Министерството на енергетиката обявява покана по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ 58 cultural entities participated in the information day on the call about Awareness of Arts and Culture of Ethnic and Cultural Minorities Improved 58 организации участваха в информационния ден по Поканата за подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства Twenty-two municipalities have concluded contracts for the provision of grants for the renovation of their street lighting Municipality of Sredetz launches a project for modern street lighting Municipality of Lovech launches a project for modern street lighting

Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения по процедурата „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. The modernization of street lighting in the city of Burgas is progressing and this facilitates an easier and more effective movement in the city. The 22 areas in the city are located along the main urban transport arteries. Plovdiv and Pazardzhik are two of the twenty municipalities in the country which have won funds for renovating their street lighting under the Renewable Energy, Energy Efficiency and Energy Security Programme, financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2020. The grant agreements were signed today by Energy Minister Temenuzhka Petkova and the mayors of the two municipalities, Zdravko Dimitrov and Todor Popov. Модернизацията на уличното осветление в град Бургас напредва и това подпомага по-доброто и ефективно придвижване на града. 22-та района в града са разположени по протежението на основните градски транспортни артерии. During the information day, which took place today, 08th October, the team of the Programme operator provided clarifications about the Call Екипът на Програмния оператор даде разяснения относно подаването на проектните предложения по време на информационен ден, който се състоя днес, 08 октомври 2021 г. Twenty-two municipalities were classified in the rehabilitation and modernization procedure of street lighting financed under the Renewable Energy, Energy Efficiency and Energy Security Programme of the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2020. In the order of their ranking, these are the municipalities of Sofia, Burgas, Malko Tarnovo, Varna, Targovishte, Pomorie, Lovech, Plovdiv, Vratza, Kotel, Sredetz, Velingrad, Sandanski, Tryavna, Haskovo, Apriltzi, Veliko Tarnovo, Smolyan, Knezha, Pazardzik, Shabla and Ruse A press conference was held in the municipality of Sredetz for the start of activities under Contract No BGENERGY-2.001-0036-C01 of 02.03.2021 for grant financing of the project “Replacement of lighting and introduction of a smart system for management and monitoring of street lighting in the town of Sredetz, Municipality of Sredetz, under the procedure “Rehabilitation and modernization of municipal infrastructure - systems for external artificial lighting of municipalities”, Programme “Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security”, financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021. On 27 September 2021, in the city of Lovech in the press office of BTA a start-up conference took place on the project “Energy efficiency modernization of urban systems for external artificial lighting of the town of Lovech and village Doyrentzi”, Agreement No BGENERGY-2 .001-0101-007/14.03. 2021, financed through the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021/FM of EEA 2014-2021/. It is implemented under Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security Program /REEEESP/.