Работна среща за нови подходи в корекционните служби на държавите- бенефициенти през новия програмен период на НФМ 2014 – 2021

09-11-2018 09:54

Поредица от работни срещи във връзка с по-нататъшното развитие и прилагането на нови подходи при работата в корекционните служби, които ще бъдат подкрепени през новия програмен период на НФМ 2014 – 2021, се проведоха в началото на ноември 2018 г, във Вилнюс и Друскининкай, Република Литва.
В срещата участваха представители на пенитенциарната система на Литва, Министерство на правосъдието на Литва - програмен оператор по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021, партньорът на донора по програма „Правосъдие“ за всички държави – бенефициенти Норвежката корекционна служба и Министерство на правосъдието на Република Латвия.
Сред основните теми бяха обмяната на опит и добри практики при провеждането на обучение на новопостъпили служители и последващо обучение на служители, както и набелязването на дейности за сътрудничеството между държавите-бенефициентите по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 г.  Заедно с представители на партньора на донора по програма „Правосъдие“ Норвежката корекционна служба и колегите ни от Министерство на правосъдието на Република Латвия и от Министерството на правосъдието на Литва успяхме да проведем една задълбочена и полезна дискусия и да разгледаме преходното отделение преди освобождаване на лишените от свобода в общежитието от отворен тип в Правиенишкес.
Набелязахме и дата за провеждане на работна среща за създаване на мрежа за синергия между програмните оператори в началото на януари 2019 г. в Букурещ, Румъния.