Стартираха дейностите в третия Хъб за ранно детско развитие в гр. София

27-04-2023 15:16

Проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“ цели да предостави подкрепа на деца и семействата от уязвими групи живеещи в три района на Столична община - р-н „Люлин“- ж.к. „Филиповци“, р-н „Красна поляна“- кв. „Факултета“ и р-н „Слатина“- кв. „Хр. Ботев". Основните приоритети са да се подобри достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност и включване в образователната система, като с това да допринесе за ограничаване и предаването на бедността между поколенията. Проектът предлага комплекс от функционално свързани услуги за подобряване достъпа до образование в ранна възраст, повишаване на ангажираността на родителите и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи, чрез множество последователни интервенции: формиране на родителски компетентности, подобряване достъпа до здравна грижа, подобряване на социалните и житейските умения, подкрепа на когнитивното и социално развитие и ранното образование на децата. Проектът се изпълнява от Столична община в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“ и Българо-норвежкото дружество.

На 27 април 2023 г. стартира дейността на хъба в р-н „Слатина“- кв. „Хр. Ботев" на ул. Владимир Минков - Лотко N 7А.  Помещението ще бъде използвано временно докато отвори врати бъдещият хъб, който е в процес на изграждане. Д-р Елена Кабакчиева, председател на фондация „Здраве и социално развитие“, представи проекта, неговата цел, важността от изпълнението на заложените последователни интервенции, постигнатото до момента, както и екипа от прекрасните професионалисти, които са ангажирани с дейността на центъра. В събитието взеха участие заместник - кметът на р-н „Слатина“ - инж. Денимир Котев, представители на Столична община, представители на Програмния оператор и други експерти от отговорни институции.