Новини и статии

Информация за кандидатите по поканата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

Информация за кандидатите по поканата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

23-12-2019 10:36
ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините
ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините

ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините

15-11-2019 15:40
Работна среща по проект BGLD-3.001-0001
Работна среща по проект BGLD-3.001-0001
Работна среща по проект BGLD-3.001-0001

Работна среща по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

15-11-2019 11:02
Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“
Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“
Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“

Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“

11-11-2019 09:18
Информация за общините Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца

Информация за общините Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца

31-10-2019 13:26
Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“
Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“
Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

16-10-2019 12:21
Предстои Информационен ден по обявената Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Предстои Информационен ден по обявената Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

01-10-2019 10:59
Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

27-09-2019 10:36
Oграничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

Oграничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

11-09-2019 12:25
Програмният оператор публикува е-Бюлетин за изпълнението на програмата

Програмният оператор публикува е-Бюлетин за изпълнението на програмата

23-08-2019 17:13
Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

02-08-2019 09:40
Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

29-07-2019 09:43
Нов договор за изпълнение на проект, финансиран по ФМ на ЕИП

Нов договор за изпълнение на проект, финансиран по ФМ на ЕИП

20-06-2019 15:03
Стартира изпълнението на първия проект по програмата

Стартира изпълнението на първия проект по програмата

07-06-2019 15:54
Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд

Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд

20-05-2019 10:42
Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

17-05-2019 15:06