Новини и статии

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ 1 „ОСТОЙНОСТЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ“
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ 1 „ОСТОЙНОСТЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ“
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ 1 „ОСТОЙНОСТЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ“

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ 1 „ОСТОЙНОСТЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ“

19-04-2024 17:25
Закриваща пресконференция беше проведена по проект
Закриваща пресконференция беше проведена по проект
Закриваща пресконференция беше проведена по проект

Закриваща пресконференция беше проведена по проект "GoGreenlocal- активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени"

28-03-2024 16:47
Новоизграденото и преобразено зелено градско простроство между ул. „Оборище“ и паркинг „Гурко“ спечели в конкурса
Новоизграденото и преобразено зелено градско простроство между ул. „Оборище“ и паркинг „Гурко“ спечели в конкурса
Новоизграденото и преобразено зелено градско простроство между ул. „Оборище“ и паркинг „Гурко“ спечели в конкурса

Новоизграденото и преобразено зелено градско простроство между ул. „Оборище“ и паркинг „Гурко“ спечели в конкурса "Сграда на годината

22-02-2024 16:59
Намиране на екологични, енергийни и иновационни решения в България
Намиране на екологични, енергийни и иновационни решения в България
Намиране на екологични, енергийни и иновационни решения в България

Намиране на екологични, енергийни и иновационни решения в България

22-02-2024 14:40
Конференция по проект BGENVIRONMENT-1.001-0001-C01 „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ се проведе на 14.11.2023г.
Конференция по проект BGENVIRONMENT-1.001-0001-C01 „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ се проведе на 14.11.2023г.

Конференция по проект BGENVIRONMENT-1.001-0001-C01 „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ се проведе на 14.11.2023г.

04-12-2023 16:46
На 27-29.11 се проведе  XVII Национална конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции
На 27-29.11 се проведе  XVII Национална конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции
На 27-29.11 се проведе  XVII Национална конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции

На 27-29.11 се проведе XVII Национална конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции

30-11-2023 16:32
Работно посещение по проект BGENVIRONMENT-3.001-0004
Работно посещение по проект BGENVIRONMENT-3.001-0004
Работно посещение по проект BGENVIRONMENT-3.001-0004

Работно посещение по проект BGENVIRONMENT-3.001-0004 "Училище без отпадъци" беше организирано до Трондхайм

09-11-2023 15:20
На 31 октомври отбелязваме Международния ден на Черно море

На 31 октомври отбелязваме Международния ден на Черно море

31-10-2023 15:30
Министерството на околната среда и водите съвместно с УНИЦЕФ България представиха „Общ коментар №26 относно правата на децата и околната среда, с акцент върху изменението на климата“
Министерството на околната среда и водите съвместно с УНИЦЕФ България представиха „Общ коментар №26 относно правата на децата и околната среда, с акцент върху изменението на климата“
Министерството на околната среда и водите съвместно с УНИЦЕФ България представиха „Общ коментар №26 относно правата на децата и околната среда, с акцент върху изменението на климата“

Министерството на околната среда и водите съвместно с УНИЦЕФ България представиха „Общ коментар №26 относно правата на децата и околната среда, с акцент върху изменението на климата“

25-10-2023 11:13
Обучение на тема „ Изпълнение на два плана за действие за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към последиците от изменението на климата на местно ниво в общините Перник и Бобов Дол“
Обучение на тема „ Изпълнение на два плана за действие за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към последиците от изменението на климата на местно ниво в общините Перник и Бобов Дол“

Обучение на тема „ Изпълнение на два плана за действие за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към последиците от изменението на климата на местно ниво в общините Перник и Бобов Дол“

19-10-2023 16:48
Столична община откри реновирания Амфитеатър в парк “Възраждане“ по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 Предефиниран проект №3

Столична община откри реновирания Амфитеатър в парк “Възраждане“ по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 Предефиниран проект №3

17-10-2023 11:15
Български експерти участваха в поредица от срещи за обмен на опит и добри практики в Норвегия за подобряване на мониторинга на морските води
Български експерти участваха в поредица от срещи за обмен на опит и добри практики в Норвегия за подобряване на мониторинга на морските води
Български експерти участваха в поредица от срещи за обмен на опит и добри практики в Норвегия за подобряване на мониторинга на морските води

Български експерти участваха в поредица от срещи за обмен на опит и добри практики в Норвегия за подобряване на мониторинга на морските води

17-10-2023 11:00
Община Бургас откри нов градски парк по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“
Община Бургас откри нов градски парк по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“
Община Бургас откри нов градски парк по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Община Бургас откри нов градски парк по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

13-10-2023 16:26
Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци бяха въведени в експлоатация в общините Русе и Карнобат
Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци бяха въведени в експлоатация в общините Русе и Карнобат

Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци бяха въведени в експлоатация в общините Русе и Карнобат

09-08-2023 17:14
В амфитеатъра на парк „Възраждане“ се състоя официална церемония по стартиране на дейности на Столична община, партньор по Предефиниран проект №3
В амфитеатъра на парк „Възраждане“ се състоя официална церемония по стартиране на дейности на Столична община, партньор по Предефиниран проект №3
В амфитеатъра на парк „Възраждане“ се състоя официална церемония по стартиране на дейности на Столична община, партньор по Предефиниран проект №3

В амфитеатъра на парк „Възраждане“ се състоя официална церемония по стартиране на дейности на Столична община, партньор по Предефиниран проект №3

31-07-2023 17:44
Проведоха се регионални заключителни конференции по проект BGENVIRONMENT-4.002-0010-C03 “Променяме се с климата”

Проведоха се регионални заключителни конференции по проект BGENVIRONMENT-4.002-0010-C03 “Променяме се с климата”

27-07-2023 10:02
Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"