Нормативни документи

Съдържа Меморандум за разбирателство, Регламент за изпълнение, вкл. Анекси по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Документ Описание Файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. - актуализиран - 11.05.2021 г. Свалете Файла
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. - актуализиран - 11.05.2021 г. Свалете Файла
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 и неговите анекси Свалете Файла
Преведен на български език Регламент за изпълнението на ФМ на ЕИП Свалете Файла
Регламент за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021 и неговите анекси Свалете Файла
Преведен на български език Регламент за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм Свалете Файла
Програмно споразумение по програмата за местно развитие "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" Свалете Файла
Програмно споразумение за програма в сектор енергетика - актуализирано през юни 2021 г. "Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност" Свалете Файла
Програмно споразумение за програма в сектор енергетика "Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност" Свалете Файла
Програмно споразумение за програмата в сектор околна среда "Опазване на околната среда и климатични промени" Свалете Файла
Програмно споразумение за програмата за култура "Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество" Свалете Файла
Програмно споразумение за програмата в сектор правосъдие "Правосъдие" Свалете Файла
Програмно споразумение за програмата в сектор вътрешни работи "Вътрешни работи" Свалете Файла
Системи за управление и контрол - актуализирани Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 за България - в сила от 16.07.2020 г. Свалете Файла
Системи за управление и контрол - актуализирани Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 за България - в сила от 3.12.2019 г. Свалете Файла
Системи за управление и контрол Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 за България - в сила от 23.07.2018 г. Свалете Файла