Новини и статии

Младежки център Габрово обявява конкурс за лого

Младежки център Габрово обявява конкурс за лого

22-02-2021 09:35
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“
Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“

Встъпителна пресконференция и конкурс за изработка на оригинално лого по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“

12-02-2021 17:43
Откриващо събитие по проект  BGLD-2.001-0009
Откриващо събитие по проект  BGLD-2.001-0009

Откриващо събитие по проект BGLD-2.001-0009 "Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово"

29-01-2021 13:54
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си
Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си

Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си

20-01-2021 16:17
Програмният оператор публикува е-Бюлетин №2 за изпълнението на програмата

Програмният оператор публикува е-Бюлетин №2 за изпълнението на програмата

21-12-2020 14:09
„Кръгла маса“ за обсъждане на проекта за покана за подбор проекти в подкрепа на ромското включване

„Кръгла маса“ за обсъждане на проекта за покана за подбор проекти в подкрепа на ромското включване

02-12-2020 16:38
Обществено обсъждане на покана за подбор на проекти в подкрепа на ромското включване

Обществено обсъждане на покана за подбор на проекти в подкрепа на ромското включване

18-11-2020 11:01
Избрани са 10-те общини, чиито стратегии за местно развитие ще бъдат разработени по проекта GALOP

Избрани са 10-те общини, чиито стратегии за местно развитие ще бъдат разработени по проекта GALOP

10-11-2020 08:56
Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове
Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове
Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове

Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове

28-10-2020 18:07
Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове
Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове
Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове

Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове

20-10-2020 15:49
Резултати от процедурата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

Резултати от процедурата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

07-10-2020 14:40
Обществено обсъждане на актуалните задачи,  свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години
Обществено обсъждане на актуалните задачи,  свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години
Обществено обсъждане на актуалните задачи,  свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години

Обществено обсъждане на актуалните задачи, свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години

17-09-2020 11:23
Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд
Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд
Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд

Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд

14-09-2020 10:34
Центрове
Центрове

Центрове "Домашни грижи" във Видин, Белоградчик и Монтана

28-08-2020 14:00
Обществено обсъждане на основните положения на предстояща покана за подбор на проекти

Обществено обсъждане на основните положения на предстояща покана за подбор на проекти

24-08-2020 14:40
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта

Международен ден на младежта

12-08-2020 12:52