Изменение към споразумение за изпълнение на Програма "Правосъдие" The Second Call for Proposal for the Welfare Technology focus area within "Business Development, Innovation and SMEs Bulgaria" Programme is now open Втора процедура за набиране на проектни предложения по фокусна област „Технологии на благосъстоянието“ в рамките на Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на МСП“ Update of the Call for Travel Support Scheme under the Fund for Bilateral Relations within the EEA FM and NFM 2014 – 2021 Актуализиран вариант на насоките за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. – Схема за подкрепа на пътувания