Новини и статии

Национален обучителен курс „Компасито, Образование по права на човека с деца”- България

Национален обучителен курс „Компасито, Образование по права на човека с деца”- България

24-06-2022 11:59
Пресконференция по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“
Пресконференция по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“
Пресконференция по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

Пресконференция по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

22-06-2022 16:07
Откриваща пресконференция по проект  „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“

Откриваща пресконференция по проект „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“

17-06-2022 15:21
Пресконференция на Международен младежки център - Перник
Пресконференция на Международен младежки център - Перник
Пресконференция на Международен младежки център - Перник

Пресконференция на Международен младежки център - Перник

31-05-2022 11:30
Обучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедурите „Образование и грижи в ранна детска възраст“ и „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“
Обучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедурите „Образование и грижи в ранна детска възраст“ и „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“
Обучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедурите „Образование и грижи в ранна детска възраст“ и „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

Обучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедурите „Образование и грижи в ранна детска възраст“ и „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

23-05-2022 11:14
За вдъхновението да работиш с млади хора, разговаряме с Любомира Митичева – първият младежки работник в новия Младежки център в гр. Перник
За вдъхновението да работиш с млади хора, разговаряме с Любомира Митичева – първият младежки работник в новия Младежки център в гр. Перник
За вдъхновението да работиш с млади хора, разговаряме с Любомира Митичева – първият младежки работник в новия Младежки център в гр. Перник

За вдъхновението да работиш с млади хора, разговаряме с Любомира Митичева – първият младежки работник в новия Младежки център в гр. Перник

28-04-2022 09:52
Програмният оператор сключи договори за финансиране на проекти по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“
Програмният оператор сключи договори за финансиране на проекти по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Програмният оператор сключи договори за финансиране на проекти по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

27-04-2022 15:25
Програмният оператор сключи договори за финансиране на проекти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“
Програмният оператор сключи договори за финансиране на проекти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

Програмният оператор сключи договори за финансиране на проекти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

14-04-2022 14:22
Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

15-03-2022 16:17
Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

09-03-2022 16:00
Открит е първият в страната Контролно-комуникационен център „Домашни грижи
Открит е първият в страната Контролно-комуникационен център „Домашни грижи
Открит е първият в страната Контролно-комуникационен център „Домашни грижи

Открит е първият в страната Контролно-комуникационен център „Домашни грижи"

08-03-2022 12:52
Старт на строителството на младежки център Монтана по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”
Старт на строителството на младежки център Монтана по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”
Старт на строителството на младежки център Монтана по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”

Старт на строителството на младежки център Монтана по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”

07-03-2022 18:04
Предстоящо откриване на Контролно-комуникационен център в гр. Враца по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Предстоящо откриване на Контролно-комуникационен център в гр. Враца по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

04-03-2022 14:44
Встъпително онлайн събитие по проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“
Встъпително онлайн събитие по проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“

Встъпително онлайн събитие по проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“

02-03-2022 14:55
Първа копка и пресконференция по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”

Първа копка и пресконференция по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”

01-03-2022 17:00
Информационно събитие по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“

Информационно събитие по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“

25-02-2022 11:06