Активни проекти

"Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания"

"Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права"

"Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP"

"Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

"Младежки център Добрич - Вашето утре!"

"Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие"

"Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!"

"Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада"

"Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово"

"Изграждане на Младежки център в град Монтана"

"Изграждане на Младежки международен център в Бургас"

"Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа"

"ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ"

"ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ"

"Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница"

"Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград"