Новини и статии

Откриващо събитие по проект „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол“

Откриващо събитие по проект „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол“

15-05-2023 13:24
Откриващо събитие по проект

Откриващо събитие по проект "Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”

04-05-2023 14:49
Встъпително събитие по проект

Встъпително събитие по проект "Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД"

02-05-2023 15:46
Стартираха дейностите в третия Хъб за ранно детско развитие в гр. София
Стартираха дейностите в третия Хъб за ранно детско развитие в гр. София
Стартираха дейностите в третия Хъб за ранно детско развитие в гр. София

Стартираха дейностите в третия Хъб за ранно детско развитие в гр. София

27-04-2023 15:16
Откриващо събитие по проект „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“

Откриващо събитие по проект „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“

25-04-2023 14:28
Откриващо събитие по проект „Изграждане на Консултативен център за биоземеделие, биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово“

Откриващо събитие по проект „Изграждане на Консултативен център за биоземеделие, биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово“

25-04-2023 14:07
Oбучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедура Mалка грантова схема “Създаване на работни места”
Oбучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедура Mалка грантова схема “Създаване на работни места”
Oбучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедура Mалка грантова схема “Създаване на работни места”

Oбучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедура Mалка грантова схема “Създаване на работни места”

03-04-2023 11:55
Доклад за обобщаване и анализ на данни от проведено анкетно проучване в град Пловдив и региона през 2022/2023 г.

Доклад за обобщаване и анализ на данни от проведено анкетно проучване в град Пловдив и региона през 2022/2023 г.

17-03-2023 11:05
Междинна пресконференция по проект „Изграждане на Младежки център в град Монтана“
Междинна пресконференция по проект „Изграждане на Младежки център в град Монтана“

Междинна пресконференция по проект „Изграждане на Младежки център в град Монтана“

21-02-2023 11:13
Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“
Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“
Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“

Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“

20-01-2023 14:26
Програмният оператор публикува Е-бюлетин № 4 за изпълнението на Програмата

Програмният оператор публикува Е-бюлетин № 4 за изпълнението на Програмата

30-12-2022 11:24
Семинар за обмяна на опит и добри практики с Програмни оператори
Семинар за обмяна на опит и добри практики с Програмни оператори

Семинар за обмяна на опит и добри практики с Програмни оператори

15-12-2022 10:41
Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“
Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

06-12-2022 14:27
Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове
Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове
Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове

Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове

06-12-2022 13:20
Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти
Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти
Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти

Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти

05-12-2022 16:37
Откриващи събития по проект
Откриващи събития по проект
Откриващи събития по проект

Откриващи събития по проект "Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево"

05-12-2022 15:48