Милко Бернер: Убеден съм, че работата ще допринесе за задълбочаване на утвърденото двустранно сътрудничество между правоохранителните органи на България и Норвегия

29-11-2018 16:51

Заместник-министърът на вътрешните работи и Н.Пр. Лиз Николин Клевен Гревстад, посланик на Кралство Норвегия, обявиха началото на новия програмен период по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Стартирането на новата програма „Вътрешни работи“ е дело на съвместните усилия с норвежките партньори за утвърждаване върховенството на закона, заяви зам.-министър Бернер. Той поздрави екипа от български и норвежки експерти и оцени разработения документ като балансиран и добре структуриран. Зам.-министър Бернер благодари сърдечно и на Н.Пр. Лиз Николин Клевен Гревстад, посланик на Кралство Норвегия, за личната ангажираност към работата на програмата. По думите му това е стъпка в разширяването на кръга от дейности, свързани с  повишаването на сигурността. Той посочи, че с тази програма на практика се поставя началото на новия програмен период за български проекти в областта на вътрешните работи, финансирани от Норвежкия финансовия механизъм 2014-2021 г., което дава нови възможности за развитие на широк кръг дейности. Фокусът в работата ще се съсредоточи в няколко аспекта – противодействие на организираната престъпност, на финансовите измами и на корупцията. Същевременно са залегнали и дейности, свързани с убежищата и миграцията, ефективна защита на уязвими общности, ефективно взаимодействие и диалог на полицията с ромската общност, утвърждаването на принципа „полицията в близост до обществото", отбеляза зам.-министър Бернер. Той изрази убеждението, че работата по новата програма ще допринесе за задълбочаване на утвърденото двустранно сътрудничество между  правоохранителните органи на България и Норвегия.
Отстояването на човешкото достойнство, свободата, демокрацията и върховенството на закона са каузите, залегнали в основата на нашето партньорство  и цели на програмата, допълни посланикът на Кралство Норвегия у нас. Н.Пр. Лиз Николин Клевен Гревстад акцентира върху три основни компонента – укрепване на полицейското сътрудничество и партньорство за ефективно противодействие на трансграничната престъпност и подобряване на работата с веществени доказателства; повишаване на капацитета в областта на убежищата и нелегалната миграция с акцент към непридружените непълнолетни мигранти и ефективна превенция срещу  домашното насилие.

МВР започва изпълнението на новия програмен период по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Програмата е с общ бюджет над 25 млн. евро и ще финансира проекти в приоритетните сектори убежище и миграция, предотвратяване и борба с престъпността, противодействие на корупцията и икономическата престъпност.
На 9 декември 2016 г. в гр. София беше подписан Меморандумът за разбирателство за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021  г. С меморандума Министерството на вътрешните работи е определено за Програмен оператор на програма „Вътрешни работи“, по която размерът на безвъзмездната финансова помощ от Норвегия за следващия 7-годишен период е 21 500 000 евро, а на националното съфинансиране – 3 794 118 евро. Програма „Вътрешни работи“ ще финансира мерки в три програмни области: „Международно полицейско сътрудничество и борба с престъпността“, „Убежище и миграция“ и „Добро управление, подлежащи на отчетност институции и борба с престъпността“. Програмата ще се управлява от МВР на България в партньорство с Норвежката дирекция полиция (POD), Норвежкото министерство на правосъдието, Норвежката дирекция по миграция (UDI) и Съвета на Европа.

Документ Описание Файл
Презентация Свалете Файла