Започва новият програмен период за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

10-09-2018 08:00

Зам.-министър Бернер: Подписването на споразумението е свидетелство за успеха на Министерството на вътрешните работи, постигнат през предходните години

На 23.05.2018 г. Министерствата на вътрешните работи, на правосъдието, на културата и на образованието подписаха споразумения за програмите от новия период за подкрепа чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Така на практика се постави началото на новия програмен период за български проекти, финансирани по двата механизма. Програмите са с общ бюджет над 113,5 млн.
От българска страна споразумението беше подписано от Иван Иванов, ръководител на Националното координационно звено за двата механизма и директор на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет. На подписването, което отбеляза и 10 години от началото на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България присъстваха и заместник министър-председателят Томислав Дончев и държавният секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб. Двата финансови инструмента направиха възможни почти 1000 проекта в области от ключово значение за цялото общество. Успяхме да фокусираме средствата във важни инициативи, където има недостатъчно финансиране от кохезионната политика.  Имаме възможност да използваме опита и иновативните решения на страните-донори. 230 от реализираните проекти са резултат от съвместна работа и съм уверен, че има още какво да учим, акцентира в приветствието си вицепремиерът Дончев. България е първата от 15-те държави бенефициенти, която ще подпише всичките си програми, заяви държавният секретар на Норвегия Ингвилд Стуб и отбеляза, че Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвегия са важен и видим инструмент за намаляване на икономическите и социални различия. Те са и огромен успех, тъй като създават работни места, помагат за социалното включване и укрепване на партньорството между държавите.
Заместник-министър Милко Бернер благодари за доверието и приноса за укрепване на двустранните отношения между Кралство Норвегия и Република България чрез предоставената финансова помощ по една от приоритетните теми за България – върховенството на закона. В словото си зам.-министър Бернер отбеляза, че подписването на това споразумение е свидетелство за успеха на Министерството на вътрешните работи, постигнат през предходните години, когато размерът на помощта по Норвежкия финансов механизъм беше 8 милиона евро. В настоящия програмен период сферата на сигурността в България ще може да разчита на подкрепа от 21,5 милиона евро, което позволява значително разширяване на обхвата на финансираните дейности, допълни още той.  По линия на МВР ще бъдат финансирани проекти в следните области: „Повишаване на капацитета на държавните институции в областта на убежището и миграцията“; „Подобряване на капацитета на правоохранителните органи за предотвратяване и борба с престъпността“;  „Подобряване на ситуацията на ромското население“ и „Подобряване на капацитета на българските власти за борба с корупцията и икономическата престъпност“.

Допълнителна информация:
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са членове на единния европейски пазар и имат тясно сътрудничество с ЕС по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са инструментите за принос на трите държави за европейската солидарност и сближаване, като допринасят за общата цел за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони. Също както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми предоставят подкрепа на държавите-членки, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90% от средния за ЕС. Техните приоритети отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа. По линия на двата механизма през програмния период 2014—2021 г. се предоставят 2,8 млрд. евро за проекти, с което се увеличават инвестициите на ЕС в Централна и Южна Европа. България ще има достъп до безвъзмездно финансиране в размер на 210,1 млн евро, разпределени в десет програми в ключови сектори.