Среща на Програмния оператор с екипите на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца

14-12-2018 09:46

Среща на Програмния оператор с екипите на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца

Дирекция „Външни европейски програми“ на Министерството на образованието и науката, която изпълнява функциите на Програмен оператор на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., организира работна среща с екипите на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в предишния програмен период.

На срещата, която се проведе на 10-11 декември 2018 г. в Младежки център Пловдив, представителите на младежките центрове споделиха основните постижения в работата си  през изминалата година и плановете си за следващата година, както и намеренията си за развитие в по-дългосрочен план. В подкрепа на техните  бъдещи проекти се изказаха и присъстващите на срещата представители на съответните общински ръководства: г-н Георги Титюков – заместник-кмет на гр. Пловдив, г-жа Иванка Сотирова - заместник-кмет на гр. Стара Загора, д-р Емилия Баева - заместник-кмет на гр. Добрич и г-н Денислав Георгиев- представител на община Враца.

Г-жа Цветана Герджикова – Ръководител на Програмния оператор, представи основните изисквания към младежките центрове във връзка с  подготвяните от тях проектни предложения за разширяване дейността, с които ще кандидатстват за финансиране през новия програмен период на ФМ на ЕИП - 2014-2021 г.

След това, екипът на Програмния оператор отговори на всички зададени въпроси относно предстоящата покана за подаване на проектни предложения.