Процедури по ПМС 118/2014

В РАЗДЕЛА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОПИСАНИЕ ВАЛИДНА ДО ПОКАНА

01 / 17.05.2019 г. 

„Център за консултиране и кратка терапия "Решения" – Русе

Обява и съпътстваща документация относно процедура за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги с предмет:   „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”.

 28.05.2019 г.

17:00 ч.

 Пакет документи

2 / 21.03.2019 г.

 

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали".

 

 28.03.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи 
1 / 19.03.2019 г. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Избор на експерти по 22 обособени позиции за предоставяне на експертна помощ при осъществяване дейностите, предвидени по график за водещия партньор Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ по проект "L.I.K.E."

26.03.2019 г. 

17:00 ч.

Пакет документи