Новини и статии

Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения  „Интегрирани мерки в подкрепа на Ромското включване

Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на Ромското включване"

09-07-2021 08:31
Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на Ромското включване“

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на Ромското включване“

01-07-2021 16:37
Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001
Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001

Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа"

30-06-2021 16:48
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕФИНИРАН ПРОЕКТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕФИНИРАН ПРОЕКТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“

30-06-2021 16:19
Предварително обявление на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“

Предварително обявление на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“

11-06-2021 14:00
Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения

Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения "Образование и грижи в ранна детска възраст"

08-06-2021 11:22
Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

07-06-2021 16:32
Предварително обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Oбразование и грижи в ранна детска възраст“

Предварително обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Oбразование и грижи в ранна детска възраст“

02-06-2021 12:23
Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Здравеопазване за всички“

Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Здравеопазване за всички“

31-05-2021 16:33
Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

31-05-2021 14:13
Младежки център Габрово обявява конкурс за лого

Младежки център Габрово обявява конкурс за лого

22-02-2021 09:35
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“

Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“

12-02-2021 17:43
Откриващо събитие по проект  BGLD-2.001-0009
Откриващо събитие по проект  BGLD-2.001-0009

Откриващо събитие по проект BGLD-2.001-0009 "Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово"

29-01-2021 13:54
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си

Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си

20-01-2021 16:17
Програмният оператор публикува е-Бюлетин №2 за изпълнението на програмата

Програмният оператор публикува е-Бюлетин №2 за изпълнението на програмата

21-12-2020 14:09
„Кръгла маса“ за обсъждане на проекта за покана за подбор проекти в подкрепа на ромското включване

„Кръгла маса“ за обсъждане на проекта за покана за подбор проекти в подкрепа на ромското включване

02-12-2020 16:38