Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд

14-09-2020 10:34

На 14.09.2020 г., официално влезе в експлоатация новопостроеният „дом“ на проекта „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изграден на територията на община Костинброд..

В приветствията си по случай откриването на комплекса, кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов и Председателят на Сдружението “Деца с онкохематологични заболявания” – г-н Пламен Белчев, благодариха на всички институции, подпомогнали неговото изграждане, като специално подчертаха и приноса на програмата “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., която осигурява средствата за цялостното функциониране на възстановителния център в следващите две години.

При „прерязване на лентата“, символизиращо откриването на новия комплекс, към кмета на община Костинброд и представителите на сдружението се присъединиха и много от децата, които ще ползват услугите на центъра.

Новопостроеният комплекс отговаря на всички съвременни норми за осигуряването на подходящи условия за пълноценното физическо и психическо възстановяване на децата и техните близки, преминали заедно през трудните изпитания на продължителното лечение. По-конкретно, комплексът включва модерен административен корпус, в който са разположени кабинетите и залите за различни занимания, а също и седем къщички от семеен тип, столова, басейн, спортна площадка, зеленчукова градина и с място за духовно усамотение и размисъл.