Новини и статии

Резултати от приключила проверка на етап административно съответствие и допустимост от оценителната комисия по процедура BGENERGY-1.002

Резултати от приключила проверка на етап административно съответствие и допустимост от оценителната комисия по процедура BGENERGY-1.002

29-10-2021 11:57
Двадесет и две общини са със сключени договори за предоставяне на безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

Двадесет и две общини са със сключени договори за предоставяне на безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

10-08-2021 16:56
МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма
МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма
МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма

МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" в платформата Webex

06-08-2021 16:05
МЕ обявява покана за кандидатстване по схема за подкрепа на пътувания по Програма

МЕ обявява покана за кандидатстване по схема за подкрепа на пътувания по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

06-08-2021 14:26
Събитие за създаване на партньорства по програмата - записване за участие до 25.06.21г.

Събитие за създаване на партньорства по програмата - записване за участие до 25.06.21г.

21-06-2021 12:07
Държавни и общински сгради ще могат да се превърнат в такива с близко до нулево потребление на енергия с безвъзмездно финансиране

Държавни и общински сгради ще могат да се превърнат в такива с близко до нулево потребление на енергия с безвъзмездно финансиране

10-05-2021 16:25
Стартира процедурата за геотермална енергия по Норвежката програма

Стартира процедурата за геотермална енергия по Норвежката програма

11-03-2021 17:16
Търговище обновява уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма
Търговище обновява уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

Търговище обновява уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

27-02-2021 11:52
Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма
Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма
Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

25-02-2021 09:59

Резултати от оценката на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

27-07-2020 13:27
Какво е powerhouse?

Какво е powerhouse?

15-07-2020 12:57

Допълнителни разяснения от Програмния оператор във връзка с пандемията от COVID 19

09-07-2020 15:54

Срокът за подаване на проектни предложения за модернизация на осветление в общините остава непроменен

17-03-2020 16:18

С 684 хил. лв. ще се финансира проучване за използването на хидроенергийния потенциал

31-01-2020 15:34

Удължава се срокът по процедурата за рехабилитация на улично осветление

23-01-2020 11:25
Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

23-05-2019 14:23