Обява за набиране на проектни предложения в областта на подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005 "Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави", получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“

Предвидените по процедурата средства са в общ размер до 2 933 684.35 лв. (1 499 992 евро).

Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 1 955 800 ЛЕВА (1 000 000 Евро).

Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 391 160 ЛЕВА (200 000 Eвро).

Откритата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към повишаване на капацитета на неправителствените организации, държавни или публични органи или институции, общини и региони на общини, работещи в областта на убежище и миграция, както и такива предоставящи различни услуги на граждани на трети държави. Процедурата също така е насочена към подкрепа за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, които търсят международна закрила/граждани на трети държави, получили временна закрила на основание Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 09 септември 2022 г. до 17:30 часа.

Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e0adeb39-eaa5-472e-af29-a9f308c1758d

Важно!!

На 14 юли 2022 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“  - МВР ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по процедурата!

Информационният ден ще се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.

Сесията за достъп до събитието ще бъде активна в 9:45  часа на 14 юли 2022 г. За да се присъедините към видеоконференцията, следва да последвате посочения линк:

https://dmp.webex.com/join/ipd

Повече информация за използването на платформата WEBEX, може да намерите на следния интернет адрес:

https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings#Get-Started.

Платформата WEBEX може да се използва както на компютър, така и на таблет.

Очакваме ви!