Закриваща пресконференция беше проведена по проект "GoGreenlocal- активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени"

28-03-2024 16:47

На 21 март в община Бобов Дол, партньор по проекта  "GoGreenlocal- активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени", финансиран по Програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021г., се проведе закриваща пресконференция. Тя представи подробна информация за постигнатите основна иа специфични цели, заложени в проектното изпълнение, както и конкретни резултати, индикатори и реализирани дейности.

Овен това, провеждането на пресконференцията запозна обществеността с финансовия принос на Финансовия механизъм и Програмата, както и бяха посочени цялостният принос от изпълненеито на проекта, съвместно с екипната работа с бенефициента на проекта- община Перник, както и двустранното сътрудничество с институциите от държавите донор.