Новини и статии

Програмният оператор публикува е-Бюлетин за изпълнението на програмата

Програмният оператор публикува е-Бюлетин за изпълнението на програмата

23-08-2019 17:13
Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

16-08-2019 13:33
Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

02-08-2019 16:43
Нов договор за изпълнение на проект, финансиран по ФМ на ЕИП

Нов договор за изпълнение на проект, финансиран по ФМ на ЕИП

20-06-2019 15:03
Стартира изпълнението на първия проект по програмата

Стартира изпълнението на първия проект по програмата

07-06-2019 15:54
Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд

Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд

20-05-2019 10:42
Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

17-05-2019 15:06
Събития, организирани през 2019 г. от Съвета на Европа

Събития, организирани през 2019 г. от Съвета на Европа

10-04-2019 16:04
Търсите ли партньор за съвместни проекти?

Търсите ли партньор за съвместни проекти?

26-03-2019 09:21
Обявяване на процедурата за проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP“

Обявяване на процедурата за проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP“

14-03-2019 15:51
Нова процедура по програмата
Нова процедура по програмата

Нова процедура по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

22-02-2019 16:57
Удължаване на срока за подаване на предефиниран проект
Удължаване на срока за подаване на предефиниран проект

Удължаване на срока за подаване на предефиниран проект

18-02-2019 17:03
Обявена е първата процедура

Обявена е първата процедура по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

16-01-2019 16:01
Среща на Програмния оператор с екипите на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца
Среща на Програмния оператор с екипите на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца
Среща на Програмния оператор с екипите на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца

Среща на Програмния оператор с екипите на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца

14-12-2018 09:46
Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“
Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“
Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

28-10-2018 23:08
Откриване на програмата за местно развитие и среща за създаване на партньорства

Откриване на програмата за местно развитие и среща за създаване на партньорства

10-10-2018 15:19