Финансова подкрепа за децата с онкохематологични заболявания

18-06-2020 17:41

Министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев, връчи на кмета на община Костинброд – Трайко Младенов, договора за финансиране на проекта „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“. Проектът ще се изпълнява на територията на общината, като средствата за него, в размер на 1 223 983 лева (625 822 евро), се предоставят от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

След официалното връчване на договора, Програмният оператор проведе обучение на екипа за управление на проекта, в което детайлно бяха разяснени основните правила, процедури и срокове при изпълнението на проекта. В своите уводни думи към участниците в обучението, г-жа Цветана Герджикова – ръководител на Програмния оператор, подчерта голямата социална значимост на този проект, тъй като той осигурява функционирането на първия в страната център за възстановяване както на децата и младежите с онкохематологични заболявания, така и на техните семейства, които също преминават през трудни изпитания и стрес. Това поставя изпълнителя на проекта пред още по-високи изисквания и отговорности.