Новини и статии

Краен срок за разяснения по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Краен срок за разяснения по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

28-07-2021 17:00
Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София
Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София
Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София

Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София

27-07-2021 13:54
Краен срок за разяснения по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

Краен срок за разяснения по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

23-07-2021 17:31
Съдействие при търсене на партньори от Лихтенщайн

Съдействие при търсене на партньори от Лихтенщайн

12-07-2021 17:53
Съдействие при търсене на партньори от Съвет по изкуствата – Норвегия

Съдействие при търсене на партньори от Съвет по изкуствата – Норвегия

05-07-2021 10:19
Екипът на Програмния оператор отговори на въпроси относно Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

Екипът на Програмния оператор отговори на въпроси относно Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

16-06-2021 16:34
Крайният срок за подаване на проектни предложения по Подрезултат 1.2 е до 17:30 ч на 16 юни 2021 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по Подрезултат 1.2 е до 17:30 ч на 16 юни 2021 г.

14-06-2021 21:58
Информационен ден по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

Информационен ден по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

04-06-2021 18:22
Втора покана за проектни предпожения по Резултат 2

Втора покана за проектни предпожения по Резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култура"

21-05-2021 15:00
Започва прием на проектни предложения по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

Започва прием на проектни предложения по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

18-05-2021 17:07
Разяснения по въпросите от информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

Разяснения по въпросите от информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

19-04-2021 16:39
Близо 200 културни организации участваха в информационния ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

Близо 200 културни организации участваха в информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

09-04-2021 17:00
Информационен ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

Информационен ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

26-03-2021 12:45
Първа Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ е отворена за подаване на проектни предложения

Първа Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ е отворена за подаване на проектни предложения

16-03-2021 17:50
Предстои обявяване на Първа покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

Предстои обявяване на Първа покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

09-03-2021 11:08
Възможно е отлагане на началната дата за стартиране на дейностите с одобрените за финансиране проектни предложения  по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Възможно е отлагане на началната дата за стартиране на дейностите с одобрените за финансиране проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

08-03-2021 15:07