Покана за набиране на инициативи по фонда за двустранни отношения

Обява за предварително дефинирани двустранни инициативи по „Фонда за двустранни отношения“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Инициативите са предварително одобрени от Комитета за сътрудничество на Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021.

На 20 октомври, Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 публикува обява за финансиране на инициативи по фонда за двустранни отношения“.

Целите на инициативите са засилване на сътрудничеството и подобряване на взаимните отношения между Република България и Кралство Норвегия. Отношенията между България и Норвегия ще бъдат укрепени и чрез осъществяване на дейности, насочените към повишаване на стратегическото сътрудничество, обем на знания между организации в България и Норвегия, както и чрез съвместни инициативи извън основната програма.

Първият краен срок за  подаване на проектни инициативи е 25.10.2022 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни инициативи е 30.12.2022 г.

Насоките за кандидатстване и свързаните с тях документи (на английски език и български език) са публикувани на интернет страницата на Програмния оператор - www.mvr.bg/dmp и www.eeagrants.bg