За изпълнение на една от двете основни цели на ФМ на ЕИП и НФМ - развитие и укрепване на двустранното сътрудничество, България получава средства на обща стойност 4 202 000 евро по Фонд за двустранни отношения (ФДО). ФДО се управлява от Националното координационно звено и от Съвместен комитет за двустранни отношения, в който участват представители на НКЗ, на министерствата на външните работи на Р. България, Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Средствата по ФДО ще бъдат използвани за финансиране на двустранни инициативи на програмно и на национално ниво, съгласувани между българската страна и страните – донори и изпълнявани в партньорство между допустими бенефициенти от България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Ще продължи предоставянето на подкрепа за пътувания за участие в двустранни и международни събития (конференции, семинари, работни срещи), които са от взаимен интерес и включват участие на представители на страните бенефициенти и страните донори по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

Покана по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. - Схема за подкрепа на пътувания.