България ще получи 210,1 милиона евро през новия програмен период на ФМ НА ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

България ще получи 210,1 милиона евро през новия програмен период на ФМ НА ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.