Новини и статии

Разяснения по въпросите от информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

Разяснения по въпросите от информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

19-04-2021 16:39
Близо 200 културни организации участваха в информационния ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

Близо 200 културни организации участваха в информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

09-04-2021 17:00
Информационен ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

Информационен ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

26-03-2021 12:45
Първа Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ е отворена за подаване на проектни предложения

Първа Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ е отворена за подаване на проектни предложения

16-03-2021 17:50
Предстои обявяване на Първа покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

Предстои обявяване на Първа покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

09-03-2021 11:08
Възможно е отлагане на началната дата за стартиране на дейностите с одобрените за финансиране проектни предложения  по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Възможно е отлагане на началната дата за стартиране на дейностите с одобрените за финансиране проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

08-03-2021 15:07
Повече възможности за неправителствения сектор след промени в Програмното споразумение на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Повече възможности за неправителствения сектор след промени в Програмното споразумение на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

08-03-2021 14:31
Публикуван е списък с одобрени за финансиране проектни предложения и резерви по първа покана по Резултат 2

Публикуван е списък с одобрени за финансиране проектни предложения и резерви по първа покана по Резултат 2

04-12-2020 17:18
Екипът на Програма

Екипът на Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" участва в годишната среща на Програмните оператори по култура

20-11-2020 15:10
Уточнение

Уточнение

08-05-2020 17:02
Публикуван е протокол за приключил етап на административно съответствие по покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2

Публикуван е протокол за приключил етап на административно съответствие по покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2

08-05-2020 13:28
Възобновява се срокът за оценка на проектните предложение по обявената покана по Резултат 2

Възобновява се срокът за оценка на проектните предложение по обявената покана по Резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култура"

16-04-2020 16:57
Временно се преустановява приемането и разглеждането на заявления по Фонда за двустранни отношения

Временно се преустановява приемането и разглеждането на заявления по Фонда за двустранни отношения

18-03-2020 12:09
Удължен е срокът за кандидатстване по обявената първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Удължен е срокът за кандидатстване по обявената първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

03-12-2019 13:57
Уточнение

Уточнение

21-11-2019 14:12
Над 250 организации се включиха в информационната кампания на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Над 250 организации се включиха в информационната кампания на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

30-09-2019 17:23