Новини и статии

Покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти

Покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти

30-05-2022 17:55
Европейският алианс за енергийни проучвания организира уъркшоп

Европейският алианс за енергийни проучвания организира уъркшоп

13-05-2022 17:16
Детска ясла в Бургас ще се топли и охлажда с геотермална енергия
Детска ясла в Бургас ще се топли и охлажда с геотермална енергия
Детска ясла в Бургас ще се топли и охлажда с геотермална енергия

Детска ясла в Бургас ще се топли и охлажда с геотермална енергия

15-04-2022 11:35
Шестнадесет общини ще превърнат свои сгради в такива с близко до нулевото потребление на енергия

Шестнадесет общини ще превърнат свои сгради в такива с близко до нулевото потребление на енергия

14-04-2022 16:53
Преустановява се подаването за искания за подкрепа на пътувания по Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения по Програма

Преустановява се подаването за искания за подкрепа на пътувания по Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения по Програма "ВЕЕЕС""

01-04-2022 16:38
Община Пазарджик проведе заключителна пресконференция по проект:

Община Пазарджик проведе заключителна пресконференция по проект: "Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на град Пазарджик"

25-03-2022 10:28
Резултати от приключила проверка на етап

Резултати от приключила проверка на етап "Административно съответствие и допустимост от оценителната комисия" по Процедура BGENERGY-2.002 "Енергийна ефективност в сгради"

22-03-2022 15:42
Зам.-министър Петрова: Изпълнението на проектите за геотермална енергия ще повиши дела на възобновяема енергия в общините
Зам.-министър Петрова: Изпълнението на проектите за геотермална енергия ще повиши дела на възобновяема енергия в общините
Зам.-министър Петрова: Изпълнението на проектите за геотермална енергия ще повиши дела на възобновяема енергия в общините

Зам.-министър Петрова: Изпълнението на проектите за геотермална енергия ще повиши дела на възобновяема енергия в общините

10-03-2022 17:18
Град Ловеч проведе пресконференция за стартиране на СМР по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“

Град Ловеч проведе пресконференция за стартиране на СМР по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“

07-03-2022 11:38
Район „Кремиковци“ бе посетен от представители на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Район „Кремиковци“ бе посетен от представители на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Район „Кремиковци“ бе посетен от представители на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

04-03-2022 15:47
Резултати от приключилата процедура за геотермална енергия по Норвежката програма

Резултати от приключилата процедура за геотермална енергия по Норвежката програма

08-02-2022 16:28
Резултати от приключила проверка на етап административно съответствие и допустимост от оценителната комисия по процедура BGENERGY-1.002

Резултати от приключила проверка на етап административно съответствие и допустимост от оценителната комисия по процедура BGENERGY-1.002

29-10-2021 11:57
Двадесет и две общини са със сключени договори за предоставяне на безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

Двадесет и две общини са със сключени договори за предоставяне на безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

10-08-2021 16:56
МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма
МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма
МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма

МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" в платформата Webex

06-08-2021 16:05
МЕ обявява покана за кандидатстване по схема за подкрепа на пътувания по Програма

МЕ обявява покана за кандидатстване по схема за подкрепа на пътувания по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

06-08-2021 14:26
Събитие за създаване на партньорства по програмата - записване за участие до 25.06.21г.

Събитие за създаване на партньорства по програмата - записване за участие до 25.06.21г.

21-06-2021 12:07