Русенската библиотека стартира проект за ревитализиране на зала и качествено презентиране на култура и изкуство ФестивалНО в Габрово ВСС набира кандидати за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека "What do you think about me ?" (Friendship through the arts) „Какво мислиш за мен ?“ (Приятелство чрез изкуства) Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство Процедура "Енергийна ефективност в индустрията" FestivitIN' the Neighbourhood ФестивалНО в Квартала

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе е единствената библиотека в България, спечелила финансиране по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В пет габровски квартала ще се проведат музикални вечери, спектакли, творчески ателиета, демонстрации, работилници за кулинарно изкуство, занаяти и други. ВСС обяви подбор на кандидати за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Предстои изпращането на група от трима български съдии и/или съдебни служители в Регистратурата на ЕСПЧ, с планирано начало на стажа – 1 април 2023 г., за срок от 10 месеца. Second call for project proposals under Outcome 2 “Access to Arts and Culture Improved” Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ Second call for project proposals under Outcome 2 “Access to Arts and Culture Improved” Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ Процедура "Енергийна ефективност в индустрията" Second call for project proposals under Outcome 2 “Access to Arts and Culture Improved” Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“