Други

Документ Описание Файл
Синя книга Съдържа приоритетите на финансиране за всички държави по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Пакет от лога за ФМ на ЕИП и НФМ Лога на ФМ на ЕИП и НФМ в различни графични формати Свалете Файла
Въпроси и отговори по Фонда за младежка заетост към 14.07.2017 г. Свалете Файла
Строителство с естествени материали - издание на Природен парк "Витоша" Свалете Файла
Окончателен Стратегически доклад - България 2009-2014 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2018 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2019 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2020 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2020 г. - 2021 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2021 г. - 2022 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2022 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2023 г. Свалете Файла
Брошура по проект на Фонд Активни граждани България Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект Свалете Файла
Наръчник по проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект", Фонд Активни граждани България Наръчник за подпомагане работата на професионалисти за превенция и борба с насилието в името на честта Свалете Файла
Сравителен анализ Исландия - България Сравнителен анализ Исландия – България, 2021г. на Фондация "Карин дом" по проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“ на "Фонд Активни граждани България" Свалете Файла
Доклад „Междинна оценка на напредъка в изпълнението на програмите на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021“ Свалете Файла
Резюме „Междинна оценка на напредъка в изпълнението на програмите на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021“ Свалете Файла
Учебно помагало за младия журналист Учебно помагало за млади репортери Свалете Файла
Презентации от събитие за истории от проекти - 29.09.2022 Свалете Файла
Наръчник "ЛГБТИ хората в медиите - насоки за журналисти" Създадени от Асоциация на европейските журналисти-България по проект „Гласове на общността“, подкрепен от Фонд Активни граждани България Свалете Файла
Наръчник в помощ на учители „Превенция на домашното насилие и насилието на полов признак" Наръчникът е създаден в изпълнение на по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 Свалете Файла