Активни проекти

Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания

Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания

Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права

Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права

Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP

Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP

Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания

Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания

Младежки център Добрич - Вашето утре!

Младежки център Добрич - Вашето утре!

Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие

Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие

Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!

Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!

Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада

Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада

Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово

Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово

Изграждане на Младежки център в град Монтана

Изграждане на Младежки център в град Монтана

Изграждане на Младежки международен център в Бургас

Изграждане на Младежки международен център в Бургас

Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа

Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ

Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница

Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница

Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград

Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград