Новини и статии

Откриваща пресконференция по проект
Откриваща пресконференция по проект
Откриваща пресконференция по проект

Откриваща пресконференция по проект "Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности"

29-09-2022 16:21
Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”
Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”
Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”

Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”

28-09-2022 13:37
Заключителна конференция по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“
Заключителна конференция по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“
Заключителна конференция по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

Заключителна конференция по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

14-09-2022 13:51
Oткриващо събитие по проект

Oткриващо събитие по проект "Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново"

02-09-2022 16:18
Община Козлодуй представи проект „Играем, учим се и заедно растем“ на откриваща пресконференция
Община Козлодуй представи проект „Играем, учим се и заедно растем“ на откриваща пресконференция

Община Козлодуй представи проект „Играем, учим се и заедно растем“ на откриваща пресконференция

25-08-2022 15:42
Лайв стрийминг на информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”

Лайв стрийминг на информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”

10-08-2022 13:23
Откриваща пресконференция по проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков”
Откриваща пресконференция по проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков”
Откриваща пресконференция по проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков”

Откриваща пресконференция по проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков”

01-08-2022 15:36
Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”

Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”

25-07-2022 16:38
Откриваща пресконференция по проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“
Откриваща пресконференция по проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“

Откриваща пресконференция по проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“

25-07-2022 16:14
Откриваща пресконференция по проект „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“
Откриваща пресконференция по проект „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“

Откриваща пресконференция по проект „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“

25-07-2022 11:28
Откриваща пресконференция по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа

Откриваща пресконференция по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово"

22-07-2022 10:19
Обучение на тема „Дейности и резултати за промяна на нагласите“
Обучение на тема „Дейности и резултати за промяна на нагласите“
Обучение на тема „Дейности и резултати за промяна на нагласите“

Обучение на тема „Дейности и резултати за промяна на нагласите“

21-07-2022 12:05
Информационна среща по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица
Информационна среща по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица

Информационна среща по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица

19-07-2022 15:32
Началната конференция по Проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“
Началната конференция по Проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“

Началната конференция по Проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“

14-07-2022 15:01
Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема “Създаване на работни места”

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема “Създаване на работни места”

08-07-2022 09:37
Национална конференция „Под многобройните маски на младежката работа“
Национална конференция „Под многобройните маски на младежката работа“
Национална конференция „Под многобройните маски на младежката работа“

Национална конференция „Под многобройните маски на младежката работа“

30-06-2022 14:32