Комитет за сътрудничество по Програма „Правосъдие“

На 27 февруари 2019 г. Министерството на правосъдието в качеството си на Програмен оператор беше домакин на заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.