Трансфер на опит и добри практики от Кралство Норвегия - част от проект на МРРБ и Норвежкия Баренцов секретариат

24-11-2021 15:05

Започва изпълнението на проект „Български трансграничен диалог“ – версия 2 между МРРБ и Норвежкия Баренцов секретариат, финансиран от Фонда за двустранни отношения на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 в продължение на сътрудничеството на двете институции от предишния програмен период.  

Водещи норвежки институции ще се включат в провеждането на обучения за използване на съвременни технологии и софтуер за събиране и визуализиране на информация, и разработване и внедряване на подходящи полезни инструменти в интернет страниците на програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, в които България участва заедно с Турция, Сърбия и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027. Осигуряването на нови функционалности  ще създаде възможност за обмен на данни между системите за управление на програмите, а модули за отразяване изпълнението на заложените програмни цели ще позволи цялостно и многопластово представяне на програмите, тяхното въздействие върху обхванатите трансгранични региони и взаимодействието им с макрорегионалните стратегии на Европейския съюз за Дунавския регион и региона на Балтийско море.

За изпълнение на всички проектни дейности са предвидени 24 месеца, като осигурените средства от Фонда за двустранни отношения на ФМ на ЕИП и НФМ са 363 хил. евро.