Фонд Активни граждани - Информация за кандидатите в конкурса за стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности Call for Proposals under the “Social Dialogue – Decent Work” programme is open for 11 Beneficiary States Покана за набиране на проектни предложения по програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ по Норвежки Финансов механизъм 2014-2021г, отворена за 11 държави-бенефициенти Информационни дни на Фонд Активни граждани - Бургас Информационни дни, организирани от Фонд Активни граждани Funds for development of project ideas between organizations from the donor states (Iceland, Liechtenstein, Norway) and Bulgarian civil society organizations (Seed Money Facility)

Applicants for funding must be constituted as legal entities in the Beneficiary States or Norway. The deadline for submitting applications is Thursday 7 February 2019, at 13.00 local time. Кандидатите за финансиране трябва да са действащи юридически лица в страните-бенефициенти или в Норвегия. Краен срок за представяне проектните предложения: 7 февруари (четвъртък) 2019 г., 13:00ч. местно време.