Новини и статии

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021
Информационен ден - Покана 3

Информационен ден - Покана 3 "Климат"

28-09-2021 14:08
Открита е Покана №3 „Климат“ за набиране на проектни предложения

Открита е Покана №3 „Климат“ за набиране на проектни предложения

16-09-2021 16:42
Жълто пате или зелен флаг?
Жълто пате или зелен флаг?
Жълто пате или зелен флаг?

Жълто пате или зелен флаг?

14-06-2021 14:38
5 юни – Международен ден на околната среда

5 юни – Международен ден на околната среда

05-06-2021 05:25
Нашата планета не е кофа за боклук
Нашата планета не е кофа за боклук
Нашата планета не е кофа за боклук

Нашата планета не е кофа за боклук

02-06-2021 14:18
МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“
МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“
МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“

МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“

16-04-2021 13:17
Информационен ден - УЕБИНАР по Покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“

Информационен ден - УЕБИНАР по Покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“

31-03-2021 17:21
10 партньора в 4К: Климатични действия, Координация, Капацитет, Креативност“

Начална работна среща на предефиниран проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“

29-03-2021 12:36
МОСВ представи изискванията по покана за намаляване на замърсяването от сухоземни източници върху морската среда

Министерство на околната среда и водите представи изискванията по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

26-03-2021 15:31
Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване ‚Дифузно замърсяване на морски води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване ‚Дифузно замърсяване на морски води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

19-03-2021 17:04
ПО стартира обучения за изпълнение на проекти по Програма ООСКП

ПО стартира обучения за изпълнение на проекти по Програма ООСКП

18-03-2021 14:52
Стартира изпълнението на пет проекта за намаляване на морски отпадъци по Програма ООСКП

Стартира изпълнението на пет проекта за намаляване на морски отпадъци по Програма ООСКП

15-03-2021 10:23
Стартира изпълнението на проект за прилагане на иновативни мерки за климата по Програма ООСКП

Стартира изпълнението на проект за прилагане на иновативни мерки за климата по Програма ООСКП

04-02-2021 13:19
Ръководство за бенефициенти при изпълнение на проекти по Програма ООСКП

Ръководство за бенефициенти при изпълнение на проекти по Програма ООСКП

29-01-2021 12:55
Отбелязваме 31 октомври под наслов „Заедно за по-синьо Черно море“

Отбелязваме 31 октомври под наслов „Заедно за по-синьо Черно море“

30-10-2020 17:00
ПО на Програма ООСКП обявява резултатите от „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

ПО на Програма ООСКП обявява резултатите от „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

30-10-2020 12:15
Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"