Нормативни документи

Съдържа Меморандум за разбирателство, Регламент за изпълнение, вкл. Анекси по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Документ Описание Файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. - актуализиран - 28.02.2024 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. - актуализиран - 26.01.2024 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. - актуализиран - 01.12.2023 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. - актуализиран - 01.12.2023 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. - актуализиран - 11.05.2021 г. Свалете Файла
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. - актуализиран - 11.05.2021 г. Свалете Файла
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Програмно споразумение по програмата за местно развитие "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" Свалете Файла
Програмно споразумение за програма в сектор енергетика - актуализирано през юни 2021 г. "Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност" Свалете Файла
Програмно споразумение за програма в сектор енергетика "Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност" Свалете Файла
Програмно споразумение за програмата в сектор околна среда "Опазване на околната среда и климатични промени" Свалете Файла
Програмно споразумение за програмата за култура "Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество" Свалете Файла
Програмно споразумение за програмата в сектор правосъдие "Правосъдие" Свалете Файла
Програмно споразумение за програмата в сектор вътрешни работи "Вътрешни работи" Свалете Файла
Системи за управление и контрол - актуализирани Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 за България - в сила от 14.03.2024 г. Свалете Файла
Системи за управление и контрол - актуализирани Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 за България - в сила от 05.12.2023 г. Свалете Файла
Системи за управление и контрол - актуализирани Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 за България - в сила от 16.07.2020 г. Свалете Файла
Системи за управление и контрол - актуализирани Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 за България - в сила от 3.12.2019 г. Свалете Файла
Системи за управление и контрол Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 за България - в сила от 23.07.2018 г. Свалете Файла
Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и неговите анекси (изменен на 02.02.2023 г.) Свалете Файла
Регламент за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 и неговите анекси (изменен на 27.01.2023 г.) Свалете Файла
Преведен на български език Регламент за изпълнението на ФМ на ЕИП (изменен на 02.02.2023 г.) Свалете Файла
Преведен на български език Регламент за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм (изменен на 27.01.2023 г.) Свалете Файла
Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 (изменен на 14.03.2024 г.) Свалете Файла
Регламент за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 (изменен на 15.02.2024 г.) Свалете Файла