Новини и статии

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021
МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“
МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“
МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“

МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“

16-04-2021 13:17
Информационен ден - УЕБИНАР по Покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“

Информационен ден - УЕБИНАР по Покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“

31-03-2021 17:21
10 партньора в 4К: Климатични действия, Координация, Капацитет, Креативност“

Начална работна среща на предефиниран проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“

29-03-2021 12:36
МОСВ представи изискванията по покана за намаляване на замърсяването от сухоземни източници върху морската среда

Министерство на околната среда и водите представи изискванията по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

26-03-2021 15:31
Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване ‚Дифузно замърсяване на морски води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване ‚Дифузно замърсяване на морски води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

19-03-2021 17:04
ПО стартира обучения за изпълнение на проекти по Програма ООСКП

ПО стартира обучения за изпълнение на проекти по Програма ООСКП

18-03-2021 14:52
Стартира изпълнението на пет проекта за намаляване на морски отпадъци по Програма ООСКП

Стартира изпълнението на пет проекта за намаляване на морски отпадъци по Програма ООСКП

15-03-2021 10:23
Стартира изпълнението на проект за прилагане на иновативни мерки за климата по Програма ООСКП

Стартира изпълнението на проект за прилагане на иновативни мерки за климата по Програма ООСКП

04-02-2021 13:19
Ръководство за бенефициенти при изпълнение на проекти по Програма ООСКП

Ръководство за бенефициенти при изпълнение на проекти по Програма ООСКП

29-01-2021 12:55
Отбелязваме 31 октомври под наслов „Заедно за по-синьо Черно море“

Отбелязваме 31 октомври под наслов „Заедно за по-синьо Черно море“

30-10-2020 17:00
ПО на Програма ООСКП обявява резултатите от „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

ПО на Програма ООСКП обявява резултатите от „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

30-10-2020 12:15
МОСВ ще отбележи Международния ден на Черно море

МОСВ ще отбележи Международния ден на Черно море

29-10-2020 14:02
Открита покана за кандидатстване №3

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по Открита покана №3

21-07-2020 10:45
Информационен ден - УЕБИНАР по публикувани покани по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на 24.07.2020 г.

Информационен ден - УЕБИНАР по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

17-07-2020 13:44
Открита покана за кандидатстване Малка грантова схема №4

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по Малка грантова схема №4

15-07-2020 11:09
Резултатите от процедура „Малка грантова схема  за пилотни модели за пречистване на морските води“

Резултати от процедура „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2 : „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води"

22-06-2020 08:15
Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"