Новини и статии

Напомняне във връзка с удължаване срока за подаване на проектни предложения по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Напомняне във връзка с удължаване срока за подаване на проектни предложения по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

10-09-2021 15:28
Информация във връзка с търсенето и намирането на партньори по процедурите за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ и „Образование и грижи в ранна детска възраст“
Информация във връзка с търсенето и намирането на партньори по процедурите за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ и „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Информация във връзка с търсенето и намирането на партньори по процедурите за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ и „Образование и грижи в ранна детска възраст“

30-08-2021 11:55
Удължаване срока за подаване на проектни предложения по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Удължаване срока за подаване на проектни предложения по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

02-08-2021 16:24
Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите

Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите"

09-07-2021 08:31
Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите "

01-07-2021 16:37
Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001
Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001

Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа"

30-06-2021 16:48
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕФИНИРАН ПРОЕКТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕФИНИРАН ПРОЕКТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“

30-06-2021 16:19
Предварително обявление на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

Предварително обявление на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

11-06-2021 14:00
Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения

Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения "Образование и грижи в ранна детска възраст"

08-06-2021 11:22
Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

07-06-2021 16:32
Предварително обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Oбразование и грижи в ранна детска възраст“

Предварително обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Oбразование и грижи в ранна детска възраст“

02-06-2021 12:23
Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Здравеопазване за всички“

Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Здравеопазване за всички“

31-05-2021 16:33
Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

31-05-2021 14:13
Младежки център Габрово обявява конкурс за лого

Младежки център Габрово обявява конкурс за лого

22-02-2021 09:35
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“

Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“

12-02-2021 17:43
Откриващо събитие по проект  BGLD-2.001-0009
Откриващо събитие по проект  BGLD-2.001-0009

Откриващо събитие по проект BGLD-2.001-0009 "Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово"

29-01-2021 13:54