С 684 хил. лв. ще се финансира проучване за използването на хидроенергийния потенциал С 684 хил. лв. ще се финансира проучване за използването на хидроенергийния потенциал Стартира процедурата за модернизация на улично осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ Стартира процедурата за модернизация на улично осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност” Пето заседание на Комитета за сътрудничество по програма "Вътрешни работи" Fifth Cooperation Committee Meeting of the Home Affairs Programme Workshop on the progress of the project "Novel Approaches to Generating Data on Hard-to-reach Populations at Risk of Violation of their Rights"

Стартира проектът „Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи“, финансиран по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Средствата по програмата се отпускат от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Стартира проектът „Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи“, финансиран по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.