България и Гърция споделят опит от проекти за уязвими групи

семейна снимка с участниците в тематичния панел
семейна снимка с участниците в тематичния панел
българската презентация
българската презентация
дневния център за деца „Светлина на света“
дневния център за деца „Светлина на света“
16-09-2022 13:18

Дейностите за овластяване и приобщаване на ромите в България, финансирани по ФМ на ЕИП и НФМ, бяха представени на 86-тото издание на Международния панаир в Солун в рамките на форума на гръцкото Министерство за развитие и инвестиции.

Представителите на НКЗ се срещнаха и с генералния секретар за социална солидарност и борба с бедността Георгис Стаматис и ръководителя на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП в Гърция Анастасия Панополу. В офиса на звеното, подкрепящо приобщаването и овластяването на ромите, обект на  оживени дискусии бяха предизвикателствата пред екипа, работещ за подобряване на жилищните условия на маргинализрани групи в Гърция с подкрепа на ФМ на ЕИП. Вълнуващи истории за малките и големи битки на ромските жени за достоен живот споделиха активистите от Асоциацията на ромските жени в Дендропотамус. Беше  посетен и дневния център за деца „Светлина на света“ -  уютен дом и възможност за нова посока на децата от квартала.

Представителите на ЦКЗ представиха проекти и инициативи от България по ФМ на ЕИП и НФМ, които се докосват директно до проблемите на хората в ромските общности  и съдействат за реална промяна към по-добро в живота им - „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“ на Националното бюро за правна помощ в сътрудничество с Норвежката съдебна администрация, „Здравеопазване за всички“, изпълняван от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори и „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“ на Международната организация по миграция в България.