Нормативни документи

Съдържа Меморандум за разбирателство, Регламент за изпълнение, вкл. Анекси по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Документ Описание Файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. и неговите анекси Свалете Файла
Регламент за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. и неговите анекси Свалете Файла
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Свалете Файла