В Кюстендил бе представен проектът „Изкуство и култура за всички“ Как помагат в кризисен център на пострадали от домашно насилие видяха представители на Норвегия и СЕ Creating new jobs to stimulate economic activity and implementing an innovative model for diversifying the tourist product and popularizing alternative forms of tourism in the municipality of Bansko Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско Меморандум за защита на пострадалите от домашно насилие бе подписан в Министерството на правосъдието

Как живеят в кризисен център пострадали от домашно насилие, каква помощ им оказват психолозите и юристите, с какви дейности са ангажирани за справяне с преживяното и каква подкрепа получават, след като приключи престоят им в центъра? Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети, към които функционират