Виртуално събитие по ФМ на ЕИП и НФМ

15-10-2021 16:34
С 210 милиона евро, Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвегия подкрепят проекти и каузи в България.
На 28.10 от 10.00 часа Националното координационно звено организира виртуално събитие, на което ще бъдат разказани интересни истории за малка част от тези проекти.
Регистрация можете да направите като попълните следната форма до 26.10. включително: https://forms.gle/wNM2uxEsANjRJnvDA
В деня преди събитието, ще получите по имейл връзка към него.
Ето за кои проекти ще научите интересни факти:
 
1. „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“;
2. „ Пер Гюнт пътува“, Театър „София“;
3. „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, Международната организация по миграция;
4. „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите" - обект „Преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното освобождаване“;
5. „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, Община Белослав;
6. Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас, Община Бургас;
7. „Зелен Монитор 4.0“, „Интерконсулт България“ ООД;
8. „Граждани и експерти за прилагане на зелените закони“, Инициатива "Зелени закони".
 
Очакваме Вашата регистрация!