Новини и статии

Кръгла маса „Ранно детско развитие в ромската общност: предизвикателства и перспективи“
Кръгла маса „Ранно детско развитие в ромската общност: предизвикателства и перспективи“
Кръгла маса „Ранно детско развитие в ромската общност: предизвикателства и перспективи“

Кръгла маса „Ранно детско развитие в ромската общност: предизвикателства и перспективи“

19-10-2023 15:28
Проведе се второто обучение за младежки работници
Проведе се второто обучение за младежки работници

Проведе се второто обучение за младежки работници

10-10-2023 10:30
Доклад от Кръгла маса “Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България”

Доклад от Кръгла маса “Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България”

09-10-2023 16:38
Стартираха строително-ремонтните дейности на център МИР в град Самоков
Стартираха строително-ремонтните дейности на център МИР в град Самоков
Стартираха строително-ремонтните дейности на център МИР в град Самоков

Стартираха строително-ремонтните дейности на център МИР в град Самоков

03-10-2023 16:45
Есенно посещение по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

Есенно посещение по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

02-10-2023 15:56
В община Лом е вече с нов интегриран комплекс за услуги и център за работа с деца и родители
В община Лом е вече с нов интегриран комплекс за услуги и център за работа с деца и родители
В община Лом е вече с нов интегриран комплекс за услуги и център за работа с деца и родители

В община Лом е вече с нов интегриран комплекс за услуги и център за работа с деца и родители

02-10-2023 15:44
Откриваща пресконференция по проект

Откриваща пресконференция по проект "Създаване на нови работни места в община Момчилград"

04-09-2023 14:04
Състоя се кръгла маса на тема „Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България“
Състоя се кръгла маса на тема „Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България“

Състоя се кръгла маса на тема „Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България“

23-08-2023 12:02
Откриваща пресконференция по проект

Откриваща пресконференция по проект "Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на хора с увреждания в община Иваново"

14-08-2023 13:32
Откриваща пресконференция по проект „Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград“

Откриваща пресконференция по проект „Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград“

11-08-2023 16:20
Откриващо събитие по проект

Откриващо събитие по проект "Създаване на работни места в Община Лясковец"

09-08-2023 11:52
Министерството на здравеопазването и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ представиха проект „Здравеопазване за всички“
Министерството на здравеопазването и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ представиха проект „Здравеопазване за всички“
Министерството на здравеопазването и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ представиха проект „Здравеопазване за всички“

Министерството на здравеопазването и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ представиха проект „Здравеопазване за всички“

28-07-2023 09:03
Проведе се първото обучение за младежки работници
Проведе се първото обучение за младежки работници
Проведе се първото обучение за младежки работници

Проведе се първото обучение за младежки работници

26-07-2023 11:49
Откриваща пресконференция по проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”

Откриваща пресконференция по проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”

21-07-2023 15:06
Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0030
Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0030
Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0030

Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0030 "Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти"

07-07-2023 16:43
Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0031 „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“
Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0031 „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“
Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0031 „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“

Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0031 „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“

07-07-2023 16:24