № BGENERGY-2.003-0011-C01 «Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на Елдоминвест ООД», Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

28.11.2023 г.

16:00 ч.
Пакет документи
15.11. 2023 г. "Хайтек" ООД

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване" по следната обособена позиция:

Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарна автомобилна везна"

22.11 2023 г. 17.00 ч.  Пакет документи
01.11.2023 г. Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД

„Избор на изпълнител/и за доставка и монтаж за модернизиране на технологично оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“

Предметът на предвидената процедура включва закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Система за измерване и контрол на потреблението на енергия – 1 бр.

Обособена позиция 2 - Система за улавяне и повторното използване на отпадна топлина – 1 бр.

Обособена позиция 3 – Слънчева термална система за подпомагане на процеса за изсушаване на пресния въздух - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Система за управление на компресиран въздух - 1 бр.

„Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

 

08.11.2023 г.

17:00 ч.
Пакет документи
01.11.2023 г. Курсор ЕООД

„Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини мултифункционален багер с челен товарач – 1 /един/ бр.“

Финансиран съгласно Договор за БФП № BGENERGY-2.003-0008, във връзка с изпълнение на проект № BGENERGY-2.003-0008-С01 „Подобряване енергийната ефективност в Курсор ЕООД“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

10.11.2023 г.

16:00 ч. 
Пакет документи
30.10.2023 г. "Завод за оптика" АД

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

  1. Обособена позиция 1 - Система за енергиен мениджмънт
  2. Обособена позиция 2 - Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина

Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Подобряване на енергийната ефективност на "Завод за оптика" АД“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

 

07.11.2023 г.

16:00 ч.
Пакет документи
19.10.2023 г. Адванст Проджект Консултинг ЕООД

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО 1) ПИСАНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ И МОТИВАЦИОННО ПИСМО И 2) ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБЯВАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД“, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА „СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА“, С НОМЕР НА ДОГОВОР № BGLD-1.007-0054, С 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПИСАНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ И МОТИВАЦИОННО ПИСМО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ГР. БАНСКО

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ГР. БАНСКО

26.10.2023 г. 

17:00 ч. 

Пакет документи
17.10.2023 г. Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД

„Избор на изпълнител/и за доставка и монтаж за модернизиране на технологично оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“

Предметът на предвидената процедура включва закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Система за измерване и контрол на потреблението на енергия – 1 бр.

Обособена позиция 2 - Система за улавяне и повторното използване на отпадна топлина – 1 бр.

Обособена позиция 3 – Слънчева термална система за подпомагане на процеса за изсушаване на пресния въздух - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Система за управление на компресиран въздух - 1 бр.

„Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

26.10.2023 г.

17:00 ч. 
Пакет документи
06.10.2023 г. "Стеаринос“ ООД

“Доставка на производствено оборудване за пластмасови и полимерни детайли: Електро-хидравлична Шприц машина – 2 бр.

13.10. 2023 г., 17.00 ч. Пакет документи
25.09.2023 г. Визия 2017 ЕООД

Услуги по редизайн и оптимизиране на интернет страница и популяризиране в социални медии

04.10.2023 г., 17:00 ч. Пакет документи
13.09.2023 г. Фондация "Саворе"

Разработване и провеждане на 3 образователни програми, свързани с ромската култура при изпълнение на проект "Самобитната пътуваща култура на ромите на път“

20.09.2023 г., 17.00 ч. Пакет документи
07.09.2023 г. „Инова топ грийн” ЕООД

„Доставка и въвеждане в експлоатация на смесителна линия за субстрат“, с две обособени позиции

Обособена позиция 1: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Смесител за субстрат”;

Обособена позиция 2: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Барабанно сито със захранващ бункер”.

 

18 септември 2023, 12.00 ч.

Пакет документи
05.09.2023 г. Сдружение „Хор на софийските момчета“

Медийна публичност, реклама и визуализация за третото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, със 7 ОП: 1) Медийно планиране и отразяване; 2) Изработка на рекламни пакети; 3) Печат на плакати, брошури и покани; 4) Медийна реклама и излъчване на галаконцерт по национална телевизия; 5) Реклама в социални медии; 6) Изработване на фотографии и аудио-визуални продукти; 7) Изработване на албум
ІІ.1.3)

13.09.2023 г.  17:30 ч.

Пакет документи
05.09.2023 г.  "Завод за оптика" АД

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност - 2 броя CNC машини за полиране на оптични детайли, Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект Подобряване на енергийната ефективност на "Завод за оптика" АД, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

15.09.2023 г.

16:00 ч.

Пакет документи
04.09.2023 г.  „Алкомет” АД

„Покупка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Покупка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сушилня за шлам (утайка от процеса на анодиране)“

Обособена позиция 2: „Покупка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спомагателно оборудване на вана за анодиране“.

 12.09.2023,

17.30 ч.

Пакет документи
04.09.2023 г.  „Курсор ЕООД”

Доставка и въвеждане в експлоатация на Мултифункционален багер с челен товарач – 1бр, Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Подобряване енергийната ефективност в Курсор ЕООД“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

11.09.2023 г.

16:00 ч.

Пакет документи 
01.09.2023 г. „АЛМОТТ ” ООД

Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, в 2 (две) обособени позиции:

-Обособена позиция 1 - Вертикална триосна фрезова машина - 1бр.;

-Обособена позиция 2 - Хоризонтален струг с ЦПУ – управление - 1бр.,

в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0006-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на АЛМОТТ ООД“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021.

12.09.2023 г.

16:00 ч. 
Пакет документи
24.08.2023 г. „БАЛКАН БИО БГ” АД

"Подмяна на технологично оборудване /подмяна на съществуващ отсметанител с нов Автоматичен центробежен сепаратор (отсметанител)", процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Повишаване на ефективността на индустриалните процеси  в производството на „БАЛКАН БИО БГ” ЕООД  чрез подобрена енергийна ефективност “, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

04.09.2023 г.

17:00 ч.

Пакет документи
24.08.2023 г. „Етрополски бук” ЕООД

"Подмяна на технологично оборудване в цех „Мебелно производство“, в т.ч: закупуване на форматиращ циркуляр, фрезова машина и многошпинделна пробивна машина", процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект "Повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството на "Етрополски бук" ЕООД чрез подобрена енергийна ефективност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

01.09.2023 г.

11:00 ч.

Пакет документи
24.08.2023 г. „Етрополски бук” ЕООД

Изграждане на автоматизирана система за управление на технологичния процес в цех „Производство на пелети“, проект "Повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството на "Етрополски бук" ЕООД чрез подобрена енергийна ефективност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

03.09.2023 г.

11:00 ч.
Пакет документи
22.08.2023 г. „ТМ-Технолоджи" АД

„ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Транспортни съоръжения - 1 бр.

Обособена позиция 2: Автоматизирана система за мокро боядисване- 1 бр

Обособена позиция 3: Смесителна трикомпонентна бояджийска система за високо налягане- 1 к-т.

 29 август 2023, 17.00 ч. Пакет документи
22.08.2023 г. „Сибон-маш" ООД

„Доставка на хоризонтален струг с фрезова функция - 1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0013-C01 от 19.05.2023 г. за проект “ Енергийна ефективност на индустриалния процес в "Сибон-маш" ООД, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент „Сибон Маш“ ООД.

30.08.2023 г.

17:00 ч.

Пакет документи 
21.08.2023 г. „АЛМОТТ ” ООД

Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, в 2 (две) обособени позиции:

-Обособена позиция 1 - Вертикална триосна фрезова машина - 1бр.;

-Обособена позиция 2 - Хоризонтален струг с ЦПУ – управление - 1бр.,

в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0006-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на АЛМОТТ ООД“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021.

01.09.2023 г.

16:30 ч. 

Решение за прекратяване

Пакет документи
21.08.2023 г. „ВОП” ООД

„Доставка и монтаж на CNC струг – 1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0010-C01 от 19.05.2023 г. за проект “Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД“, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент „ВОП“ ООД.

29.08.2023 г.

17:00 ч.

Пакет документи
18.08.2023 г. „УейвЕрест“ ООД

Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на рециклиран парен котел 1 бр.“.

25 август 2023, 17.00 ч.

Пакет документи
15.08.2023 г. „Мебели Драги“ АД

„Доставка на оборудване за технологичен производствен мониторинг“,  финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2023/373589 «Green investments in TOTAL M» в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

22 август 2023, 17.00 ч.

Пакет документи
11.08.2023 г. Визия 2017 ЕООД

Доставка на 1 (един) брой дъска за калибриране на устройства за безопасност на автомобилите и 1 (един) брой комплект устройства за безопасност на автомобилите

18.08.2023 г., 17:00 часа

Пакет документи
09.08.2023 г. „БАЛКАН БИО БГ” АД

"Подмяна на технологично оборудване /подмяна на съществуващ отсметанител с нов Автоматичен центробежен сепаратор (отсметанител)", процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Повишаване на ефективността на индустриалните процеси  в производството на „БАЛКАН БИО БГ” ЕООД  чрез подобрена енергийна ефективност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

17.08.2023 г.

17:00 ч
Пакет документи
09.08.2023 г. "ХАЙТЕК" ООД

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кондензационна сушилна камера за фасониран дървен материал“

Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на циркуляр за рязане на блокчета“

16 август 2023, 17.00 ч  Пакет документи
07.08.2023 г. „Мебели Драги“ АД

„Доставка на оборудване за технологичен производствен мониторинг“  финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2023/373589 «Green investments in TOTAL M» в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

14 август 2023, 17.00 ч

Решение за прекратяване

Пакет Документи
03.08.2023 г. "Нигал 7" ЕООД

„Енергийна ефективност в "Нигал 7" ЕООД” по закупуване, доставка и пускане в експлоатация на оборудване по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Шприц машина полухидравлична (500мм отвор на плочите) –  1 бр.

Обособена позиция 2: Шприц машина полухидравлична (700мм отвор на плочите) –  1 бр.

Обособена позиция 3: Шприц машина електрическа – 1 бр.

Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Енергийна ефективност в "Нигал 7" ЕООД “, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

 

11.08.2023 г./

16:00 ч.
Пакет Документи
02.08.2023 г. „Мира Мар 08 ООД”

„Подобряване на енергийната ефективност в Мира Мар 08 ООД“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машинa за печене на зърна, с доставка и монтаж на ново газово стопанство използващо пропан – 1 бр.;

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на рекултеративен блок за повторно оползотворяване в производството на отпадна енергия– 1 бр.;

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за енергиен мониторинг

процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Подобряване на енергийната ефективност в Мира Мар 08 ООД“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

09.08.2023 г./

17:00 ч.
 Пакет Документи
31.07.2023 г. ТРАНСВАГОН АД

Вертикален обработващ център със следните минимални параметри:

- Вертикален обработващ център, 150" x 32" x 30" (3810 x 813 x 762 mm);

- Ходове -  X бърз ход, 600 ipm (15.2 m/min) Y & Z бърз ход, автоматичен;

- Стужкотранспортьор тип шнек;

- Дистанционно управление с цветен дисплей,15 инча цветен LCD дисплей;

- USB port,заключване на паметта;

- Ethernet интерфейс

Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на Трансвагон АД“

 15.08.2023 г./ 16:00 ч.  Пакет документи
31.07.2023 г. „Хор на софийските момчета“

Осигуряване на хотелско настаняване и изхранване за провеждане на третото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“ във връзка с изпълнение на Договор BGCULTURE-2.001-0123-C01 „Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

08.08.2023 г./ 17:30 ч. Пакет документи
28.07.2023 г. „ЕЛДОМИНВЕСТ ООД”

Доставка и въвеждане в експлоатация на пещ за емайлиране състояща се от:

- Изолация (страни и камери);

- Изграждане на димна система (вътрешен топлинен рекуператор);

- Изграждане на горивната система (тръбопроводи и всички системи за управление,

електроклапани, газови регулатори, въздушни сервомотори и др.)

- Вентилатор (интегриран с инвертор за пестене на енергия)

- Електрически шкаф/команден и цифров контролен борд за по-добро и фино регулиране на

горивната система

- Пълна изолация на плъзгащите се секции на камерите (доставка и монтиране на

подвижните изолационни плочи на конвейера).

- Инсталирана мощност природен газ - 770 kW

- Инсталирана електрическа мощност - 30 kW

- Производителност - 200 бр./ч

Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

 18.08.2023 г./ 16:00 ч. Пакет документи 
25.07.2023 г. „ДКВ-Д“ ООД

„Доставка на хоризонтален струг с удължено легло, фрезова функция с Y ос и втори шпиндел –  1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0001-C01 от 19.05.2023 г. за проект “Енергийна ефективност за повишаване ефективността на индустриалния процес в "ДКВ-Д" ООД“, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.

02.08.2023 г. /17:00 ч.  Пакет документи
19.07.2023 г.  „М+С Хидравлик” АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и системи за постигане на енергийна ефективност на индустриалния процес, по обособени позиции:

ОП1 Машина за измиване – 1бр

ОП2 Пещ за отвръщане – 1бр

ОП3 Вентилационна система – 1бр

ОП 4 Система за енергиен мониторинг – 1бр

27.07.2023 г./ 16.00 ч. Пакет документи
19.07.2023 НИПИ-М АД

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
ОП 1 Инверторни заваръчни апарати със стендбай режим – 2 бр
ОП 2 Пробивно-фрезова машина със CNC управление – 1бр
ОП 3 Система за утилизиране на изгорели газове (рекуператор) – 1 бр
ОП 4 Система за енергиен мониторинг – 1бр
ОП 5 Заваръчен лазер – 1 бр

27.07.2023 г./ 16.00 ч. Пакет документи
17.07.2023 „М+С Хидравлик” АД

Подобряване на енергийната ефективност на М+С Хидравлик чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност с обособени позиции:

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Камерна машина за измиване – 1 бр.

2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пещ за отвръщане – 1 бр.

3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Вентилационна система – 1 бр.

4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за енергиен мониторинг -1 бр.

24.07. 2023 г./ 16.00 ч.

Пакет документи

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

17.07.2023 "Хайтек" ООД

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване" по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аспирация за отвеждане на дървесни стърготини и прах; Обособена позиция 2: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конвейерна лента; Обособена позиция 3: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бункер/силоз с миксер; Обособена позиция 4: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пакетираща машина за пълнене на бигбегове.

21.07.2023 г./ 17.00 ч.  Пакет документи
14.07.2023 г. „Уейвърест“ ООД

Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Тежък клас хидравлична преса за разкрояване на неопрен
Обособена позиция 2: Парогенератор под високо налягане
Обособена позиция 3: Тежък клас вентилационна система, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2023/372950 по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

21.07.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
05.07.2023 г. „МЕТАЛИК" АД

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за фаски и подготовка на шева преди заваряване – 1 бр.”, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, проект „Енергийна ефективност и конкурентоспособност за Металик АД“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

13.07.2023 г./ 16:00ч. Пакет документи
03.07.2023 г. СНЦ "БИО-Б-ЕКО"

„Организиране на виртуален пътуващ атракцион „Фолклорна етно-творилница“ във видео формат – местни парти събития да кулинария и култура“, ПРОЕКТ BGCULTURE-2.001-0093 „Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно потребление - фолклорните изкуства, бит и занаяти на потомците на норвежките викинги и различни етноси от България“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021.

11.07.2023 г. Пакет документи
29.06.2023 г. "Насекомо" АД

„Проучване за патентна чистота, разработване на пакет с документи за патентоване и внасяне на заявки за патент в Европейското патентно ведомство на две технологични решения за индустриално отглеждане на насекоми“. Поръчката обхваща два лота, които включват следните дейности:

Дейност 1: Първоначален анализ за патентоспособност и избор на две технологични решения;

Дейност 2: Изследване на патентоспособността за два избрани казуса;

Дейност 3: Изследване “Свобода на действие” (от англ. „freedom to operate“) за двата избрани казус;

Дейност 4: Защита на избраните казуси за интелектуална собственост,

във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”.

07.07.2023 г./ 18:30 ч.  Пакет документи
27.06.2023 г. "М-Поморийски солници" ЕООД

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система от транспортни ленти за транспортиране на морска сол – състояща се от 2 бр. самоходни ленти", съгласно Договор 2023/372932 по проект „The salt transport process becomes greener“, с финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021, в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“

 04.07.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
14.06.2023 г. "Соларон" ЕООД

„Доставка и внедряване на специализиран софтуер” по проект BGLD-1.007-0070-C02 „Създаване на нови работни места в община Момчилград“, финансиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

21.06.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
12.06.2023 г. Сдружение "Съюз за България"

„Организиране и провеждане, вкл. логистика, на събития (обучения, срещи, посещения)“ по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2014 – 2021.

19.06.2023 г. /16:00 ч. Пакет документи
06.06.2023 г. Фондация "Заслушай се"

„Предоставяне на логистична подкрепа при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проект „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“, изпълнявани от Фондация "Заслушай се" и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г."

14.06.2023 г. /13:00 ч. Пакет документи
1/01.06.2023 г. Народно читалище „Будителите 2017“

"Избор на външен изпълнител за пълно техническо обезпечаване на събития по проект "ФестивалНО в квартала" -  Модул „Чуй ме, Усети звука“, включително осигуряване на сцена, сценично оборудване /осветление и звук/ и  обслужващ екип за реализиране на 4 събития в Габрово, кв. Младост, във връзка с изпълнение на проект BGCULTURE-2.002-006-C01“ФестивалНО в квартала“, договор № РА14-Р2-2.2-РД-3 от 05.10.2022 г., осъществяван по  програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021.

08.06.2023 г./ 17:00 ч.   Пакет документи
1/01.06.2023 г. Фондация „ОтБГ“

"Избор на външен изпълнител за пълно техническо обезпечаване на събития по проект "ФестивалНО в квартала" – Модул „Виж ме, Видения“, включително осигуряване на сцена, сценично оборудване /осветление и звук/ и обслужващ екип за реализиране на 4 събития в Габрово, кв. Бичкиня, във връзка с изпълнение на проект BGCULTURE-2.002-006-C01“ФестивалНО в квартала“, договор № РА14-Р2-2.2-РД-3 от 05.10.2022 г., осъществяван по  програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021.

  08.06.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
1/01.06.2023 г. Сдружение „ Куик хендс проджект“

Избор на външен изпълнител за пълно техническо обезпечаване на събития по проект "ФестивалНО в квартала" – Модул “Докосни ме, Усети допира“, включително осигуряване на сцена, сценично оборудване /осветление и звук/ и обслужващ екип за реализиране на 4 събития в Габрово, кв. Христо Ботев, във връзка с изпълнение на проект BGCULTURE-2.002-006-C01“ФестивалНО в квартала“, договор № РА14-Р2-2.2-РД-3 от 05.10.2022 г., осъществяван по  програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021.

 08.06.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи 
22.05.2023 г. Фондация "Саворе"

Разработване на обучителни модули и провеждане на открити уроци при изпълнение на проект "Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци“

29.05.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
11.05.2023 г. "Медина Мед" ООД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция 1:
Машина за обстъргване на гумени агро вериги 1 бр.;
Обособена позиция 2: Машина за обръщане на гумени агро вериги
1 бр.;
Обособена позиция 3: Машина за обработка и ремонт на гумени агро вериги
1 бр.;
Обособена позиция 4: Машина с престъргваща глава
1 бр.;
Обособена позиция 5: Мостов кран
1 бр.

19.05.2023 г./ 16:00 ч. Пакет документи
19.04.2023 г. "Инова Топ Грийн" ЕООД

Доставка и въвеждане в експлоатация на шредерна инсталация за компост,
в рамките на Проект “Иновативни зелени покриви чрез модел на кръгова икономика“ / Договор № 2021/587877 от 22.04.2022 г./, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилна дробилка за растителни отпадъци;
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на двустепенно линейно вибрационно сито.

27.04.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
05.04.2023 г. "Инова Топ Грийн" ЕООД

“Изграждане на производствено и складово хале в с. Гумощник, община Троян”, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2021/587877 от 22.04.2022 г, в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

19.04.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
04.04.2023 г. "Климатех" АД

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за орбитално и лазерно заваряване“ по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за орбитално и лазерно заваряване, финансирана съгласно  Договор № ДО3-35/28.02.2023 за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0005 „Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местна заетост и създаване на нови работни места” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

11.04.2023 г./ 17:00 ч.  Пакет документи
03.04.2023 г. "Био Бюти" ЕООД

„Доставка на енергоспестяваща автоматична машина за пълнене на туби с ултразвуково запечатване”, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335132 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Support for Start-Ups in Bulgaria) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

10.04.2023 г. /17:00 ч.  Пакет документи 
01/29.03.2023 г. Фондация "Не мигайте пред българското кино"

“Избор на експерти по 8 обособени позиции за осъществяване на дейностите, предвидени по график на партньора ФОНДАЦИЯ “НЕ МИГАЙТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО КИНО” по проект “Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество, чрез сценични и екранни
изкуства”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

05.04.2023 г./16:00 ч. Пакет документи
01/27.03.2023 г. "Пространства" Фондация за изкуство и култура

“Избор на експерти по 12 обособени позиции за осъществяване на дейностите, предвидени по график на "ПРОСТРАНСТВА" ФОНДАЦИЯ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА по проект “Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

03.04.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
20.03.2023 г. "Инова Топ Грийн" ЕООД

“Изграждане на производствено и складово хале в с. Гумощник, община Троян”,
Финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2021/587877 от 22.04.2022 г, в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

27.03.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
20.02.2023 г. "Хайтек" ООД

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аспирация за отвеждане на дървесни стърготини и прах“;
Обособена позиция 2: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на подвижна платформа“,
финансирана съгласно Договор № 2021/587645 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

 24.02.2023 г. /17:00 ч.  Пакет документи
02.02.2023 г. Сдружение "Хор на софийските момчета"

 "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж" по проект Международен хоров фестивал "Момчетата пеят".

10.02.2023 г./ 17.30 ч. Пакет документи
27.01.2023 г. "СайТех Фактори" ЕООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за металообработване“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335049 в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Support for Start-Ups in Bulgaria) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

03.02.2023 г./ 11:00 ч. Пакет документи
26.01.2023 г. "Амброзия - здравословни масла" ЕООД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Комплектна технологична линия за преработка на гроздови джибри“, финансирани съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335048, “Bioenergy and Food Products From Grape Marc From Southern Bulgaria“ в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

02.02.2023 г./ 17:00 ч.  Пакет документи 
23.01.2023 г. Синдикална Федерация на служителите в МВР

"Разработване, внедряване и гаранционно обслужване на уеб базирана образователна платформа (банка на знания) с цел повишаване знанията и експертизата на членовете на СФСМВР за провеждане на социален диалог в съответствие с идентифицираните нови предизвикателства и добри практики в България, Норвегия, Нидерландия и Испания", фонд Социален диалог и достоен труд, Иновация Норвегия.

10.02.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
19.01.2023 г. "Каен Гранити" ООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за декантиране и рециклиране на отпадъчни води и за дехидратация на шлака", финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587791 в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

26.01.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
16.01.2023 г. "Пласт Комерс - 93" ООД

“Доставка на специализирано оборудване - 2 бр. филтрираща система и инструменти за екструдерна линия”, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”.

25.01.2023 г./ 17:00 ч. Пакет документи
20.12.2022 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“

„Предоставяне на хотелско настаняване, изхранване, кафе паузи, наем на зали с придружаващо техническо оборудване- мултимедия и компютри за участниците за провеждането на 6 броя обучения и 2 обучителни лагера“ по проект „Direction Employment (Посока Професия), финансиран от „Фонда за младежка заетост“ (Fund for Youth Employment) по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм с договор № 2017-1-294.

29.12.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
16.12.2022 г. „Уейстфул“ ООД

„Машини за разработка на иновативни продукти от рециклирани пластмасови отпадъци за строителната индустрия“  финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  2021/335080, в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

23.12.2022 г. /14:00 ч. Пакет документи
13.12.2022 г. Фондация "Развитие на Северозападна България"

Правна помощ при изпълнение на проект "Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

20.12.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
08.12.2022 г. Фондация "Здраве и социално развитие"

“Предоставяне на кетъринг услуги и лицензирана доставка на храна, в частност осигуряване на обедно меню за деца над 3 годишна възраст, във връзка с изпълнението на проект: „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ на Финансов механизъм на ЕИП.  

 19.12.2022 г. /17:00 ч.

Пакет документи

Въпроси и отговори

18.11.2022 г. "Кадие Инжинеринг" ООД

"Разработка, доставка и въвеждане в експлоатация на устройство за измерване на количества замърсители във въздуха", в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”, Договор №/ Contract 2021/334783.

25.11.2022 г. /11:00 ч. Пакет документи
17.11.2022 г. Сдружение „Национална пациентска организация“

„Избор на регионален координатор за област Бургас“ по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

02.12.2022 г./ 17:00ч. Публична покана   Пакет документи
10.11.2022 г. Фондация "Здраве и социално развитие"

„Предоставяне на хотелско настаняване, изхранване, кафе паузи и наем на работна зала с придружаващо техническо оборудване за провеждането на две въвеждащи обучения на екип, както и тридневна среща с цел обмяна на опит“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

18.11.2022 г. /17:00 ч.   Пакет документи
09.11.2022 г. "Инова Топ Грийн" ЕООД

"Дизайн, изработка и въвеждане в експлоатация на инструментална екипировка за производството на полимерна подложка за „Иновативна озеленена керемида“ по проект „Innovative green roofs through a circular economy model”/ “Иновативни зелени покриви чрез модел на кръгова икономика“ / Договор № 2021/587877 от 22.04.2022 г./ в рамките на приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

16.11.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
08.11.2022 г. "Палети България" ООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пресовани дървени блокчета за палети“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335112 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

15.11.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
№1/08.11.2022 г. "Опи Фуудс" ЕООД

"Разработване, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на уеб-базирана платформа, която предоставя на хранителни бизнеси възможността да предлагат храна, останала им в излишък, на потребители, които могат да я закупят и дарят" по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”.

17.11.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
02.11.2022 г. "Промакссис" ЕООД

"Системи за третиране и мониторинг на индустриални масла по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Система за третиране на индустриални масла – 1 бр.

Обособена позиция 2: Система за мониторинг на индустриални масла – 1бр.", във връзка с изпълнение на договор №/ Contract 2021/587757 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”.

 10.11.2022 г. /11:00 ч. Пакет документи
01.11.2022 г. "Хайтек" ООД

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарна барабанна дробилка за дървесина“,

финансирана съгласно Договор № 2021/587645 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

 10.11.2022 г./ 17:00 ч. Пакет документи
28.10.2022 г. "Палети България" ООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пресовани дървени блокчета за палети“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335112 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

04.11.2022 г./ 17:00 ч. Пакет документи
24.10.2022 г. "Амброзия - здравословни масла" ЕООД

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Комплектна технологична линия за преработка на гроздови джибри“; Обособена позиция 2: „Комплектна технологична линия за производство на пелети за горене от гроздови джибри“;

финансирани съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335048, “Bioenergy and Food Products From Grape Marc From Southern Bulgaria“ в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

01.11.2022 г. /17:00 ч. 

 Пакет документи

Решение за прекратяване на процедура

21.10.2022 г. "Региоплан" ЕООД

„Повишаване на капацитета на общинските служители и социално-икономическите партньори на общинско и регионално ниво в контекста на енергийна трансформация, справедливия преход и новите финансови инструменти за декарбонизация“, Проект BGENVIRONMENT-4.004-0004 “GoGreen – Активни политики на местно нива за адаптация и смекчаване на климатичните промени” по програма „Опазване на околната среда и климатичните помени“.

31.10.2022 г. /10:00 ч.

Пакет документи

21.10.2022 г. Сдружение "Българска търговско-промишлена палата"

"Разработване на онлайн обучителни модули" по проект SOLID (SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges), реф. № 2021/336006, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма "Социален диалог - достойни условия на труд".

10.11.2022 г. /16:00 ч.

Пакет документи

13.10.2022 г. Фондация "Здраве и социално развитие"

„Предоставяне на хотелско настаняване, изхранване, кафе паузи и наем на работна зала с придружаващо техническо оборудване за провеждането на две въвеждащи обучения на екип, както и тридневна среща с цел обмяна на опит“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“

24.10.2022 г./ 17:00ч.

Пакет документи

Разяснения

12.10.2022 г. "МСС 20" ЕООД

"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване по 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Ексцентрична преса – 1 бр.

Обособена позиция 2: Хидравлична гилотина с променлив ъгъл на рязане – 1 бр.“, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”.

20.10.2022 г.  Пакет документи
05.10.2022 г. "Невъргрийн" ООД

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексно оборудване за почистване на фотоволтаични панели“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Комплексна енергийно ефективна хидравлична машина за миене на фотоволтаични панели

Обособена позиция 2: Колесен трактор евро 5 до 73 к.с., финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335038 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Support for Start-ups) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

24.10.2022 г./ 17:00 ч. Пакет документи
30.09.2022 г. "КАЕН ГРАНИТИ" ООД

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-D машина за рязане на камък чрез вода“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587791 в рамките Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

07.10.2022 г./ 17:00 ч. Пакет документи
19.09.2022 г. "ХАЙТЕК" ООД

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на банциг хоризонтален за трупи“

Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на многолистов циркуляр“,

финансирана съгласно Договор № 2021/587645 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

 23.09.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи 
26.08 РЕГИОПЛАН ЕООД

„Извършване на анализи, актуализация на стратегически документи на местно ниво (Бобов дол и Перник) и изготвяне на два плана за действие в рамките на проект „GoGreenLocal – активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени“

5.09.2022 г./10.00 ч.

Пакет документи

Разяснения

Разяснение 1

 26.08.2022 г. СТАНДАРТ ПАРКЕТ-97 ООД 

Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1 Оптимизиращ циркуляр

Обособена позиция 2 Автомат за рендосване и профилиране с автоматична система за подаване” 

2.09.2022 г./11.00 ч. Пакет документи
19.08.2022 г.

Фондация "Здраве и социално развитие"

„Предоставяне на логистична подкрепа, хотелско настаняване, изхранване, транспорт, мед. застраховка и „Социална програма“ на участници, при организиране на Младежки лагери, в рамките на дейност по проект на фондация „Здраве и социално развитие“",  №BGLD-3.002-005 „Един подход - много решения. Модел за Интегрирано Развитие (МИР) в град Самоков“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

01.09.2022 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

Въпроси и отговори по поканата

003/19.08.2022 г.

Сдружение "Хор на Софийските момчета"

Медийна публичност, реклама и визуализация за първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, със 7 обособени позициии (ОП): 1) Медийно планиране и отразяване; 2) Изработка на рекламни пакети и банери; 3) Печат на плакати, брошури и покани; 4) Медийна реклама и излъчване на галаконцерт по национална телевизия; 5) Изработка на интернет сайт; 6) Реклама в социални медии; 7) Изработване на фотографии и аудио-визуални продукти, във връзка с изпълнение на Договор BGCULTURE-2.001-0123-C01 „Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

30.08.2022 г./ 18:00 ч. Пакет документи
12.08.2022 г.

Сдружение "Хор на Софийските момчета"

Осигуряване на хотелско настаняване и изхранване за провеждане на първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“,  във връзка с изпълнение на Договор BGCULTURE-2.001-0123-C01 „Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

22.08.2022 г./ 17:30 ч. Пакет документи
05.08.2022 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

„Провеждане на обучения по предприемачество по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договор № 2017-1-027“.

 23.08.2022 г./ 17:00ч. Пакет документи
27.07.2022 г.

"Грийн Драй Клийнинг" ООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективна производствена линия и екологични препарати за комплексна обработка и почистване на дрехи и текстилни изделия“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/334975 в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Support for Start-Ups in Bulgaria) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

08.08.2022 г./ 11:00 ч. Пакет документи
26.07.2022 г.

"Мебели Драги" АД

„Дигитална система за планиране, организация, отчет и анализ на производствените процеси в Мебели Драги АД“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587854, «Green investments in TOTAL M» в рамките на  покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

05.08.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
13.07.2022 г.

"Промакссис" ЕООД

„Доставка на специализиран автомобил с метаново зареждане“, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”, договор №/ Contract 2021/587757

21.07.2022 г. /11:00 ч. Пакет документи
11.07.2022 г.

"Музейко" ЕООД

Проектиране, производство и доставка на „Пътуваща изложба за отпадъците и кръговата икономика“ по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“, дог.№ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

19.07.2022 г. /16:00 ч. Пакет документи
27.06.2022 г.

„Кристиян-Алберт Андонов – Тодорка Андонова“ ЕТ

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кантираща машина и пакето-разкрояващ циркуляр“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587865 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

05.07.2022 г./ 17:00 ч. Пакет документи
15.06.2022 г.

"Темподем" ЕООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Режещ плотер и автоматична високоскоростна чембероваща машина, Обособена позиция 2: Мобилна работна станция“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587589, в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

25.06.2022 г./ 17:00 ч. Пакет документи
001/14.06.2022 г.

Сдружение "Хор на софийските момчета"

"Осигуряване на хотелско настаняване, наем на зали и кетъринг за първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“", във връзка с изпълнение на Договор BGCULTURE-2.001-0123-C01 „Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

22.06.2022 г./ 17:30 ч. Пакет документи
02.06.2022 г.

"Саба" ООД

Доставка и монтаж на поточна линия за производство на обувки от еко материали по Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

09.06.2022 г. /18:00 ч. Пакет документи
02.06.2022 г.

"Боряна" АД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на плетачно оборудване и оборудване за гладене“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587872 от 06.05.2022 г., за реализация на Проект „Investment in green and sustainable textile production processes“ в рамките на Втора покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

09.06.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
27.05.2022 г.

"Стеаринос" ООД

“Доставка на специализирана производствена линия за  керамичната част на иновативен продукт Ceram Scent®”, в изпълнение на договор № 2021/587834, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

 07.06.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
20.05.2022 г.

Сдружение „Национална пациентска организация“

Избор на регионални координатори“ по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването

06.06.2022 г. /17.00 ч.

Пакет документи

19.05.2022 г.

Фондация "Дарби"

„Техническо осигуряване на концерт чрез телемост в България“

3.06.2022 г. /17.30 ч.

Пакет документи

18.05.2022 г.

Фондация "Заслушай се"

„Предоставяне на логистична подкрепа при хотелско настаняване, кетъринг услуги за участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проект, изпълняван от фондация "Заслушай се" и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по обособени позиции.“

27.05.2022 г. /17:00 ч.

Публична обява  

Пакет документи

10.05.2022 г.

Сдружение в обществена полза "Бартина"

„Организиране на „Медийна изкуствотека“ за обмен и трансфер на иновативни норвежки практики и презентиране на занаятчийските изкуства, бита и фолклора на норвежките викинги и етносите от Западните Родопи, Розовата долина, Тракийскородопската яка и Южното Черноморие“, по ПРОЕКТ BGCULTURE-2.001-0093„Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно потребление - фолклорните изкуства, бит и занаяти на потомците на норвежките викинги и различни етноси от България“, изпълняван по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г.

21.05.2022 г.

Пакет документи

05.05.2022 г.

Фондация "Заслушай се"

„Предоставяне на логистична подкрепа при хотелско настаняване, кетъринг услуги за участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проект, изпълняван от фондация "Заслушай се" и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по обособени позиции“.

13.05.2022 г./ 17:00ч.

Публична обява

Пакет документи

28.04.2022 г.

"Унибетони" ООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следното оборудване:

Лот 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на линия за рециклиране на остатъчен бетон;

Лот 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на термопомпени системи въздух-вода“,

в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект № 2021/587876 “Към устойчив бетон за по-добра околна среда” (Towards Sustainable Concrete for Better Environment), финансиран по Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

10.05.2022 г./ 17:00 ч.  Пакет документи
18.04.2022 г.

"Анса Борима" ООД

„Доставка и монтаж на енергийно ефективна хибридна шприц машина последно поколение с робот и периферия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект “Don`t lose it, reuse it!” № 2021/587833, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

26.04.2022 г./ 18:00 ч. Пакет документи
22.03.2022 г.

„Гугуланови“ ООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трошачна машина със сито“финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587785 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

29.03.2022 г./ 17:00 ч.  Пакет документи
09.03.2022 г.

"Атлантик Уей" ЕООД

 Доставка и въвеждане в експлоатация на колесни товарачи по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – колесен товарач 1,2 кубика

Обособена позиция 2 – колесен товарач 1,8 кубика“,

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект № 2020/551136 “Превръщане на дървесни отпадъци в ценни продукти” (Transforming wood wastes into valuable products), финансиран по Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”

 17.03.2022 г./ 11:00ч. Пакет Документи
3/07.03.2022 г.

Сдружение "Творчески комплекс Инкубатор"

"Закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане, свързани с реализацията на културните мероприятия, планирани в рамките на проекта" по Договор BGCULTURE-2.001-0048-C01 “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“ осъществяван по  програма РА14„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г.

15.03.2022 г./ 17:00 ч.  Пакет документи
2/07.03.2022 г.

Сдружение "Творчески комплекс Инкубатор"

"Избор на външен изпълнител за пълно техническо обезпечаване на събитията в проект "Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство", вкл. - осигуряване на необходимия персонал и материали за участниците" за организиране на 4 събития извън градския център, 4 събития в по-малки населени места и 8 базара /4 град-квартал и 4 регионални/“ по Договор BGCULTURE-2.001-0048-C01“Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“  осъществяван по  програма РА14„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г.

 15.03.2022 г./ 17:00 ч. Пакет документи
2.03.2022

Джени Спорт ООД

Процедурата с публична покана за определяне на изпълнител/и е със следния предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шивашко оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Комплексна енергийно ефективна шивашка линия за изработка на облекло

Обособена позиция 2: Специализирана софтуерна система за изработка на облекло

 15.03.2022 г./17.00 ч. Пакет документи
21.02.2022 г.

Атлантик Уей ЕООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сушилна система“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект № 2020/551822 “Превръщане на дървесни отпадъци в ценни продукти” (Transforming wood wastes into valuable products)”, финансиран по Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

01.03.2022 г. /11:00ч. Пакет докуменети
1/14.02.2022 г.

"Лаки 13

1" ООД

"Доставка на леярска клетка" по договор „Implementation of patented innovative technology for production of high quality aluminum product“, No 2020/551827, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014- 2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

22.02.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
02.02.2022 г. "М-Поморийски солници" ЕООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система от транспортни ленти за транспортиране на морска сол – състояща се от 4 бр. самоходни ленти“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект “Система за транспортиране на сол за зелена индустрия” (Salt Transport System For Green Industry)” № 2020/551822, финансиран по Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

11.02.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
1/28.01.2022 г. Сдружение «Творчески комплекс Инкубатор»

Избор на организация за извършване на дейността “Осъществяване на публично-информационни и медийни кампании” по Договор BGCULTURE-2.001-0048-C01“Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“  осъществяван по  програма РА14„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г.

04.02.2022 г. /17:00 ч. Пакет документи
14.01.2022 г. Фондация "Изящни дела"

„Подготовка и продукция на Омнибус на приемането – колекция от 5 късометражни креативни видеа, обединени от обща концепция“ по проект „Креативната комуникация в подкрепа на правата на човека”, ACF/739, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

14.02.2022 г. /17:30 ч. Публична обява     Пакет документи
14.01.2022 г. "Скортел" ООД

„Закупуване на платформа за тестване и производство на OECB“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия".

24.01.2022 г. /16:30 ч. Пакет документи
06.12.2021 г. „ТМ-Технолоджи“ АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване, с 4 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Машина за автоматично дробометно почистване на листов материал и детайли. - 1 бр.

Обособена позиция 2: Камера за обезмасляване, фосфатиране и сушене- 1 бр.

Обособена позиция 3: Камера за ръчно бластиране на заварени конструкции. - 1 бр.

Обособена позиция 4: Камера за ръчно боядисване и сушене на заварени конструкции. - 1 бр.,

във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”.

13.12.2021 г. /17:00 ч. Пакет документи
23.11.2021 г. "Скортел" ООД

„Закупуване на платформа за тестване и производство на SSCB“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

02.12.2021 г./ 16:30 ч. Пакет документи
15.11.2021 г. "УейвЕрест" ЕООД

„Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Комплексна инсталация за рециклиране и листиране на неопренов материал; Обособена позиция 2: Машина за ламиниране с адхесив на база разтворител” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”

25.11.2021 г./ 17:00 ч. Пакет документи
26.10.2021 г. "Международна Фондация България" 2002

“Закупуване на ДМА (техническо обезпечаване)” по Договор BGCULTURE-2.001-0035-C01 “Подобряване на достъп до изкуства и култура чрез съвместната дейност на Международна Фондация България 2002, Национална галерия и Елвекс Ларс Витбърг Експирънс (Норвегия)“, осъществяван с финансовата подкрепа на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

10.11.2021 г. Пакет документи
03/22.10.2021 г. Фондация "Дарби"

„Закупуване на ДМА, необходими за реализиране на културните събития по проект BGCULTURE-2.001-0029-C01 „България-Норвегия пеят“ осъществяван с финансовата подкрепа на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

 

29.10.2021 г./ 17:30ч. Пакет документи
21.10.2021 г. "Атлантик Уей" ЕООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за пакетиране и палетизиране на пелети” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

27.10.2021 г. /11:00 ч. Пакет документи
02/08.10.2021 г. Фондация „Дарби“

„Услуга за организиране на културни събития по проект BGCULTURE-2.001-0029-C01 „България-Норвегия пеят“ – транспорт, настаняване, логистика, организационни дейности за България и Норвегия“.

15.10.2021 г. Пакет документи
05.10.2021 г. „Пласт Комерс – 93“ ООД

„Доставка на специализирана производствена линия за иновативен профил от рециклирано PVC“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”, проект 2020/551735 - Въвеждане на иновативен строителен профил, изработен от 100% рециклирано PVC (Introduction of innovative construction profile made of 100% recycled PVC).

08.10.2021 г. Пакет документи
20.09.2021 г. "Попчев стоун дизайн" ЕООД

"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на машина за водно рязане" в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

28.09.2021 г. / 17:00 ч.  Пакет документи 
8.09.2021 г.  Фондация "Дарби" 

“Услуга за разработване и изпълнение на план/стратегия за привличане на публика и обучение на експертен персонал на фондация „Дарби“ с 2 обособени позиции”

17.09.2021 г. /16.00 ч.  Пакет документи
07.09.2021 г. "Скортел ООД

„Закупуване на платформа за тестване и производство на ASPS“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/5516

17.09.2021 г. /16.30 ч.  Пакет документи
2.09.2021 г.  „Касто Чеърс“ ООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомат за рендосване и профилиране”в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

10.09.2021 г. /10.00 ч. Пакет документи
18.08.2021 г. „Касто Чеърс“ ООД  

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомат за рендосване и профилиране”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

26.08.2021 г. /10:00 ч. Пакет документи
№ 1/12.08.2021 г. "Попчев стоун дизайн" ЕООД

„Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на CNC машина за обработка на мрамор и варовик“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

20.08.2021 г. /17:00 ч. Пакет документи
10.08.2021 г. "Атлантик Уей" ЕООД

„Комплексна консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Трансформиране на отпадъци от дървен материал в продукти с добавена стойност“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

18.08.2021 г. /10:00 ч. Пакет документи
05.08.2021 г. "Скортел" ООД

„Закупуване на нова VMS платформа за софтуерна разработка и операции, включително за симулация и оценка на операциите“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия” с изпълнител Скортел ООД“

 20.08.2021 г. /16:30 ч. Пакет документи 
26.07.2021 г.  „Касто Чеърс“ ООД  

 

В изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № 2020/551349, финансиран с подкрепата на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на програма „Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия" бенефициентът „Касто Чеарс“ ООД следва да избере изпълнител чрез "публична обява" по смисъла на  ПМС № 118 на МС от 20.05.2014 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

Процедурата е с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Система за екстракция, филтриране и съхранение на раздробена дървесина и отопление чрез изгаряне на дървесни отпадъци;

Обособена позиция 2 - Система за сушене на бичени материали.

 03.08.2021 г./ 10:00 ч. Пакет документи 
№ 2/08.06.2021 г. Фондация Зелена Индустрия Иновации и Технологичен Трансфер

„Медийно отразяване на кампаниите и осигуряване на публичност по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, № на договор за безвъзмездна помощ BGENVIRONMENT-2.003-0001-C01, финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 и съфинансирана от българската държава.

15.06.2021 г.

Пакет Документи

01.06.2021 г. Фондация „Европейски институт“

„Изработване и доставка на промоционални материали и наръчник“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

08.06.2021 г./ 17:00 ч.

Публична обява

Пакет документи

25.05.2021 г. Фондация Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер

Медийно отразяване на кампаниите и осигуряване на публичност по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“

1.06.2021 г./ 17.00 часа

Пакет документи

23.03.2021 г. Български червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

14.04.2021 г./

12.00 ч.

Пакет документи

Отговори на получени въпроси

Въпроси и отговори №2

12.03.2021 г. Сдружение "Театър Цвете"

„ Предоставяне на хотелиерски услуги и храна в гр. Поморие или гр. Чепеларе за провеждане на тренинг на младежи по проект „Упражнявай правата си със знания и творчество ” - Втори младежки лагер "Жокериране на Форум-театър представление" и Фестивал „Моето мнение има значение“ по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

24.03.2021 г.

Публична обява

Пакет документи

04.03.2021 г. Фондация „Български център за нестопанско право“

„Предоставяне на логистична подкрепа, оборудване, озвучаване и осигуряване на всички необходими разрешителни при организиране на публични събития и срещи на открито по проект „Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации“ (№ ACF/61), изпълняван от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“.

19.03.2021 г./ 17:30 ч.

Публична обява

Пакет документи

18.12.2020 г. Сдружение Български червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

5.01.2021 г.

Пакет документи

8.12.2020 г. Фондация "Работилница за гражданки инициативи"

Провеждане на професионално обучение на младежи за придобиване на квалификации “Програмист”, “Специалист софтуерно тестване”, “Специалист дигитален маркетинг” по проект „Direction Employment (Посока Професия), финансиран от „Фонда за младежка заетост“ (Fund for Youth Employment).

21.12.2020 г./ 16:00 ч.

Пакет документи

01.10.2020 г. Българска търговско-промишлена палата

„Разработване на онлайн обучителни модули“ в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ 2019/101532 “STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening), финансиран по програма „Социален диалог-достойни условия на труд” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

12.10.2020 г./ 16:00 ч.

Пакет документи

2/28.09.2020 г. "Айсиджен" ООД

"Доставка на сензори и хъбове за проучване и развойна дейност", финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2019/104723 “Telecare for Welfare and Independent Life (TWIL)” в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Технология на благосъстоянието“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021 г.

06.10.2020 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

6/29.09.2020 г. Сдружение Български Червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява с подкрепата на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. в рамките на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

13.10.2020 г./ 12:00 ч.

Пакет документи

3.09.2020 г. Сдружение Български Червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява с подкрепата на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. в рамките на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

14.09.2020 г./12.00 ч.

Решение за прекратяване

Пакет документи

Постъпили въпроси и отгворои

Постъпили въпроси и отговори 2

21.08.2020 г. Фондация „Тръст за социална алтернатива“

"Предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности" в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund)

11.09.2020 г./ 18:30 ч.

Публична обява    Пакет документи

1/10.08.2020 г. "Айсиджен" ООД

"Разработка на софтуерни библиотеки, обезпечаващи основни сървърни функционалности, сървърна инсталация, конфигурация и администрация, сървърна интеграция, тест на използваемостта на системата и разработка на мобилно приложение", финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2019/104723 “Telecare for Welfare and Independent Life (TWIL)”, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

19.08.2020 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

06.07.2020 г. Сдружение "Българска търговско-промишлена палата"

"Разработване на онлайн обучителна платформа" по проект STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening), реф. № 2019/101932, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021, Програма "Социален диалог - достойни условия на труд".

16.07.2020 г./ 16:00 ч.

Пакет документи

1/01.07.2020 г. "Еф Пи Си" ЕООД

"Избор на изпълнител за извършване на обучение по 3D анимация, дигитализация и основи на графичен дизайн" по проект "CODE - Competence Opportunities for Digital Employment", номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

31.07.2020 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

 

26.06.2020 г. Сдружение Български Червен кръст

"Осигуряване на логистика за въвеждащо обучение на домашни помощници и медицински сестри за грижи в домашна среда" в рамките на проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

6.07.2020 г./  12.00 ч.

Пакет документи

Разяснение по поканата

8.05.2020 г Сдружение "Българска търговско-промишлена палата"

Извършване на проучвания на добри практики и разработване на наръчник“ по проект 2019/101532 – STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening)

20.05.2020 г./ 16.00 ч. Пакет документи
14.04.2020 г. Национална лаборатория Бул Роза ООД

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за научно – техническа дейност, в рамките на проект 2018/114728, както следва:
Обособена позиция 1 – Конфигурация Газхроматограф GSMS – течен хроматограф LCMS - масспектрометър с троен квадрупол;
Обособена позиция 2 –  Непрекъсваем токов източник (UPS)
Обособена позиция 3 –  Сушилня за преподготовка на анализите
Обособена позиция 4 - Инкубатор

23.04.2020 г. / 17:00ч. Пакет документи
3/08.04.2020 г. Сдружение Български Червен Кръст

"Доставка на компютърно оборудване" в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", който се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

16.04.2020 г. /12:00 ч. Пакет документи
25.03.2020 г. "Техкерамик-М" АД

„Доставка на студена изостатична преса – 1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2018/114653 в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021 г.

 03.04.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи
01/11.03.2020 г. Фондация "Европейски институт"

Логистична подкрепа (осигуряване на зала, техника, техника за превод, кетъринг и настаняване) по дейности в изпълнение на по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., състояща се в „Организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици“. 

Във връзка с извънредното положение, Европейският институт прекратява процедурата. Повече информация на: https://www.activecitizensfund.bg 

18.03.2020 г., 17:30 ч. Пакет документи; Публична обява
1/03.2020 г. Фондация “Партньори – България” Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора“ ACF/156, финансиран от Фонд Активни граждани - България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Във връзка с извънредното положение, фондация "Партньори България" прекратява процедурата. Повече информация на: https://www.activecitizensfund.bg  16.03.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи; Публична обява
18.02.2020 г. Фондация "Тръст за социална алтернатива" Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027. 27.02.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи
14.02.2020 г. Фондация “Български адвокати за правата на човека“ Избор на изпълнител при организиране на събития в рамките на дейности, изпълнявани от фондация “Български адвокати за правата на човека по проект ACF/59 “Международните правозащитни стандарти на фокус”. Предметът на процедурата включва: Наем зала за две пресконференции в София; наем на зала/и за 12 дискусии в София с включена по една кафе-пауза; и осигуряване на хотелско настаняване с храна, конферентна зала и кафе паузи за 6 броя 3-дневни обучителни курсове. 28.02.2020 г., 17.00 ч. Пакет документи
14.02.2020 г. Младежка фондация „Арете“ - България Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие 21.02.2020 г., 16.00 ч. Пакет документи

12.02.2020 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Провеждане на обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект "Първи стъпки за професионално развитие", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

24.02.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи

№ 2/04.02.2020 г.

Сдружение Български Червен Кръст

"Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети и настаняване в чужбина“ по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, № BGLD-1.001-0001, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

12.02.2020 г., 16:00 ч.  Пакет документи 

24.01.2020 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

12.02.2020 г., 17:00 ч.

Пакет документи

01/22.01.2020 г.

Сдружение "КНСБ"

„Организация на конференции и кампания“ се осъществява по проект "Отговорен социален диалог за достоен живот" (Re-dial), договор № 2019/101835, финансиран по програма Decent work – Social Dialogue – Bulgaria, Norway Grants.
Доставката, предмет на настоящата процедура, включва  дейности по организиране и провеждане на публични мероприятия/събития, касаещи ефективното изпълнение на проекта, както следва:

- Организиране и провеждане на Стартираща конференция – 1 бр.;

- Организиране и провеждане на 18-месечна кампания в 5 региона – София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново;

- Организиране и провеждане на Заключителна конференция – 1 бр.

 20.02.2020 г., 23:59 ч.  Пакет документи

21.01.2020 г.

Сдружение Български Червен Кръст

„Доставка на леки автомобили“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“

30.01.2020 г., 16.00 ч.

Пакет документи

17.01.2019 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Провеждане на професионални обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект "Първи стъпки за професионално развитие", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

05.02.2020 г., 17:00 ч.

Пакет документи, Публична обява

10.01.2020 г.

Фондация "Джуниър Ачийвмънт България"

Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с предмет „Осигуряване на кетъринг“, „Осигуряване на хотелско настаняване в гр. София“, „Провеждане на еко-фестивал“ и „Закупуване на самолетни билети“ по проект ACF/117 „Зелено сътрудничество отвъд граници“, договор 34/30.10.2019 г., изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

17.01.2020 г., 16:00 ч.

Пакет документи 

Публична обява 

01/07.01.2020 г.

Фондация "Карин дом"

Фондация „Карин дом“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Организиране на 2 учебни визити в гр. Коупавогюр, Исландия за обмен на знания и експертиза за подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства“ по проектно предложение с вх.№ ACF/125 за целево финансиране на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, във връзка с изпълнение на договор 18/28.10.2019, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.

15.01.2020 г., 16:30 ч.

Пакет документи

Публична обява

1/06.01.2020 г.

Театър Цвете

Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Хотелско настаняване и хранене в хотел в гр. Чепеларе за до 75 човека за осъществяване на тренинг в Първи младежки лагер "Индивидуално осъзнаване на правата на човека - да опитаме чрез изкуство", по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

15.01.2020 г., 24:00 ч.

Пакет документи

Публична обява

3.01.2020 г.

Фондация „Български център за нестопанско право“

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне по обособени позиции на логистична подкрепа, хотелско настаняване, кетъринг услуги, пътен превоз на участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проекти, изпълнявани от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund). https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=109

10.01.2020 г., 17.30 часа

Пакет документи

23.12.2019 г.

МЛ-Консулт-2009 ЕООД 

Процедура за избор на изпълнител  с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване  с две обособени позиции.

8.01.2020 г.

Пакет документи

17.12.2019 г.

Сдружение „Нов път“

Процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет "Логистика и организиране на фокус групи, работни посещения, обучение и конференция“ по проектно предложение с вх. № ACF/122 „Изграждай мостове за промяна“, договор № 3/02.10.2019 г., финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

30.12.2019 г., 10:00 ч.

Пакет документи; Публична обява

16.12.2019

"Еми" ООД

Публична обява за избор на изпълнител на поръчка за доставка с предмет „Закупуване на специализирано оборудване, необходимо за изпълнението на дейностите по проект „Blue Goes Green“ чрез "публична обява" по смисъла на  ПМС № 118 на МС от 20.05.2014 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

 

 30.12.2019 г.

Документи за информация;

Документи за попълване;

Публична обява;

Решение 2

 

2 / 27.11.2019 г.

Сдружение "Институт за младежки инициативи и иновации"

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. Предмет на процедурата: Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по Проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.

 04.12.2019 г., 17.00 часа

Пакет документи

Уведомление за извършено класиране на кандидатите / 16.12.2019 г.

27.11.2019 г.

Сдружение „Център за изследване на демокрацията“

Сдружение „Център за изследване на демокрацията“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет: "Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на телефонно проучване и осем фокус групи с граждани“ в рамките на проект „Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост“, вх. № ACF/284, договор № 8/29.09.2019 г., финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

09.12.2019 г., 17.00 часа

Пакет документи

11.11.2019 г.

"Еми" ООД

Публична обява и съпътстваща документация за доставка с предмет „Инженеринг, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ” в рамките на програма „Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

20.11.2019 г.

Пакет документи

1 / 17.09.2019 г.

„АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – РУСЕ“

Публична обява и съпътстваща документация относно откриване на процедура с публична обява за определяне на изпълнители за доставка с предмет: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на специфична компютърна информационна и дигитализационна техника и софтуерни пакети“ по проект “CODE - Competence Opportunities for Digital Employment”,
Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Адрес за подаване на офертите: гр. Русе, ул. „Кресна“ №14. - „Агенция за развитие на човешките ресурси“  –  РУСЕ

25.09.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи

Публична покана 12.08.2019 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 с цел набавяне на лица, които да предоставят наставническа подкрепа по проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, която допълва компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход (Стипендиантска програма), в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Офертите се подават на адреса на бенефициента, посочен в публичната покана: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64.

 Разяснение в отговор на постъпил въпрос относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118:

Въпрос:

Здравейте,  аз съм доктор  от Плевен , кандидатствам отново за ментор и  искам да попитам - аз попълних всички документи , как да ги изпратя, може ли по електронен път или по куриер?

Отговор:

Съгласно изискванията към офертите, приложение към документацията офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Възможно е офертата да бъде подадена и чрез куриерска фирма.

23.08.2019 г.

18:00 ч.

Срокът е удължен до 18 часа на 25.09.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на 26.09.2018 г. от 12:00 ч., на адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64, от комисия, назначена от Възложителя.

Пакет документи

1 / 17.07.2019 г.

Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

Предмет на процедурата: Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по Проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.


Подробно описание на заданието на Бенефициента е дадено в Техническата спецификация.

 24.07.2019 г.

17:00 ч.

Решение за прекратяване 

Пакет документи

01 / 17.05.2019 г. 

„Център за консултиране и кратка терапия "Решения" – Русе

Обява и съпътстваща документация относно процедура за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги с предмет:   „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”.

 28.05.2019 г.

17:00 ч.

 Пакет документи

02 / 21.03.2019 г.

 

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали".

 

 28.03.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи 
01 / 19.03.2019 г. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Избор на експерти по 22 обособени позиции за предоставяне на експертна помощ при осъществяване дейностите, предвидени по график за водещия партньор Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ по проект "L.I.K.E."

26.03.2019 г. 

17:00 ч.

Пакет документи