Стартира изпълнението на пет проекта за намаляване на морски отпадъци по Програма ООСКП

15-03-2021 10:23

Петте общини от Черноморския регион – Бургас, Поморие, Приморско, Несебър и Белослав започнаха изпълнението на своите проекти по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“. Финансираните проекти ще предприемат инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. Всеки един от тях ще се изпълнява до 24 месеца от датата на подписване на договор за Безвъзмездна финансова помощ и ще се осъществява в партньорство, както с български организации, така и с чуждестранни от държавите донори.

Изпълнението на грантовата схема е от изключителна важност, поради предотвратяването на замърсяването, както и прилагането на реалните мерки по почистване на морските води. Тонове пластмасови отпадъци попадат в световните морета и океани всяка година. Веднъж изхвърлени те остават там. Негативният  ефект е сериозен и заради пластмасовите микрочастици, които попадат в почвата, навлизат в хранителните вериги, питейната вода и въздуха. Затова информираността на гражданите, чрез редица кампании, е съществена част от предприетите мерки от бенефициентите в изпълнението на проектите.

„Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" бе третата по ред отворена за кандидатстване покана на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП). Общият й размер възлиза на 700 000 евро.