Покана за набиране на инициативи по фонда за двустранни отношения

На 17 май 2024 г., Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 публикува обява за финансиране на инициативи по фонда за двустранни отношения“. Инициативите са предварително одобрени от Комитета за сътрудничество на Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021.

Целите на инициативите са засилване на сътрудничеството и подобряване на взаимните отношения между Република България и Кралство Норвегия. Отношенията между България и Норвегия ще бъдат укрепени и чрез осъществяване на дейности, насочените към повишаване на стратегическото сътрудничество, обем на знания между организации в България и Норвегия, както и чрез съвместни инициативи извън основната програма.

Крайният срок за  подаване на проектни инициативи е 27.05.2024 г.

 Насоките за кандидатстване и свързаните с тях документи (на английски език и български език) са публикувани на www.eeagrants.bg и тук.

Важно!

Обява за набиране на инициативи по фонда за двустранни отношения е изменена.

Променен е крайният срок за подаване на инициативи, като същият е удължен до 30.05.2024.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.05.2024 г.

Начало на процеса на оценяване: 31.05.2024 г.

Край на процеса на оценяване: 07.06.2024 г.

Подписване на договор: 21.06.2024 г.

Променените насоки (на английски и български език) са публикувани на www.eeagrants.bg и тук.