Новини и статии

Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“
Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“
Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“

Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“

20-01-2023 14:26
Програмният оператор публикува Е-бюлетин № 4 за изпълнението на Програмата

Програмният оператор публикува Е-бюлетин № 4 за изпълнението на Програмата

30-12-2022 11:24
Семинар за обмяна на опит и добри практики с Програмни оператори
Семинар за обмяна на опит и добри практики с Програмни оператори

Семинар за обмяна на опит и добри практики с Програмни оператори

15-12-2022 10:41
Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“
Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

06-12-2022 14:27
Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове
Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове
Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове

Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове

06-12-2022 13:20
Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти
Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти
Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти

Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти

05-12-2022 16:37
Откриващи събития по проект
Откриващи събития по проект
Откриващи събития по проект

Откриващи събития по проект "Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево"

05-12-2022 15:48
Откриващо събитие по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“
Откриващо събитие по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“
Откриващо събитие по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

Откриващо събитие по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

28-10-2022 17:20
Посещение по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“
Посещение по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“
Посещение по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

Посещение по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

27-10-2022 18:14
Откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“
Откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“

26-10-2022 08:35
Церемония „Първа копка“ за изграждане на Международен младежки център - Перник
Церемония „Първа копка“ за изграждане на Международен младежки център - Перник
Церемония „Първа копка“ за изграждане на Международен младежки център - Перник

Церемония „Първа копка“ за изграждане на Международен младежки център - Перник

20-10-2022 15:49
Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница“
Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница“

Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница“

18-10-2022 14:08
Откриваща пресконференция по проект

Откриваща пресконференция по проект "Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст" на община Малко Търново

17-10-2022 16:16
Откриваща пресконференция по проект

Откриваща пресконференция по проект "Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства"

17-10-2022 15:22
Встъпителна пресконференция по проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“
Встъпителна пресконференция по проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“

Встъпителна пресконференция по проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“

14-10-2022 11:41
Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура
Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура
Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура

Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура "Образование и грижи в ранна детска възраст"

11-10-2022 16:21