Проведен бе третият Комитет за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“

28-11-2018 19:00

На 28 ноември 2018 г. Министерството на вътрешните работи в качеството си на Програмен оператор беше домакин на третото заседание на Комитета за сътрудничество към програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. В срещата взеха участие представители на Министерство на вътрешните работи на България (Програмен оператор), Дирекция „Национална полиция“ на Норвегия, Норвежка дирекция за имиграция и Съвета на Европа. В качеството си на наблюдатели присъстваха представители на Офиса на финансовия механизъм и Националното координационно звено към Министерския съвет на България.
По време на заседанието беше обсъден първият вариант на Системи за управление и контрол на програма „Вътрешни работи“, предварителните условия за допустимост на проектите, които ще бъдат финансирани от механизма, вероятните срокове за стартиране на проектите, както и предложения за съвместни дейности, насочени към укрепване на двустранните отношения между България и Норвегия. Беше постигната договореност по отношение на мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира своевременното стартиране на проектите по програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Документ Описание Файл
Presentation for the Cooperation Committee Meeting Свалете Файла