Активни проекти

Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания

Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания

Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права

Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права

"Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP"

"Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

"Младежки център Добрич - Вашето утре!"

"Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие"

"Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!"

"Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада"

"Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово"

"Изграждане на Младежки център в град Монтана"

"Изграждане на Младежки международен център в Бургас"

"Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа"

"ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ"

"ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ"