Откриващо събитие по проект "Създаване на работни места в Община Лясковец"

09-08-2023 11:52

На 01 август 2023 г. се проведе информационно събитие по проект „Създаване на работни места в Община Лясковец“ с бенефициент „Румопласт-94“ ООД. Основната цел на проекта е намаляване на броя на безработни и неактивни лица в Община Лясковец чрез създаване на заетост в „Румопласт – 94“ ООД. Бенефициентът по проекта ще съдейства за предоставяне на достъпна информация за свободните работни места и организиране на срещи между него и търсещи работа с цел създаване на възможности за заетост, включително и на хора в неравностойно положение. По проекта вече са назначени трима служители, като две от позициите са в сектор производството, а третата е част от администрацията на предприятието. Проектът осигурява също така менторство и обучение на новозаетите лица. Продължителността му е до 30 април 2024 г. и с общ бюджет 36 404 евро.