Откриващо събитие по проект "Въвеждане на иновативен метод за стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места"

03-07-2023 15:38

На 27 юни 2023 г. се проведе откриващо събитие по проект "Въвеждане на иновативен метод за стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места" с бенефициент ЗИП ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД и партньор Клъстер за образование, обучения и квалификации. Проектът е насочен към създаване на възможности за трудова реализация и повишаване квалификацията на безработни лица и/или лица от уязвими групи, чрез въвеждане на иновативни подходи за предоставяне на информация за работни места, за подобряване на организацията на работа и за придобиване на професионални знания, умения и компетентности. Обща цел на проекта е въвеждане на иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в гр. Банско.

Част от дейностите включват: 

- Провеждане на информационно - кариерен форум за идентифициране на възможностите и нуждите на безработните лица и лица от уязвимите групи за включване в местния пазар на труда;

- Осъществяване на подбор на безработни лица и/или лица от уязвими групи и назначаване на 8 (осем) лица на трудов договор при кандидата;

- Доставяне облачно решение за виртуална работа;

- Въведен иновативен подход за развитие на местната заетост на територията на община Банско.

Общата стойност на проекта е 383 000 лв., а крайният срок за изпълнение е 30 април 2024 г.