Комитет за сътрудничество по Програма „Правосъдие“

05-03-2019 12:40

На 27 февруари 2019 г. Министерството на правосъдието в качеството си на Програмен оператор беше домакин на заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
В заседанието участваха ръководителят на Програмния оператор и председател на Комитета проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието, членовете на Комитета - г-жа Хане Месел от Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Кралство Норвегия, г-н Ким Енхауген, г-жа Кристин Франклин Саунес и г-жа Агнес Индерхауг – от Норвежката корекционна служба, Софио Джелашвили, Ралука Иван и Лариса Киреева от Съвета на Европа. В качеството си на наблюдатели в срещата се включиха експерти от Офиса ва финансовия механизъм, Норвежката съдебна администрация, служител на посолството на Норвегия в Букурещ и Националното координационно звено.
По време на заседанието бяха обсъдени изпълнението на Програмата, двустранните отношения и начина на работа по Фонда за двустранни отношения, гласувани и приети бяха и Правилата за работа на Кометите за сътрудничество.
От страна на Програмния оператор бе заявена сериозна решимост за качествени резултати, които да гарантират изпълнението на основните цели на Програмата.
Дискусиите по изпълнението на програма продължиха с двустранни срещи между бенефициентите по предварително дефинираните проекти по програмата, а именно - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието, Националният институт на правосъдието, Висшият съдебен съвет, Националното бюро за правна помощ и партньорите на донора на програмата с участие на експерти от екипа за управление на Програмния оператор.

Новини и статии