Новини и статии

Обучение на изпълнителите на проектите за разширяване на младежките центрове в Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца

Обучение на изпълнителите на проектите за разширяване на младежките центрове в Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца

03-07-2020 10:12
Стартира изпълнението на проектите за разширяване на младежките центрове, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП

Стартира изпълнението на проектите за разширяване на младежките центрове, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП

02-07-2020 10:00
Финансова подкрепа за децата с онкохематологични заболявания
Финансова подкрепа за децата с онкохематологични заболявания
Финансова подкрепа за децата с онкохематологични заболявания

Финансова подкрепа за децата с онкохематологични заболявания

18-06-2020 17:41
Актуализирана версия на Ръководството за бенефициенти

Актуализирана версия на Ръководството за бенефициенти

27-05-2020 17:38
Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедурата„Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедурата„Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

21-05-2020 10:21
Oбявяване на процедура за предварително дефиниран проект, свързан с проектирането на национална детска болница

Oбявяване на процедура за предварително дефиниран проект, свързан с проектирането на национална детска болница

04-05-2020 16:00
Информация по процедура

Информация по процедура "Изграждане на младежки центрове"

18-02-2020 14:17
Информация за кандидати по отворени процедури за подаване на проекти

Информация за кандидати по отворени процедури за подаване на проекти

17-02-2020 14:51
Предефиниран проект

Обявяване на процедурата "Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания"

23-01-2020 14:31
Информация за кандидатите по поканата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

Информация за кандидатите по поканата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

23-12-2019 10:36
ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините
ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините

ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините

15-11-2019 15:40
Работна среща по проект BGLD-3.001-0001
Работна среща по проект BGLD-3.001-0001
Работна среща по проект BGLD-3.001-0001

Работна среща по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

15-11-2019 11:02
Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“
Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“
Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“

Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“

11-11-2019 09:18
Информация за общините Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца

Информация за общините Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца

31-10-2019 13:26
Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“
Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“
Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

16-10-2019 12:21
Предстои Информационен ден по обявената Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Предстои Информационен ден по обявената Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

01-10-2019 10:59