Народен театър „Иван Вазов“ дигитализира скритите си съкровища Европейският алианс за енергийни проучвания организира уъркшоп НИП провежда обучение за прилагането на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие НИП провежда електронен обучителен модул на програма HELP за насилието срещу жени и домашното насилие

Европейският алианс за енергийни проучвания организира уъркшоп 44 съдии, прокурори и съдебни помощници от районно и окръжно ниво, полицейски служители и експерти от отделите за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане се включиха в електронното дистанционно обучение на тема „Защита правата на децата – свидетели и жертви на домашно насилие” 51 съдии, прокурори, съдебни служители, адвокати, експерти от МП и МВР взеха участие в откриващата среща към електронното дистанционно обучение на тема „Насилието срещу жени и домашното насилие”