Брошури

Документ Описание Файл
Брошура с основна информация за ФМ на ЕИП и НФМ Разработена от Офиса на финансовия механизъм Свалете Файла
Брошура за 10-годишнината на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия в България Свалете Файла
Брошура ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 Брошура ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 Свалете Файла
Brochure EEA and Norway Grants in Bulgaria 2014-2021 Brochure EEA and Norway Grants in Bulgaria 2014-2021 Свалете Файла