Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

13-12-2019 14:51

На 12.12.2019 г. дирекция "Международни проекти" - МВР проведе информационен ден за бенефициенти по проектите по Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021, на който бяха представени изискванията на Програмния оператор по отношение на оперативното и финансово изпълнение на проектите, включително и избора на изпълнител по реда на ЗОП и ПМС 118/2014 г.


В събитието участваха представители на всички бенефициенти по Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021.