Други

Документ Описание Файл
Синя книга Съдържа приоритетите на финансиране за всички държави по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Пакет от лога за ФМ на ЕИП и НФМ Лога на ФМ на ЕИП и НФМ в различни графични формати Свалете Файла
Въпроси и отговори по Фонда за младежка заетост към 14.07.2017 г. Свалете Файла
Строителство с естествени материали - издание на Природен парк "Витоша" Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2018 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2019 г. Свалете Файла
Стратегически доклад за изпълнението на финансовите механизми - 2020 г. Свалете Файла