Двадесет и две общини са със сключени договори за предоставяне на безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

10-08-2021 16:56

Двадесет и две общини бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г. По реда на класирането им това са общините София, Бургас, Малко търново, Варна, Търговище, Поморие, Ловеч, Пловдив, Враца, Котел, Средец, Велинград, Сандански, Трявна, Хасково, Априлци, Велико Търново, Смолян, Кнежа, Пазарджик, Шабла и Русе.

Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

Процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ предизвика огромен интерес сред местната власт. За финансиране по нея кандидатстваха 107 общини, като 104 от тях преминаха първия етап на класиране – административната оценка. Те са разпределени в три списъка – 20, които ще получат финансиране, 6 отхвърлени и 78 резерви.

Класираните общини получават между 200 хил. и 600 хил. евро за всеки проект по процедурата, която е на стойност 8.97 млн. евро. Общата стойност на проектите е близо 9.34 млн. евро., включително национално съфинасиране.

С решение на ПО от 06.01.2021 г. са класирани първите двадесет проекта, а с решение от 09.08.2021 г. са одобрени допълнително още 2 проекта от резервния списък. Резултати от проведената оценка на проектни предложения по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, ще намерите ТУК.