Новини и статии

Събитие за създаване на партньорства по програмата - записване за участие до 25.06.21г.

Събитие за създаване на партньорства по програмата - записване за участие до 25.06.21г.

21-06-2021 12:07
Държавни и общински сгради ще могат да се превърнат в такива с близко до нулево потребление на енергия с безвъзмездно финансиране

Държавни и общински сгради ще могат да се превърнат в такива с близко до нулево потребление на енергия с безвъзмездно финансиране

10-05-2021 16:25
Стартира процедурата за геотермална енергия по Норвежката програма

Стартира процедурата за геотермална енергия по Норвежката програма

11-03-2021 17:16
Търговище обновява уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма
Търговище обновява уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

Търговище обновява уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

27-02-2021 11:52
Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма
Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма
Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

25-02-2021 09:59

Двадесет общини ще получат безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

06-01-2021 16:56

Резултати от оценката на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

27-07-2020 13:27
Какво е powerhouse?

Какво е powerhouse?

15-07-2020 12:57

Допълнителни разяснения от Програмния оператор във връзка с пандемията от COVID 19

09-07-2020 15:54

Срокът за подаване на проектни предложения за модернизация на осветление в общините остава непроменен

17-03-2020 16:18

С 684 хил. лв. ще се финансира проучване за използването на хидроенергийния потенциал

31-01-2020 15:34

Удължава се срокът по процедурата за рехабилитация на улично осветление

23-01-2020 11:25
Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

23-05-2019 14:23

На 22 май ще бъде официално открита програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

10-05-2019 14:23
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България

21-06-2018 13:54