4-то заседание на Комитета за сътрудничество

14-05-2019 10:00

Четвъртото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ се проведе на 13 май 2019 г. в гр. София. Представители на всички организации, определени за членове на комитета, участваха в срещата, а именно - Национална дирекция на полицията на Норвегия, норвежко Министерство на правосъдието и обществената сигурност, Норвежка дирекция по имиграция и Съвет на Европа. Наблюдателите бяха представени от Офиса на финансовия механизъм, Националното координационно звено и Министерството на правосъдието на България.
Участниците разгледаха основните събития, свързани с изпълнението на програма „Вътрешни работи“ за последните шест месеца от предишното заседание на Комитета за сътрудничество през м. ноември 2018 г. Представена бе подробна информация за всички проекти, с акцент върху идентифицираните рискове и индикативен график за стартиране и изпълнение на предвидените дейности по предварително дефинираните проекти.
Комитетът за сътрудничество също така обсъди предложените дейности по фонда за двустранни отношения, както и възможните процедури за кандидатстване за финансиране за стредства от фонда, разпределени специално за програма „Вътрешни работи“.

Документ Описание Файл
Презентация Презентация от заседнание на Комитета на сътрудничество от 13.05.2019 г. Свалете Файла