Пловдив и Пазарджик обновяват уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

25-02-2021 09:59

Пловдив и Пазарджик са две от общо двадесетте общини в страната, спечелили средства за обновяване на уличното си осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. Договорите за безвъзмездната финансова помощ бяха подписани днес от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и кметовете на двете общини Здравко Димитров и Тодор Попов.

Процедурата "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините" предизвика огромен интерес сред местната власт. За финансиране по нея кандидатстваха 107 общини, само 20 стигнаха до финала, подчерта при подписването на договорите енергийният министър Теменужка Петкова.

Проектът на община Пловдив предвижда въвеждане на енергоспестяващи мерки за уличното осветление в районите Централен и Южен. Ще бъдат подменени 1913 осветителни тела със съвременни LED осветители и ще бъде въведено ВЕИ-базирано захранване за системата за изкуствено външно осветление. Проектът е с бюджет над 1.1 млн. лв.

В община Пазарджик ще бъде реконструирано част от уличното осветление, разположено на основни улици в града. По проекта, който е на стойност над 1 млн. лв., ще бъде въведена система за автоматизация, управление и мониторинг на потреблението на електрическа енергия от външно осветление и съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външното осветление в града.

Енергийната ефективност е приоритет за Република България в дългосрочен план в контекста на усилията за намаляване на енергийното потребление и на зависимостта от внос на енергийни ресурси.